Monitoring


Vsi risi izpuščeni aprila letos na Gorenjskem, so še vedno prisotni na območju izpustov; Zois in Aida na Jelovici ter Tris, Julija in Lenka na Pokljuški planoti. Na spodnji karti so prikazani njihovi trenutni domači okoliši. Zelo zanimivo je, da si samici na Pokljuki še vedno delita velik delež svojih teritorijev, saj so risi teritorialni proti osebkom istega spola. Do sedaj je največji raziskovalec ris Tris, ki je pravi alpinist, saj...

Preberi več...

Do sedaj smo v Dinaride pripeljali osem risov; štiri v Slovenijo (Goru, Katalin, Boris in Maks) ter štiri v Hrvaško (Doru, Alojzije, Pino in Emil). V prvem poročilu o doselitvah risov vam predstavljamo kakšna sta status doseljenih risov in naša ocena vključevanja v dinarsko populacijo. Glede na podatke, so se štirje risi uspešno vključili v  obstoječo dinarsko populacijo, na žalost pa za štiri rise tega ne moremo potrditi. Za Doruja...

Preberi več...

Poletje je v Sloveniji namenjeno zaključevanju pretekle sezone monitoringa risa s foto-pastmi in pripravi na novo. Med koncem avgusta 2020 in začetkom aprila 2021 smo v sodelovanju z lovci spremljali rise in druge prostoživeče živalske vrste na 158 lokacijah znotraj 49 lovišč. Posneli smo več kot 45.000 fotografij živali, izmed katerih je bil ris posnet na 359 slikah na 45 različnih lokacijah. Iz posnetkov smo prepoznali 22 odraslih...

Preberi več...
»Gozdna avtocesta«

»Gozdna avtocesta«


Objavljeno - Jul 7, 2021

Gorski greben nad Kolpsko dolino bi lahko poimenovali tudi “gozdna avtocesta ”.  To je ena najboljših lokacij za foto-monitoring v Sloveniji, kjer smo posneli številne gozdne živali. Med njimi so bili kar trije različni risi! Končujemo z analizami fotografij risov iz foto pasti. Kmalu vam bomo predstavili končne rezultate monitoringa risa v Sloveniji v sezoni...

Preberi več...
Kje je Emil?

Kje je Emil?


Objavljeno - Jun 2, 2021

Risa Emila smo v naravo izpustili ob planinski koči Apatišan v Narodnem parku Severni Velebit. V dveh tednih po izpustu je že dobro raziskal območje narodnega parka in se odpravil tudi na morje. Po kratkem postanku na hrvaški obali se je vrnil nazaj v gozdno območje Narodnega parka Velebit.

Preberi več...

Vključevanje risov budno spremljamo s pomočjo telemetričnih ovratnic, ki jih nosijo doseljeni risi. Zadnji podatki gibanja risov Zoisa in Aide, ki sta bila izpuščena na območju Jelovice, kažejo, da sta risa zaenkrat ostala na tem območju, Tris, Julija in Lenka pa raziskujejo območje Pokljuke. Projektna ekipa LIFE Lynx tudi na terenu preverja, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje. S pomočjo podatkov iz njihovih...

Preberi več...

Dobili smo prve podatke gibanja risov  Zoisa, Aide, Trisa, Julije in Lenke, ki smo jih preselili na Gorenjsko konec aprila. Vsi risi so ostali na širšem območju, kjer smo jih izpustili. Lenka in Julija sta ostali skupaj na območju Triglavskega narodnega parka, Tris pa je šel proti južnemu delu Pokljuke. Zois in Aida sta ostala skupaj in se premaknila v osrednji del Jelovice. Zelo smo veseli, da smo dobili podatke iz ovratnic vseh...

Preberi več...

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je rešitev dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem, in za izpolnitev tega cilja smo v letih 2019-2020 preselili že sedem risov. Pet risov smo pripeljali iz Romunije, dva pa s Slovaške.  Od sedmih risov jih trenutno s telemetričnimi ovratnicami spremljamo pet, dve ovratnici pa sta prenehali z delovanjem. Spodaj vam predstavljamo kje so si preseljeni risi vzpostavili svoje teritorije in kje so...

Preberi več...
Prvi podatki telemetrije risinje Petre

Prvi podatki telemetrije risinje Petre


Objavljeno - Mar 26, 2021

V začetku marca 2021 smo na Kočevskem s telemetrično ovratnico opremili risinjo Petro. Dobili smo prve podatke spremljanja njenega gibanja in ugotovili, da risinja uspešno lovi ter tudi, da jo še vedno spremlja njen mladič iz lanskega leta. Na enega od njunih plenov smo postavili avtomatske kamere in uspeli posneti Petro in njenega mladiča, kako se hranita z uplenjeno srno. Glede na posnetke ugotavljamo, da sta oba risa v dobrem...

Preberi več...

Raziskovalci projekta LIFE Lynx so v  soboto 20. marca na območju Kočevske Reke s telemetrično ovratnico opremili odraslo risinjo. Risinja je bila videti zdrava, toda med uspavanjem je veterinar ugotovil, da ima nepopravljive težave s srcem (šum na srcu). Risinja je prestala uspavanje, vendar je na žalost po dveh dneh poginila. Truplo risinje so odpeljali na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer trenutno poteka temeljita...

Preberi več...

Prvega marca 2021 smo v zgornji Kolpski dolini odlovili odraslo risinjo. Odlov je potekal pod vodstvom ekipe iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, iz Biotehniške fakultete v Ljubljani v sodelovanju s projektno ekipo Zavoda za gozdove Slovenije, Živalskim vrtom Ljubljana in lokalnimi lovci. Ekipa je samico uspavala, opravila vse biometrične meritve in ocenila njeno starost na 4 do 5 let. Samica je bila v dobri telesni...

Preberi več...