E.5 Angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín

Posted - nov 30, 2018


Aktívna angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín prostredníctvom prispôsobených podujatí, osobnej komunikácie a vytváranie spolupráce (sietí)

Pre dlhodobú akceptáciu rysa je dôležité získať a udržiavať podporu najdôležitejších zainteresovaných strán a cieľových skupín – miestnych poľovníkov, novinárov, pracovníkov ochrany prírody, miestnych komunít atď. Prostredníctvom rôznych organizovaných podujatí a aktivít budeme aktívne informovať zainteresované strany o našom projekte a celkovom význame ochrany prírody, programe LIFE a siete Natura 2000. Navyše, prostredníctvom podujatí, ktoré sú pre nich prispôsobené, urobíme zainteresované strany súčasťou príbehu o záchrane rysa pred vyhynutím. Stanú sa hovorcami projektu, a pomôžu nám získať a udržiavať podporu pre reštitúciu rysa medzi rôznymi časťami verejnosti.

Project outputs:

Lectures

 

Workshops

 

 

 

Súvisiace novinky

Tento týždeň bola v Zadare zorganizovaná najväčšia európska konferencia, ktorú hostila najstaršia Chorvátska univerzita, a na ktorej sa zišlo viac
V máji bol v lesoch Snežnika vypustený rys Blisk. Bol to jeden z najrýchlejších vypustení v rámci torého Blisk opustil
Počas novembra a decembra 2021 sa slovenský tím LIFE Lynx zameral na finálnu prípravu a spustenie odchytovej sezóny 2021/22. Jeho členovia postavili
Približne dvakrát do roka sa stretne celý projektový tím LIFE Lynx, aby vyhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány do budúcna.