C.10 Upravljanje z glavnimi vrstami risovega plena

Objavljeno - Jun 9, 2018


Izboljšanje upravljanja z glavnimi vrstami risovega plena

Namen te akcije je pripraviti nove smernice za načrtovanje upravljanja s parkljarji v Sloveniji, ki bodo bolje vključevale tudi vpliv risa na parkljarje. Smernice se bodo izvajale v okviru načrtov za upravljanje s prosto živečimi živalmi in bodo usklajene za celotno Slovenijo. Na ta način bomo omogočili, da bo imela doseljena populacija risa dovolj hrane. Poudarek bo na ravnanju s srnjadjo, saj je to glavna vrsta risovega plena v tem delu Evrope. Posledično se bo verjetno zmanjšal odstrel odraslih srn, saj se bo s tem doseglo večjo rodnost in skupno povečanje populacije srnjadi.

Smernice bodo razvite na podlagi podatkov, zbranih v okviru tega projekta (akcije C.3, C.4, C.5 in D.2) in iz strokovnih raziskav glede risa (in njegovih plenskih vrst). V razvijanje smernic bodo vključeni vodilni raziskovalci divjadi, lovci in upravitelji prosto živečih živali.

Project outputs

Sorodne novice

V sodelovanju med projektom LIFE Lynx in javno službo Zavoda za gozdove Slovenije so v okviru priprave dolgoročnih lovsko upravljavskih