Monitoring


Glavni cilj projekta LIFE Lynx je rešitev dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem, in za izpolnitev tega cilja smo v letih 2019-2020 preselili že sedem risov. Pet risov smo pripeljali iz Romunije, dva pa s Slovaške.  Od sedmih risov jih trenutno s telemetričnimi ovratnicami spremljamo pet, dve ovratnici pa sta prenehali z delovanjem. Spodaj vam predstavljamo kje so si preseljeni risi vzpostavili svoje teritorije in kje so...

Preberi več...
Prvi podatki telemetrije risinje Petre

Prvi podatki telemetrije risinje Petre


Objavljeno - Mar 26, 2021

V začetku marca 2021 smo na Kočevskem s telemetrično ovratnico opremili risinjo Petro. Dobili smo prve podatke spremljanja njenega gibanja in ugotovili, da risinja uspešno lovi ter tudi, da jo še vedno spremlja njen mladič iz lanskega leta. Na enega od njunih plenov smo postavili avtomatske kamere in uspeli posneti Petro in njenega mladiča, kako se hranita z uplenjeno srno. Glede na posnetke ugotavljamo, da sta oba risa v dobrem...

Preberi več...

Raziskovalci projekta LIFE Lynx so v  soboto 20. marca na območju Kočevske Reke s telemetrično ovratnico opremili odraslo risinjo. Risinja je bila videti zdrava, toda med uspavanjem je veterinar ugotovil, da ima nepopravljive težave s srcem (šum na srcu). Risinja je prestala uspavanje, vendar je na žalost po dveh dneh poginila. Truplo risinje so odpeljali na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer trenutno poteka temeljita...

Preberi več...

Prvega marca 2021 smo v zgornji Kolpski dolini odlovili odraslo risinjo. Odlov je potekal pod vodstvom ekipe iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, iz Biotehniške fakultete v Ljubljani v sodelovanju s projektno ekipo Zavoda za gozdove Slovenije, Živalskim vrtom Ljubljana in lokalnimi lovci. Ekipa je samico uspavala, opravila vse biometrične meritve in ocenila njeno starost na 4 do 5 let. Samica je bila v dobri telesni...

Preberi več...
Ris Niko se je osamosvojil

Ris Niko se je osamosvojil


Objavljeno - Mar 2, 2021

V začetku decembra je s telemetrično ovratnico opremljeni ris Niko, eden izmed mladičev domače risinje Teje in doseljenega samca Goruja iz leta 2020, zapustil materin domači teritorij in odšel na svojo pot. Za biologe Biotehniške fakultete je bilo presenečenje , ko je mladi samec dva tedna po odlovu začel zahajati presenetljivo daleč stran od običajnega teritorija svoje mame. Risji mladiči se od svoje mame običajno postopoma ločijo...

Preberi več...

Ris Maks je v mesecu novembru lansko leto zapustil območje Notranjske ter začel svojo pot na sever Slovenije. Prehodil je dolgo pot in se nekaj časa zadrževal na širšem območju Kranjske Gore. Zatem se premaknil po skoraj isti poti nazaj do obrobja Jelovice. V zadnjem tednu se je Maks zopet vrnil na območje Triglavskega narodnega parka in tudi tokrat si je izbral zanimivo pot, in sicer kar okrog Bohinjskega jezera.

Preberi več...

Pripravili smo prvo letno poročilo spremljanja procesa doselitve dinarsko-JV alpske populacije risa v letu monitoringa risa 2019-2020. Poročilo zajema tudi podatke, ki so bili zbrani v sklopu drugih finančnih mehanizmov, kar je bistveno izboljšalo naše poznavanje risje populacije. S foto pastmi, ki so bile postavljene na 348 različnih lokacijah, smo spremljali območje veliko približno 10.600 km2 in iz pridobljenih fotografij...

Preberi več...
Ris Maks nadaljuje svoje potovanje

Ris Maks nadaljuje svoje potovanje


Objavljeno - Dec 25, 2020

Pot risa Maksa je vsak dan bolj zanimiva. V začetku decembra smo poročali, da se je odpravil iz Menišije proti Gorenjski, na območje Spodnjih Bohinjskih gora, ampak se tam ni ustalil in je pot nadaljeval naprej proti severu. Trenutno se nahaja v okolici tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Z zanimanjem spremljamo njegovo pot, a potiho tudi upamo, da ne bo odšel ven iz območja JV Alp, saj (verjetno) še ni opravil svoje naloge...

Preberi več...

Za uspešne doselitve oz. naselitve in ohranjanje risov so nujno potrebne sistematične raziskave populacij riso. Na podlagi takih raziskav dobimo zanesljive podatke o številčnosti, trendih, genetski pestrosti in zdravstvenem stanju populacije risov, s pomočjo katerih lahko ocenimo, ali je populacija rov na določenem območju v ugodnem varstvenem stanju in je primerna za odlov in preselitve na drugo območje, ne da bi s tem ogrozili njeno...

Preberi več...
Zimsko sledenje na Menišiji

Zimsko sledenje na Menišiji


Objavljeno - Dec 15, 2020

Moje ime je Špela Čonč in sem mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika ter doktorska študentka na Biotehniški fakulteti na smeri Bioznanosti – Varstvo naravne dediščine, kjer pod mentorstvom dr. Miha Krofla in somentorice dr. Mateje Breg Valjavec pripravljam doktorsko disertacijo na temo GIS modeliranja gibanja risov v odvisnosti od reliefa. Ker bom pri analizah za doktorsko disertacijo potrebovala čim več podatkov o...

Preberi več...

Miklavž je prinesel najboljše darilo za našo ekipo, 6. decembra je ekipa Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete ulovila in z ovratnico opremila enega od dveh mladičev risinje Teje in (najverjetneje) preseljenega risa Goruja. Risu so vzeli tudi vzorec za genetsko analizo, s katero bodo preverili, ali je Goru res njegov oče. Risjega mladiča, samčka so temeljito pregledali in izmerili. Ima skoraj enajst kilogramov, kar je povprečna...

Preberi več...