Projektna skupina


Dr. Nives Pagon

Dr. Nives Pagon

Zavod za gozdove Slovenije

Sem biologinja z velikim zanimanjem za vedenjsko ekologijo živali. Moje dosedanje delo je bilo v večini povezano z velikimi sesalci (parkljarji in velikimi zvermi), že vse od začetkov, ko sem nabirala terenske izkušnje kot prostovoljka v različnih raziskovalnih skupinah po Evropi. Ponosna sem, da sem del zagnane in profesionalne ekipe ravno med tako pomembnim naravovarstvenim korakom, kot je reševanje te populacije risa. Najbolj me osrečujejo trenutki v gozdu in gorah, bodisi na kolesu ali v gojzarjih, in preživet čas s prijatelji. Obožujem tudi podvodni svet morja, branje knjig in znanje o zdravilnih rastlinah.

Maja Sever

Maja Sever

Zavod za gozdove Slovenije

Po končanem študiju biologije me je pot najprej zanesla na področje vodne ekologije, predvsem v preučevanje vodnih nevretenčarjev celinskih voda. Leta 2017 sem se pridružila skupini, ki se ukvarja z velikimi zvermi na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer se ukvarjam predvsem s komunikacijskimi nalogami s področja velikih zveri. Veseli me delo v skupini, kjer lahko s svojo pozitivno energijo, iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo pripomorem, da skupaj dosežemo najboljše rezultate. Menim, da je ohranitev velike zveri kot je ris izjemnega pomena in zelo sem vesela, da bom lahko tudi sama pripomogla k uresničitvi tega cilja. Svoj prosti časa najraje preživljam z družino in prijatelji, na potovanjih ali pa v gorah. Ukvarjam pa se tudi z glasbo, igram tolkala v pihalnem orkestru in pojem v zboru.

Andrej Rot

Andrej Rot

Zavod za gozdove Slovenije

Po izobrazbi sem diplomirani pravnik. Prihajam iz zahodnega dela Slovenije, in sicer iz Posočja. Narava mi je od nekdaj zelo blizu in večino prostega časa namenim aktivnostim v naravi, predvsem lovu. Moja vloga pri projektu LIFE Lynx je povezana z delom na terenu, monitoringom risa, komunikacijo z lovci in opravljanjem raznovrstnih administrativno pravnih del. Delo na projektu opravljam z velikim veseljem, saj me področje divjadi in velikih zveri od vedno zanima.

Tomaž Berce

Tomaž Berce

Zavod za gozdove Slovenije

Po izobrazbi sem biolog. Na področju velikih zveri sem aktivno vpleten zadnjih 10 let, najprej sem sodeloval kot prostovoljec, nato pa kot zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Od leta 2014 se na ZGS najbolj ukvarjam s področjem konfliktov med človekom in velikimi zvermi, predvsem z ukrepi za preprečevanje škod, ki jih velike zveri povzročajo v kmetijstvu. Pri svojem delu poskušam razumeti vse vidike življenja na območju prisotnosti velikih zveri, pri čemer mi življenje na podeželju omogoča še nekoliko bolj podroben vpogled v vsakdanje izzive. Aktivno sem sodeloval tudi pri proučevanju šakala, vidre, bobra, invazivnih vrst, več kot 20 let pa sem tudi aktiven ornitolog. Prosti čas najraje namenim družini in prijateljem, ukvarjam pa se tudi z različnimi športi, predvsem s tekom, pohodništvom in drugimi aktivnostmi v naravi.

Lan Hočevar

Lan Hočevar

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po poklicu sem gozdar, šolanje sem dokončal na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani in sicer na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Najbolj me zanima preučevanje živali, še posebej velikih zveri. Že nekaj let se ukvarjam s preučevanjem evrazijskega risa, o njem sem tudi pisal v diplomski nalogi (BSc) in nedavno tudi v magistrskem delu (MSc). Že od malih nog rad čas preživljam v gozdu oziroma naravi, kjer se počutim najbolj domače. V prostem času se ukvarjam s fotografijo divjih živali, igranjem nogometa, pohodništvom ter druženjem s prijatelji.

