C: Akcije za varovanje in ohranjanje risa


Skupaj z lokalnimi lovci smo na območju Jelovice in Pokljuke letošnje poletje postavili 18 avtomatskih kamer, ki nam bodo pomagale ugotoviti, kaj se dogaja z risi Trisom, Lenko in Zoisom. Tem trem risom so namreč v preteklih mesecih prenehale delovati telemetrične ovratnice, zato ne vemo več kje točno se nahajajo. Vse tri rise smo na avtomatske kamere posneli v sklopu zadnje sezone monitoringa, od takrat dalje pa njihov status ostaja...

Preberi več...
Nov prebivalec Velebita – ris Emil

Nov prebivalec Velebita – ris Emil


Objavljeno - Maj 14, 2021

Danes smo na območju Narodnega parka Velebit v naravo izpustili še enega prekrasnega risa. Emil je četrti ris, ki je bil izpuščen v okviru projekta LIFE Lynx na Hrvaškem, in tretji, ki je bil izpuščen na območju Velebita. Podatki monitoringa s foto pastmi kažejo, da je na tem območju prisotnih okoli 38 odraslih risov, zato verjamemo, da bo Emil  kmalu srečal kakšno samico. Do sedaj smo v okviru projekta izpustili v naravo trinajst...

Preberi več...

C.1 Preselitev risov iz Slovaške


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije na Slovaškem v Dinarsko-JV alpsko populacijo Ta akcija je, skupaj s podobno akcijo v Romuniji, bistvena za doselitev. V okviru akcije bomo odlovili in preselili rise iz Slovaške v Slovenijo in na Hrvaško. S parjenjem rezidentnih in novo pripeljanih živali se bodo v populaciji izboljšale reprodukcijske in preživetvene sposobnosti, katerih upad je sicer posledica parjenja sorodnih...

Preberi več...

Genetska okrepitev dinarske populacije risa V tej akciji bomo izboljšali genetsko perspektivo dinarske populacije risa. V dinarsko populacijo bomo vključili 9 risov ter jo tako okrepili. Vključitev posameznega risa bomo smatrali kot uspešno, če bodo izpuščene živali na tem območju preživele vsaj eno leto po izpustu, vzpostavile svoj teritorij in našle partnerja. Če bo izpuščeni ris umrl ali odtaval daleč stran od populacije, bo na...

Preberi več...

C.2 Preselitev risov iz Romunije


Objavljeno - Jun 9, 2018

Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse...

Preberi več...

Vzpostavitev povezovalne populacije na JV alpskem območju Cilj te akcije je ustvariti učinkovito povezovalno populacijo med dinarsko in alpsko populacijo, in sicer z izpustom 5 risov v vmesni habitat na stičišču JV Alp in najsevernejšega roba Dinarskega gorstva.  S tem bomo omogočili vzpostavitev povezane Dinarsko-JV alpske populacije, olajšali širjenje risov in izboljšali povezanost znotraj populacije.  Projektne objave Poročilo:...

Preberi več...

C.5 Nadzor in upravljanje


Objavljeno - Jun 9, 2018

Nadzor in upravljanje doselitve Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje...

Preberi več...

C.6 Internetna baza podatkov


Objavljeno - Jun 9, 2018

Internetna baza podatkov za monitoring populacije Učinkovito čezmejno upravljanje risov je nemogoče brez zanesljivega in učinkovitega zbiranja podatkov. V okviru projekta bomo vzpostavili uporabniku prijazno geo-referencirano bazo podatkov, s katero bomo združevali, širili in predstavljali podatke v zvezi z risom, kar bo olajšalo mednarodno sodelovanje pri varovanju risa. Baza bo omogočala neposreden dostop do čezmejnih podatkov o...

Preberi več...

C.7 Povezanost in primernost habitata


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje potencialne povezanosti in primernosti habitata za risa v nacionalno in mednarodno prostorsko načrtovanje Uspešna doselitev in dolgoročno preživetje risa v JV Alpah in Dinaridih je odvisna tudi od demografske izmenjave in genskega pretoka med populacijami. Cilj te akcije je prepoznati in vključiti prostorske informacije o povezanosti habitata risa na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Medtem ko so zakonodaja in postopki v...

Preberi več...

Ustanovitev specializirane policijske preiskovalne enote in druge podporne dejavnosti za učinkovitejše preganjanje nezakonite usmrtitve prostoživečih živali Cilj te akcije je vzpostaviti specializirano policijsko preiskovalno enoto za učinkovito preganjanje morebitnega nezakonite usmrtitve risov in drugih zaščitenih prosto živečih živali. Čeprav je neposredni namen ustanovitve preiskovalne enote izboljšati sankcioniranje, je končni...

Preberi več...

C.9 Zaščita živine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Zaščita živine Neposredni cilj akcije je zaščita živine pred napadi risov in preprečitev plenjenja, saj v primeru napada na živino lahko pride do negativnega odziva lokalne javnosti (zlasti kmetov), kar želimo s to akcijo zmanjšati. Nastanek škode bomo preprečili z namestitvijo visokih elektromrež,  ki se uporabljajo samo v času pašne sezone. Komplete elektromrež bomo donirali rejcem drobnice, ki bi lahko utrpeli škodo zaradi risa,...

Preberi več...