Monitoring


Ris Maks je v mesecu novembru lansko leto zapustil območje Notranjske ter začel svojo pot na sever Slovenije. Prehodil je dolgo pot in se nekaj časa zadrževal na širšem območju Kranjske Gore. Zatem se premaknil po skoraj isti poti nazaj do obrobja Jelovice. V zadnjem tednu se je Maks zopet vrnil na območje Triglavskega narodnega parka in tudi tokrat si je izbral zanimivo pot, in sicer kar okrog Bohinjskega jezera.

Preberi več...

Pripravili smo prvo letno poročilo spremljanja procesa doselitve dinarsko-JV alpske populacije risa v letu monitoringa risa 2019-2020. Poročilo zajema tudi podatke, ki so bili zbrani v sklopu drugih finančnih mehanizmov, kar je bistveno izboljšalo naše poznavanje risje populacije. S foto pastmi, ki so bile postavljene na 348 različnih lokacijah, smo spremljali območje veliko približno 10.600 km2 in iz pridobljenih fotografij...

Preberi več...
Ris Maks nadaljuje svoje potovanje

Ris Maks nadaljuje svoje potovanje


Objavljeno - Dec 25, 2020

Pot risa Maksa je vsak dan bolj zanimiva. V začetku decembra smo poročali, da se je odpravil iz Menišije proti Gorenjski, na območje Spodnjih Bohinjskih gora, ampak se tam ni ustalil in je pot nadaljeval naprej proti severu. Trenutno se nahaja v okolici tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Z zanimanjem spremljamo njegovo pot, a potiho tudi upamo, da ne bo odšel ven iz območja JV Alp, saj (verjetno) še ni opravil svoje naloge...

Preberi več...

Za uspešne doselitve oz. naselitve in ohranjanje risov so nujno potrebne sistematične raziskave populacij riso. Na podlagi takih raziskav dobimo zanesljive podatke o številčnosti, trendih, genetski pestrosti in zdravstvenem stanju populacije risov, s pomočjo katerih lahko ocenimo, ali je populacija rov na določenem območju v ugodnem varstvenem stanju in je primerna za odlov in preselitve na drugo območje, ne da bi s tem ogrozili njeno...

Preberi več...
Zimsko sledenje na Menišiji

Zimsko sledenje na Menišiji


Objavljeno - Dec 15, 2020

Moje ime je Špela Čonč in sem mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika ter doktorska študentka na Biotehniški fakulteti na smeri Bioznanosti – Varstvo naravne dediščine, kjer pod mentorstvom dr. Miha Krofla in somentorice dr. Mateje Breg Valjavec pripravljam doktorsko disertacijo na temo GIS modeliranja gibanja risov v odvisnosti od reliefa. Ker bom pri analizah za doktorsko disertacijo potrebovala čim več podatkov o...

Preberi več...

Miklavž je prinesel najboljše darilo za našo ekipo, 6. decembra je ekipa Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete ulovila in z ovratnico opremila enega od dveh mladičev risinje Teje in (najverjetneje) preseljenega risa Goruja. Risu so vzeli tudi vzorec za genetsko analizo, s katero bodo preverili, ali je Goru res njegov oče. Risjega mladiča, samčka so temeljito pregledali in izmerili. Ima skoraj enajst kilogramov, kar je povprečna...

Preberi več...

Posebno zgodbo nam izmed vseh poznanih rezidenčnih risov v Sloveniji piše ris Mihec. Ime je dobil že pred desetletjem, ko so ga kot mladega enoletnega risa raziskovalci iz Biotehniške fakultete odlovili na območju Snežnika in mu nadeli telemetrično ovratnico. Mihca so takrat spremljali dobro leto in spremljali njegovo osamosvojitev, nato mu je ovratnica odpadla. Na lastno presenečenje smo marca letos Mihca ponovno odlovili na njegovem...

Preberi več...

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji in spada med najstarejše parke v Evropi. Prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park, leta 1981 pa je bil Triglavski narodni park razglašen z zakonom. Je edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu, prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter...

Preberi več...

S pomočjo foto pasti smo fotografirali risinjo Tejo, ki sta jo spremljala dva mladiča. S pomočjo podatkov, ki jih dobimo iz telemetričnih ovratnic, lahko sklepamo, da je tudi letošnje leglo Gorujevo. Zabeležili smo namreč, da sta se Goru in Teja večkrat srečala v času paritvene sezone. Oba risa imata svoja teritorija na območju Male gore nad Ribnico. Na tem območju imamo postavljenih več foto pasti, ki so v aprilu posnele brejo...

Preberi več...
Medved vs. ris

Medved vs. ris


Objavljeno - Okt 22, 2020

Medvedi so zelo učinkoviti mrhovinarji, ki redno »kradejo« plen ostalim velikim plenilcem. Tokrat je bil tarča ris Maks,  oz. njegov plen, ki proti petim medvedom ni imel veliko možnosti. Več o interakcijah medvedov in risov si lahko preberete v znanstvenem članku avtorjev Miha Krofla in Klemna Jerina z Biotehniške fakultete v Ljubljani  Mind the cat: Conservation management of a protected dominant scavenger indirectly affects an...

Preberi več...
Kaj se dogaja z doseljenimi risi?

Kaj se dogaja z doseljenimi risi?


Objavljeno - Sep 24, 2020

V sklopu projekta LIFE Lynx smo v Slovenijo in Hrvaško skupno doselili sedem risov, od katerih so vsi samci. Od petih risov pripeljanih letos, so si vsaj trije že vzpostavili svoj teritorij.   GORU Goru je po lanskoletnem izpustu v Loškem potoku vzpostavil svoj teritorij na območju Male gore na Kočevskem, kjer se zadržuje še danes. Tam si območje deli z rezidentno samico Tejo, s katero sta imela lansko leto tudi mladiča, samičko...

Preberi več...