Dr. Astrid Vik Stronen

Dr. Astrid Vik Stronen

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po izobrazbi sem biologinja, kot raziskovalka se ukvarjam z prostoživečimi živalmi, predvsem z njihovo varstveno genetiko in ekologijo. V svojih zadnjih raziskavah sem se ukvarjala z analizo genoma prostoživečih in udomačenih živali v Evropi in Kanadi, med drugim sem raziskovala bizone, govedo, pse in volkove. Zanima me sodobna evolucija pod vplivom človeških aktivnosti in kakšne so možnosti za najboljšo možno ohranitev prostoživečih živali v njihovem življenjskem okolju, pod vplivom neprestanih okoljskih sprememb. Zelo me zanima tudi varstvena genetika in projekti v katerih so združeni ekologija, evolucija in ohranjanje narave in ki se povezujejo s področjem človeka, npr. etika in odnosi ljudi do živali. V prostem času rada plešem, hodim v hribe, berem in potujem. Zelo sem vesela, da sem del projektov, ki se ukvarjajo z ohranjanjem prostoživečih živali in jim pomagajo preživeti v srednji Evropi in še dlje.

Urša Fležar

Urša Fležar

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sem biologinja, ki delam kot raziskovalka na Univerzi v Ljubljani in kot analitičarka na Zavodu za gozdove Slovenije. Vsebine povezane z ekologijo, varstvom in upravljanjem prostoživečih živali so bile osrednja tema mojega študija in dela. Vprašanja, povezana z monitoringom so že od vedno na nek poseben način pritegnila mojo pozornost. Zelo me zelo veseli, da imam v tem ambicioznem mednarodnem projektu s pestro projektno ekipo, glavno nalogo spremljanja učinkov doselitve risov v Sloveniji. Ko nisem v pisarni, se rada ukvarjam s svojim psom, z nabiralništvom, ustvarjanjem, podkestanjem in nasploh preživljanjem čim več prostega časa v naravi.

Renato Pontarini

Renato Pontarini

Progetto Lince Italia

Class 1970 Tarvisio, always passionate about nature and fauna, I have been a member of the Progetto Lince Italia for over 15 years and I am in charge of monitoring. For the PLI I follow the otter and the beaver, two species recently returned to Italy. My great passion is nature photography. I am the official photographer of the PLI and my photos have been published in various magazines, books and calendars.

Alberto Colleselli, Ph.D.

Alberto Colleselli, Ph.D.

Progetto Lince Italia

Born in 1950, have a doctorate in forestry, I started my career working as a forester, teacher and working in the livestock sector. In 1977, I joined the State Forestry Service as an officer, in 2006 I assumed the role of superior manager with the rank of general and remained there until retirement. I was a member of the Governing Council of the Dolomiti Bellunesi National Park, and a member of the CITES Commission at the Ministry of the Environment. I am a passionate hunter and operative in the role of Federcaccia president of the Province of Belluno. I am a member of the AGJSO committee, the permanent assembly of hunting associations in the south-eastern Alps. I am currently also active as President of the progetto Lince Italia.

Tadeja Smolej

Tadeja Smolej

Lovska zveza Slovenije

Po izobrazbi sem ekologinja in profesorica biologije. V letu 2018 sem na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti uspešno zaključila Magistrska študijska programa Ekologija in biodiverziteta ter Biološko izobraževanje. V magistrskih delih sem proučevala stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda ter testirala, optimizirala in razvijala novo metodo pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov z vzmetnimi pastmi za dlake. Metodo, ki smo jo tekom sezone 2017/2018 testirali v ogradi risov Živalskega vrta Ljubljana, sedaj v projektu LIFE Lynx na terenu uporabljamo za monitoring populacije. Prosti čas rada preživljam z družino in prijatelji. Uživam v raziskovanju narave, ukvarjanju s športom, ustvarjanju, fotografiranju in drugih aktivnostih.

Zdravko Budimir

With a background in social studies, I work for the field of nature protection. Even though nature protection was not a part of my formal education, I have always been close to nature conservation efforts and the promotion of sustainable development. My educational background could also be the reason why I can contribute to LIFE Lynx as much. In the project, I am mostly involved in communication duties and organization of events. Also, with photography as a hobby, I am eager to join our project team in fieldwork and reviewing camera trap footage.

Ivan Budinski

My educational background is forestry but my professional occupation includes many aspects of conservation biology. I am working on issues like wildlife crime, habitat restoration, wildlife monitoring or invasive species. Thus, I have never fully specialized but I am constantly dealing with the complexity of conservation and Nature.

