Záverečná konferencia LIFE Lynx úspešne uzavretá

Posted - sep 29, 2023


Tento týždeň bola v Zadare zorganizovaná najväčšia európska konferencia, ktorú hostila najstaršia Chorvátska univerzita, a na ktorej sa zišlo viac ako 150 vedcov a odborníkov venujúcich sa výskumu a ochrane rysa. Konferenciu organizovala Veterinárna fakulta Univerzity v Záhrebe v spolupráci so združením BIOM. V úvode účastníkov srdečne privítal profesor Ph.D. Josip Faričić, rektor Zadarskej univerzity, ku ktorému sa pridali Rok Černe, koordinátor projektu LIFE Lynx, a docentka Magda Sindičić, koordinátorka projektu LIFE Lynx v Chorvátsku.

Magda Sindičić, privítala účastníkov konferencie. Foto: Melani Glavinič, LIFE Lynx

Prostredníctvom série prezentácií o aktivitách a výsledkoch partneri ukázali, ako projekt LIFE Lynx úspešne zabránil vymieraniu populácie rysa v Dinárskom pohorí pomocou medzinárodnej spolupráce a spoločného úsilia. Tento úspech umožnila spolupráca vedcov s poľovníkmi, lesníkmi, zástupcami ochrany prírody a miestnymi obyvateľmi. Najvýznamnejším výsledkom realizácie projektu je translokácia 18 rysov zo Slovenska a Rumunska do Chorvátska a Slovinska. Mimoriadne úspešná realizácia projektu je podložená viacnásobnými zaznamenanými reprodukciami translokovaných rysov. Nedávno sa potvrdilo, že jeden z translokovaných samcov, rys Goru, sa už stal starým otcom.

Hosťujúci lektor Dr. Seth M. Wilson, riaditeľ mimovládnej organizácie BlackFoot Challenge v Spojených štátoch, uviedol: „Z môjho pohľadu bol základom úspechu tohto projektu záväzok partnerov projektu LIFE Lynx spolupracovať s miestnymi ľuďmi a komunitami, ktoré s rysom zdieľajú rovnaký domov“.

Účastníci záverečnej konferencie LIFE Lynx pred budovou Zadarskej univerzity. Foto: Melani Glavinić, LIFE Lynx

Na druhý deň účastníci navštívili Národný park Paklenica, kde si svoje teritórium zadefinoval jeden z reštituovaných rysov, samec Alojzije. Vrelé privítanie z parku a ohromujúce prírodné prostredie umožnili celodennú zábavu v návštevníckom centre s prechádzkami a sprievodcami do jaskyne Manita peć, lesníckej chaty, alebo horskej chaty Paklenica.

Exkurzia do Národného parku Paklenica, kde bol do prírody vypustený translokovaný rys Alojzije. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

„Celý tím projektu LIFE Lynx za posledných šesť rokov venoval mimoriadne úsilie zabezpečeniu budúcnosti rysov v tejto časti Európy. Sme vďační všetkým, ktorí nás podporili, najmä všetkým spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na zbere údajov, ako aj verejnosti a médiám, ktoré fandili našim reštituovaným rysom. Touto konferenciou uzatvárame a oslavujeme našu spoločnú prácu. Veríme, že v posledných rokoch sme ukázali, ako sa dá dosiahnuť úspešný manažment chráneného druhu pomocou kombinácie vedecky podložených aktivít a rešpektovania záujmov všetkých zainteresovaných strán verejnosti. Teraz dúfame, že všetky inštitúcie zodpovedné za ochranu rysov a ich biotopov prevezmú svoj diel zodpovednosti a budú pokračovať v úspešnom manažmente založenom na základoch, ktoré sme položili,“ uviedola docentka Magda Sindičić.