A: Pripravljalne akcije, izdelava upravljavskih in akcijskih načrtov


A.1 Odlov živih risov na Slovaškem


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije na Slovaškem Populacija risa (Lynx lynx) v Karpatih je ena najbolj ohranjenih in največjih v Evropi. V številnih doselitvah risov v Evropi med leti 1960 in 1990 so rise odlovili na tem območju. Čeprav so bile te naselitve na začetku uspešne, je kasneje večina populacij začela stagnirati ali celo upadla. Izkazalo se je, da je problem parjenje v...

Preberi več...

A.2 Odlov živih risov v Romuniji


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se...

Preberi več...

A.3 Status obstoječe populacije risa


Objavljeno - Jun 9, 2018

Raziskava potencialnih območij izpusta pred doselitvijo ter genetska in demografska analiza obstoječe populacije risa Cilj te akcije je pridobiti informacije o trenutnem genetskem statusu, številčnosti in spolno specifični prostorski porazdelitvi risa na potencialnih območjih izpusta pred doselitvijo. Uspeh katere koli preselitve živali je deloma odvisen od izbire ustreznih območij za izpust. Ris iz svojega teritorija izključuje druge...

Preberi več...

A.4 Načrti za doselitev risov


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava načrtov za doselitev dinarsko-JV alpske populacije in za oblikovanje nove, povezovalne populacije Cilji te akcije so trije: ustrezno načrtovanje doselitve, tesno sodelovanje z lovskimi družinami za določitev glavnih območij izpustov ter določitev povezovalnega habitata med dinarsko in alpsko populacijo. Te dejavnosti bodo pomagale zagotoviti dolgoročen obstoj populacije in povečale demografsko povezanost dinarske in alpske...

Preberi več...

A.5 Dokumenti za upravljanje z risom


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava dokumentov za upravljanje z risom v Sloveniji, na Hrvaškem in v italijanskih centralnih /vzhodnih Alpah Pomanjkanje usklajenega odziva na upad dinarske populacije risa je ena glavnih groženj populaciji. Posledično je glavni cilj te akcije vzpostaviti mednarodni pristop k upravljanju s populacijo za dolgoročno ohranjanje risa. Pripravili bomo skupne smernice za upravljanje z dinarsko-JV alpsko populacijo risa na populacijskem...

Preberi več...

A.6 Prostorska povezanost


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena prostorske povezanosti Dinarsko-JV alpske populacije risa in izolacije od ostalih populacij za namen dolgoročnega prostorskega načrtovanja Znotraj življenjskega prostora posamezne vrste so določeni predeli, kjer so za to vrsto pogoji za življenje ugodnejši kot drugod. Ti predeli so med sabo ločeni z območji, kjer se vrsta premika, a tam ne prebiva stalno, oz. so med njimi ovire, kjer je premikanje vrste oteženo (npr. visoki...

Preberi več...

A.7 Ocena javnega mnenja


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave. Eden od pričakovanih rezultatov tega projekta je vzdrževanje oz. okrepitev javne podpore za varovanje in ohranjanje risa. A za ocenjevanje učinkovitosti ozaveščanja javnosti moramo najprej oceniti stanje pred začetkom projekta. Pred desetimi leti je bila v okviru projekta INTERREG IIIA DinaRis...

Preberi več...

A.8 Komunikacijski načrt


Objavljeno - Jun 9, 2018

Priprava komunikacijskega načrta Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času projekta. Namen načrta je učinkovita komunikacija z različnimi deležniki in pomoč projektnim partnerjem pri doseganju projektnih ciljev, ki jih načrtujemo za komuniciranje z javnostmi. Načrt bo posodobljen najmanj enkrat letno, in sicer skozi celotno trajanje projekta....

Preberi več...