Monitoring


Novice o risu Emilu

Novice o risu Emilu


Objavljeno - Dec 3, 2021

Po dolgih treh mesecih smo končno prejeli nove podatke z ovratnice risa Emila! Emil je bil ujet februarja letos na Slovaškem, maja pa je bil prepeljan na Hrvaško. V sodelovanju z Naravnim parkom Velebit smo ga v naravo izpustili na travniku Apatišan pri vasi Krasno. Njegovo gibanje spremljamo z ovratnico, ki s pomočjo satelitov Iridium locira žival in nam pošilja podatke. Ovratnica je programirana tako, da podatke pošilja vsaka dva...

Preberi več...

Na območju na novo ustvarjene povezovalne populacije risa v slovenskih Alpah smo z letošnjo jesenjo prvič začeli z spremljanjem risov s foto-pastmi. Na območju 5 lovskih družin in treh revirjev LPN Triglav Bled, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka, smo postavili skupno 20 lokacij z eno ali dvema kamerama. Postavljanje je predstavljalo nov izziv za izkušeno projektno ekipo, saj se alpsko okolje v marsičem razlikuje od...

Preberi več...
Ris Niko šel trikrat preko Kolpe

Ris Niko šel trikrat preko Kolpe


Objavljeno - Nov 2, 2021

Ris Niko je potomec iz drugega legla domače risinje Teje in doseljenega risa Goruja. V decembru 2020 smo že poročali, da je Niko zapustil domači teritorij svoje mame Teje in pričel pot k osamosvojitvi. Sredi decembra 2020 se je najprej premaknil  približno 15 km, stran na vzhodni del Kočevskega Roga. Njegov vzorec gibanja je sprva nakazoval, da se bo na tem območju ustalil, vendar se je v začetku aprila 2021 premaknil približno 30 km...

Preberi več...

V okviru projekta LIFE Lynx smo v hrvaški del Dinaridov doslej izpustili štiri rise: Doruja, Alojzija, Pina in Emila. Po podatkih iz telemetričnih ovratnic sta se v populacijo uspešno vključila le dva od doseljenih risov. Ris Alojzije naseljuje območje južnega Velebita, kjer se nahaja od maja 2020, medtem ko ris Emil, izpuščen maja 2021, še vedno išče teritorij na območju severnega Velebita. Ris Doru se je po izpustitvi leta 2019...

Preberi več...

V Sloveniji smo pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Letos z nami sodeluje 51 lovskih družin in 6 lovišč s posebnim namenom.  Skupaj z lokalnimi lovci smo kamere postavili na več kot 150 lokacijah. Vsaka nova sezona je nov izziv; kljub temu, da smo tekom treh let spremljanja našli že kar nekaj lokacij, na katerih se vsako leto posnamejo risi, je veliko lokacij izbranih...

Preberi več...

Septembra smo člani projektne skupine iz ACDB in Zavoda za gozdove Slovenije začeli s pripravljalnimi deli za prihajajočo sezono odlova risov v Romuniji. V tednu dni intenzivnega terenskega dela smo opravili preglede že vzpostavljenih pasti za odlov risov in postavili eno novo past. Na lokacijah, kjer so bile pasti postavljene v prejšnjih sezonah, smo obnovili prepreke, ki risom preprečujejo prehod mimo pasti. Na projektnem območju...

Preberi več...

V okviru LIFE Lynx aktivnosti, ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji, je projektni partner ACDB pripravil prvo poročilo o stanju populacije risov na območjih ulova v Romuniji. V poročilu z naslovom Monitoring of the Eurasian lynx in the Eastern Romanian Carpathians (Spremljanje evrazijskega risa v vzhodnih romunskih Karpatih) so predstavljeni rezultati več kot štiriletnega...

Preberi več...

Vsi risi izpuščeni aprila letos na Gorenjskem, so še vedno prisotni na območju izpustov; Zois in Aida na Jelovici ter Tris, Julija in Lenka na Pokljuški planoti. Na spodnji karti so prikazani njihovi trenutni domači okoliši. Zelo zanimivo je, da si samici na Pokljuki še vedno delita velik delež svojih teritorijev, saj so risi teritorialni proti osebkom istega spola. Do sedaj je največji raziskovalec ris Tris, ki je pravi alpinist, saj...

Preberi več...

Do sedaj smo v Dinaride pripeljali osem risov; štiri v Slovenijo (Goru, Katalin, Boris in Maks) ter štiri v Hrvaško (Doru, Alojzije, Pino in Emil). V prvem poročilu o doselitvah risov vam predstavljamo kakšna sta status doseljenih risov in naša ocena vključevanja v dinarsko populacijo. Glede na podatke, so se štirje risi uspešno vključili v  obstoječo dinarsko populacijo, na žalost pa za štiri rise tega ne moremo potrditi. Za Doruja...

Preberi več...

Poletje je v Sloveniji namenjeno zaključevanju pretekle sezone monitoringa risa s foto-pastmi in pripravi na novo. Med koncem avgusta 2020 in začetkom aprila 2021 smo v sodelovanju z lovci spremljali rise in druge prostoživeče živalske vrste na 158 lokacijah znotraj 49 lovišč. Posneli smo več kot 45.000 fotografij živali, izmed katerih je bil ris posnet na 359 slikah na 45 različnih lokacijah. Iz posnetkov smo prepoznali 22 odraslih...

Preberi več...
»Gozdna avtocesta«

»Gozdna avtocesta«


Objavljeno - Jul 7, 2021

Gorski greben nad Kolpsko dolino bi lahko poimenovali tudi “gozdna avtocesta ”.  To je ena najboljših lokacij za foto-monitoring v Sloveniji, kjer smo posneli številne gozdne živali. Med njimi so bili kar trije različni risi! Končujemo z analizami fotografij risov iz foto pasti. Kmalu vam bomo predstavili končne rezultate monitoringa risa v Sloveniji v sezoni...

Preberi več...