Enjoying in fieldwork no matter which habitat or season, sea or land. I have always been interested in raptors and owls and now, in connecting it to the conservation of the large carnivores. I am working in Association Biom since 2009. When I am not on work than I spend time with my wife and son, again being a lot of time in nature or in our organic garden

Rok Černe

Rok Černe

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem gozdar in že več kot deset let delam na področju prostoživečih živali na Zavodu za gozdove Slovenije. Trenutno vodim projekt LIFE Lynx v okviru katerega želimo rešiti Dinarsko-JV Alpsko populacijo risov pred izumrtjem. Poleg tega predsedujem WISO platformi, ki deluje v okviru Alpske konvencije in sodelujem pri izvajanju posameznih aktivnosti projekta LIFE WolfAlps EU. Prosti čas najraje preživljam s svojo družino in prijatelji. Uživam v potovanjih, pohodništvu, kajtanju in deskanju na snegu.

Andrea Gazzola

 Sem ekolog in že več kot petnajst let delam na različnih projektih varovanja narave. Moje raziskovanje je osredotočeno na volkove, in preko preučevanja le-teh v različnih ekosistemih, od Apeninov do Alp in Karpatov, sem pridobil veliko znanja o njihovem vedenju in ekologiji.  Preko dela z različnimi institucijami (univerzami, nevladnimi organizacijami in naravnimi parki) sem razvil celovito znanje o raziskovanju, varovanju in upravljanju volkov. Od leta 2013 sem reden član osebja v ACDB. LIFE Lynx ponuja odlično priložnost za izboljšanje mojega znanja o eni najbolj izmuzljivih in karizmatičnih živali v Evropi. V prostem času uživam v risanju stripov, branju knjig in gorskem teku.

Mariana Gheorghiu

Zadnjih dvanajstih letih sem delala kot vodja projekta in finančni direktor treh projektov LIFE Narava. Kot članica ACDB sem sodelovala pri aktivnostih varovanja narave tako na terenu kot v pisarni, kot administratorka in finančnica, pa sem se naučila, da je za uspeh projektov varovanja in ohranjanja narave potrebno veliko sredstev in ekipnega dela..

Dr. Tomislav Gomerčić

Dr. Tomislav Gomerčić

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, moja pedagoška dejavnost pa je osredotočena na zoologijo in ekologijo. Že več kot petnajst let se ukvarjam z raziskavami o velikih zvereh in morskih sesalcih. Pri svojem strokovnem delu povezujem svojo strast do znanosti o naravi z računalniškimi tehnologijami. Sem oče treh otrok, strasten jadralni padalec in jadralec.

Dr. Maja Jelenčič

Dr. Maja Jelenčič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 Sem biologinja in od leta 2010 delam v raziskovalni skupini za ekologijo živali, BF, UL, kjer je moja glavna naloga zagotoviti, da delo v genetskem laboratoriju poteka tekoče in  nemoteno. Vesela sem, da imam priložnost delati na projektih, kot je LIFE Lynx, pri katerih z našim delom pomagamo pri ohranjanju in varstvu narave. Večina mojega prostega časa je trenutno namenjena družinskemu življenju – radi gremo ven, odkrivamo nove kraje in uživamo v času, ko smo skupaj.

Dr. Irena Kavčič

Dr. Irena Kavčič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po končanem študiju mikrobiologije sem želela več časa preživeti zunaj laboratorija in se posvetiti  varovanju in ohranjanju narave. Med doktorskim študijem sem sodelovala pri različnih projektih o velikih zvereh in spoznala kompleksnost varovanja teh vrst. in pomen prizadevanj za boljše sobivanje med ljudmi in prostoživečimi živalmi. V okviru projekta LIFE Lynx koordiniram turistične dejavnosti povezane z risi, ki koristijo tako lokalnim skupnostim kot varovanju risov. Prosti čas rada preživljam v naravi, kjer se odklopim od tehnologije, največji užitek pa mi predstavlja branje dobre knjige.

Doc. dr. Miha Krofel

Doc. dr. Miha Krofel

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sem raziskovalec prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in večinoma delam na področju ekologije, upravljanja in ohranitvene biologije velikih zveri v Evraziji in Afriki. Večino svojih raziskav sem posvetil evrazijskemu risu, rjavemu medvedu, volku, leopardu, gepardu, snežnemu leopardu in šakalom. V manjšem obsegu se ukvarjam tudi z ujedami, krokarji in kuščarji. V doktorski disertaciji sem se posvetil medvrstnim odnosom med risom in drugimi živalmi, s katerimi ris sobiva v dinarskih gozdovih. V prostem času rad potujem po svetu in fotografiram divje živali.

