A: Prípravné opatrenia, Zostavenie Manažmentových a/alebo Akčných plánov


A.1 Odchyt rysov na Slovensku


Posted - nov 30, 2018

Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie na Slovensku Populácia rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch je považovaná za jednu z najlepšie zachovaných a najväčších populácií v Európe. Počas obdobia 60. a 90. rokov bola zdrojovou populáciou pre viaceré projekty reštitúcie rysa. Napriek tomu, že niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, väčšina z nich následne stagnovala, alebo sa...

Read More

A.2 Odchyt rysov v Rumunsku


Posted - nov 30, 2018

Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat v Rumunsku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Dáta zozbierané v tomto opatrení nám tiež umožnia určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia populácie. Prvé terénne aktivity začnú...

Read More