Lado Bradač

Lado Bradač

Lovska zveza Slovenije

Sem lovec in predsednik Lovske zveze Slovenije. Vrsto let delujem v lovski organizaciji ter skrbim za uresničevanje našega poslanstva na področju ohranjanja narave za naše zanamce. Da bi dosegli cilj in izpolnili svoje poslanstvo, lovci vsako leto opravimo skoraj milijon ur prostovoljnega dela, s katerim želimo delati dobro za okolje in naravo. Sodelovanje v projektu LIFE Lynx je le ena od aktivnosti, vendar neprecenljiva z vidika našega poslanstva. Ob zahtevni službi in prostovoljnem delu na Lovski zvezi Slovenije mi ne ostane veliko prostega časa, če pa že, ga najraje preživim v naravi in na morju.

Dr. Jakub Kubala

Dr. Jakub Kubala

Tehnična univerza v Zvolenu

Sem zoolog in raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje delo je osredotočeno na raziskovanje, zaščito in upravljanje evrazijskega risa in drugih velikih zveri v Zahodnih Karpatih in Evropi. Aktivno sodelujem z več nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, kot so Ministrstvo za okolje republike Slovaške, Državni zoološki vrt Bojnice, Državni zavod za varstvo narave republike Slovaške, KORA, LCIE, WWF itd.

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 Moj osrednji karierni cilj in motivacijo za delo predstavlja iskanje učinkovitih rešitev za naravovarstvene probleme. Naravnanost k živalim sem izrazila že tekom študija veterinarske medicine, katerega sem zaključila z diplomskim delom na področju ekologije volka. Ko sem postala bolj aktivno udeležena v varstvene akcije, sem spoznala, da delo z ljudmi predstavlja glavni izziv naravovarstvu. Nadaljnji študij sem tako posvetila  družbenim vidikom varstva in upravljanja s prostoživečih živali, predvsem vključevanju javnosti v procese odločanja in odnosa javnosti do velikih zveri. V 20 letih kariere, sem sodelovala  pri različnih naravovarstvenih in raziskovalnih projektih, predvsem na območju Slovenije in Hrvaške. Sem članica mednarodne skupine IUCN/SSC specialist group “Large carnivore initiative for Europe”. Trenutno sem kot raziskovalka in vodja projektov zaposlena na Oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani.

Izven dela sem polno zaposlena mama, poleg tega pa tudi sprehajalka psov, jadralka, šivilja in prostovoljka v društvu Downov sindrom Slovenija.

Urša Marinko

Urša Marinko

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sem sociologinja s strastjo do varstva narave. Med doktorskim študijem sem imela priložnost delati na varovanju velikih zveri, zaradi česar sem postala del ekipe strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kompleksnimi temami, kot so doseljevanje in varovanje risa. V okviru našega projekta sem odgovorna za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in šolami s participativnim pristopom. Poleg tega vodim usklajevanje splošnih komunikacijskih dejavnosti, kot so razvoj projektnih publikacij, oglasne table, sporočila za javnost ter druga komunikacija. V prostem času uživam v potovanjih z družino, raziskovanju narave in spoznavanju različnih ljudi.

Aleš Pičulin

Aleš Pičulin

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem gozdar. Diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani, študij pa zaključujem na magistrskem študiju, kjer preučujem vlogo evropskega jazbeca (Meles meles) kot ekološkega inženirja. Od nekdaj sem bil povezan z gozdom in naravo, kar je tudi glavni razlog za študij gozdarstva. Sem tudi lovec, kar je družinska tradicija. Ko sem v naravi rad opazujem, in fotografiram različne živali, drevesa in kompozicije. Ker je moj hobi slikarstvo, poskušam te podobe in edinstvene situacije prenesti na papir in platno. Moja umetniška dela večinoma upodabljajo divje živali in naravo. Poleg slikarstva uživam v igranju harmonike in v različnih športih, vključno s hokejem, košarko, nogometom in pohodništvom.

Mihai Pop

Mihai Pop

ACDB

 Ker me zelo zanimajo prostoživeče živali, podpiram pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zadnjih petnajst let delam na področju gospodarjenja z gozdovi, zavarovanimi območji in habitati ter na področju zaščite prosto živečih živali. Moj primarni interes so rjavi medved ter druge velike zveri. V preteklosti sem delal v javnih zavodih, zasebnih podjetjih, raziskovalnih centrih in nevladnih organizacijah za zaščito v Romuniji. Projekt LIFE Lynx je pred mene postavil nov izziv, ki ga nisem mogel zavrniti.

Ivana Selanec

Moja vključenost v varstvo narave se je začela s študijem biologije na Univerzi v Zagrebu, kjer sem leta 2012 dokončala magisterij iz ekologije in varstva narave. Moje zgodnje študije so bile osredotočene na ekologijo sesalcev preko sodelovanja pri raziskavi o številčnosti  malih sesalcev in distribuciji šakalov. Zadnjih pet let delam v združenju Biom, kjer sem osredotočena na invazivne vrste sesalcev na Hrvaškem, endemično vrsto glodavca dinarsko snežno voluharico, ekologijo velikih zveri in varstvo narave. Vključena sem v izobraževalne dejavnosti našega združenja in vodenje projektov; prakticiram odprte prakse varovanja narave kot CCnet trenerka (Conservation Coaches Network). Živim v mestu Sinj v dalmatinskem zaledju Hrvaške, kjer v čudovitem okolju uživam s svojim partnerjem Ivanom in sinom Markom.

Teodora Sin

 Sem ekologinja in zadnjih sedem let delam na projektih zaščite velikih zveri. Moje študije so osredotočene predvsem na ekologijo in ohranjanje volka, leta 2018 pa bom končala doktorat iz ekologije na Univerzi v Bukarešti. Moje izobraževalno ozadje vključuje tudi magisterij znanosti iz okoljskih ved ter diplomo iz geografije. Nikoli ne morem biti dolgo pri miru in stvari rada spoznam zelo podrobno, zato prosti čas porabim za dejavnosti na prostem – plezanje, tek, kolesarjenje ali pa raziskovanje okolice, v kateri živim.

Dr. Magda Sindičić

Dr. Magda Sindičić

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem docentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer poučujem o upravljanju prosto živečih živali ter o boleznih le-teh. Na raziskovanje risov sem osredotočena že od začetka moje znanstvene kariere in navdušena sem, da lahko prispevam k zaščiti te veličastne vrste. Moji drugi profesionalni interesi so biologija in patologija prostoživečih živali, zlasti velikih zveri, parazitologija prostoživečih živali in varstvena genetika. Prihajam iz Sredozemlja, sem mati in prostovoljka na humanitarnih organizacijah. Najsrečnejša sem, kadar planinarim in jadram s prijatelji in družino.

Dr. Peter Smolko

Dr. Peter Smolko

Tehnična univerza v Zvolenu

Sem raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje raziskovanje je osredotočeno na prehrano in prehransko ekologijo divjih parkljarjev, raziskujem pa tudi medsebojne vplive rastlina-rastlinojedec-plenilec in krajinske spremembe zaradi populacij prosto živečih živali. Sodelujem tudi pri izboljšanju praktičnega upravljanja divjih parkljarjev in pri varovanju velikih zveri.

Cosmin Stîngă

Sem predsednik Združenja za ohranjanje biološke raznovrstnosti (ACDB) in sem že vrsto let odgovoren za izvajanje projektov za varovanje in ohranjanje vrst v Romuniji. Posledično sem seznanjen s posebnimi zahtevami različnih financiranj za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Delal sem na projektih varovanja in ohranjanja živali, ki so vključevali lovljenje, uspavanje, opremljanje z radio ovratnico in monitoring rjavega medveda, risa in volka. Trenutno se delno ukvarjam tudi s centrom za rehabilitacijo prostoživečih živali ACDB.

Nina Šivec Novak

Nina Šivec Novak

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem ekonomista. Na projektu Life Lynx sem odgovorna za administrativni in finančni del projekta. Veselim se priložnosti, da bom prispevala k nečemu za naravo dobremu – lepota narave me že od nekdaj fascinira. Rada imam šport in branje. Po srcu sem zelo družabna in radovedna.

Ira Topličanec

Ira Topličanec

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem podiplomska študentka veterine na Univerzi v Zagrebu. Moje življenje usmerjata strast do narave in aktivnosti na prostem. Že v času študija sem vedno iskala priložnosti za delo z živalmi v naravi na Hrvaškem in v Evropi. Navdušena sem, da sem del ekipe projekta LIFE Lynx, kjer imam priložnost delati z raziskovalci in specialisti, ki svoje življenje posvečajo raziskovanju in varovanju prostoživečih živali.

Dr. Seth Wilson

Dr. Seth Wilson

Zunanji sodelavec

Kot naravovarstvenik se čudim nad povezavami med naravo, kulturo in skupnostjo. Posledično sem dodiplomsko, podiplomsko in postdoktorsko izobraževanje osredotočil na integracijo družboslovja in ekologije s poudarkom na ohranjanju velikih zveri. Trenutno sem znanstveni raziskovalec pri Kooperativi za ohranjanje severnega Skalnatega gorovja in izredni član Univerze v Montani. Sodelujem tudi z IUNC – kot član skupine za preprečevanje konfliktov med človekom in medvedom.

V obdobju 2015-2016 sem imel srečo, da sem lahko kot tehnični svetovalec Zavoda za gozdove Slovenije sodeloval v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Navdušen sem, da sem prišel nazaj v Slovenijo za še eno leto – tokrat za projekt LIFE Lynx.

V prostem času uživam s svojo družino ter v raziskovanju sveta – še posebej v naravi. Radi smo v gorah, na rekah in v gozdu. Želim si, da bi svojim otrokom in prihodnjim generacijam zapustili čudovit in zdrav planet.

Srečko Žerjav

Srečko Žerjav

Lovska zveza Slovenije

Sem lovec in občudovalec narave, že tretji mandat sem direktor Lovske zveze Slovenije (LZS). Aktivno delujem  v Združenju evropskih lovskih zvez (FACE) in Mednarodnem svetu za lov in ohranitev divjadi (CIC). Kot zunanji partner sem sodeloval pri nekaterih akcijah LIFE projektov SLOWOLF in DINALP BEAR. V prostem času rad uživam v naravi kot pohodnik, muhar in lovec. Vsi moramo pomagati varovati naravo!

Dr. Rudolf Kropil

Dr. Rudolf Kropil

Tehnična univerza v Zvolenu

 Sem predsednik slovaške rektorske konference, rektor Tehnične univerze v Zvolenu in vodja Oddelka za uporabno zoologijo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Specializiran sem za reševanje problemov trajnostnega razvoja, uporabne zoologije (ornitologije in vede o sesalcih) ter gozdne ekologije v povezavi z drugimi gospodarskimi, gozdarskimi in okoljskimi disciplinami. Trenutno se ukvarjam z izboljšanjem upravljanja parkljarjev.

Nina Prešeren

Nina Prešeren

Zavod za varstvo narave Slovenije

Zaposlena sem na Zavodu RS za varstvo narave, kjer se povečini ukvarjam z interpretacijo narave širši publiki. Trenutno se ukvarjam s postavitvijo dveh muzejskih razstav in sicer o endemitu belokranjskega krasa – črni človeški ribici, ter z zgodbo o reki Krki s poudarkom na Naturi 2000. Vesela sem, da sem del projekta LIFE Lynx, kjer bomo skupaj s timom strokovnjakov oblikovali naravoslovno učno pot o naselitvi risa. V prostem času rada potujem in skušam preživeti čim več časa v naravi.

Paolo Molinari

Paolo Molinari

Progetto Lince Italia

Born in 1967. I studied forestry sciences, but I soon abandoned forestry to devote myself to research, management and conservation of wildlife. I have been involved in the management of ungulates and for over 30 years I have been dealing with large carnivors, specializing in the brown bear and Eurasian lynx. I am a founding member and technical-scientific coordinator of the Progetto Lince Italia, a member of the IUCN / SSC Cat Specialist Group, the SCALP and KORA. I am operating as a scientific consultant for wildlife management for the Carabinieri Forestali. Together with some colleagues I was the promoter of the WISO platform of the Alpine Convention of which I was secretary for 6 years. I am currently also a member of the Italian delegation of the Ministry of the Environment. I have collaborated on numerous naturalistic documentaries and I am the author of several books. I’m a passionate hunter.

Vedran Slijepčević

Vedran Slijepčević

Karlovška univerza uporabnih znanosti

Po poklicu sem veterinar, specializiran za delo s prostoživečimi živalmi in za neinvazivne raziskave na velikih zvereh. Zaposlen sem kot predavatelj na oddelku za prostoživeče živali in varstvo narave na Karlovški univerzi uporabnih znanosti. Večina mojega dela je namenjena risom, predvsem prepoznavanju znakov prisotnosti, spremljanju populacije s foto pastmi in telemetriji. V svoje delo redno vključujem tudi svoje študente in jim s tem omogočam, da dobijo znanje o risih iz prve roke. Sem tudi izkušen lovec veseli pa me tudi podvodni ribolov, zato večino svojega prostega časa preživim v naravi in s svojo psičko Geo.