Projektna skupina


Maruša Prostor

Maruša Prostor

Zavod za gozdove Slovenije

Diplomirala sem na oddelku agronomije na Biotehniški fakulteti, svoj magistrski študij pa sem zaradi velikega zanimanja za prostoživeče živali nadaljevala na oddelku za gozdarstvo. Trenutno zaključujem svoj magistrski študij, kjer preučujem primernost habitata za alpskega kozoroga (Capra ibex) v Sloveniji. Ljubezen do gozda in narave me spremlja že od malih nog, zato mi tudi zelo veliko pomeni, da sodelujem v projektu LIFE Lynx in pomagam pri ohranitvi populacije risa. Ponosna sem, da sem del tako čudovite, profesionalne in zelo motivirane ekipe. Svoj prosti čas najraje namenjam psoma, pohodništvu in lovski kinologiji.

Tilen Hvala

Tilen Hvala

Lovska zveza Slovenije

Po poklicu sem gozdar. Leta 2020 sem na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti zaključil diplomski študij na temo monitoringa gamsa. Po končanem dodiplomskem študiju sem se vpisal na magistrski študij gozdarstva, katerega bom predvidoma dokončal v letu 2022. Prostoživeče živali in z njimi povezana ekologija in upravljanje me že od nekdaj zanimajo, zato me veseli da sem lahko vključen v tako pomemben projekt ohranitve risa. Svoj prosti čas najraje preživim v naravi, predvsem na lovu v družbi moje psičke.

Ana Pšeničnik

Ana Pšeničnik

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Med študijem biološkega izobraževanja ter ekologije in biodiverzitete sem spoznala, da sta obe področji zelo povezani. Izobraževanje javnosti o ekologiji in biologiji je namreč pomembno za ustvarjanje pozitivnih stališč o zvereh. Kot sodelavka na projektu LIFE Lynx se veselim, da bom lahko pripomogla k ohranjanju evrazijskega risa preko izdelave izobraževalnih vsebin in aktivnosti za širšo javnost. V prostem času sem rada v naravi, predvsem uživam v pohodništvu in plezanju. Preostali čas preživim v družbi prijateljev in bližnjih, igram kitaro in pojem ali preberem kakšno zanimivo knjigo.

Dr. Nives Pagon

Dr. Nives Pagon

Zavod za gozdove Slovenije

Sem biologinja z velikim zanimanjem za vedenjsko ekologijo živali. Moje dosedanje delo je bilo v večini povezano z velikimi sesalci (parkljarji in velikimi zvermi), že vse od začetkov, ko sem nabirala terenske izkušnje kot prostovoljka v različnih raziskovalnih skupinah po Evropi. Ponosna sem, da sem del zagnane in profesionalne ekipe ravno med tako pomembnim naravovarstvenim korakom, kot je reševanje te populacije risa. Najbolj me osrečujejo trenutki v gozdu in gorah, bodisi na kolesu ali v gojzarjih, in preživet čas s prijatelji. Obožujem tudi podvodni svet morja, branje knjig in znanje o zdravilnih rastlinah.

Maja Sever

Maja Sever

Zavod za gozdove Slovenije

Po končanem študiju biologije me je pot najprej zanesla na področje vodne ekologije, predvsem v preučevanje vodnih nevretenčarjev celinskih voda. Leta 2017 sem se pridružila skupini, ki se ukvarja z velikimi zvermi na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer se ukvarjam predvsem s komunikacijskimi nalogami s področja velikih zveri. Veseli me delo v skupini, kjer lahko s svojo pozitivno energijo, iznajdljivostjo in ustvarjalnostjo pripomorem, da skupaj dosežemo najboljše rezultate. Menim, da je ohranitev velike zveri kot je ris izjemnega pomena in zelo sem vesela, da bom lahko tudi sama pripomogla k uresničitvi tega cilja. Svoj prosti časa najraje preživljam z družino in prijatelji, na potovanjih ali pa v gorah. Ukvarjam pa se tudi z glasbo, igram tolkala v pihalnem orkestru in pojem v zboru.

Gregor Simčič

Gregor Simčič

Slovenia Forest Service

Sem gozdar in ekolog s strastjo do odkrivanja novega znanja, skritega v vrsticah in stolpcih podatkovnih zbirk. Trenutno sem zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije, kjer sodelujem v projektni skupini ki se ukvarja za velikimi zvermi. V okviru projekta LIFE Lynx služim kot tehnična podpora sodelavcem, bodisi s pomočjo pri terenskih aktivnostih bodisi z reševanjem tehnoloških ali s podatki povezanih težav. Poleg dela na projektu LIFE Lynx se aktivno ukvarjam s spremljanjem varstvenega stanja volkov, sodelujem tudi pri projektih LIFE WOLFALPS EU in LIFE NarcIS. Ohranjanje narave in analiza podatkov sta glavni temi, ki me zanimata že od študentskih let, zato se počutim resnično privilegiranega, da ju lahko združujem na tako zanimivem področju, kot je ohranjanje in upravljanje velikih zveri.

Andrej Rot

Andrej Rot

Zavod za gozdove Slovenije

Po izobrazbi sem diplomirani pravnik. Prihajam iz zahodnega dela Slovenije, in sicer iz Posočja. Narava mi je od nekdaj zelo blizu in večino prostega časa namenim aktivnostim v naravi, predvsem lovu. Moja vloga pri projektu LIFE Lynx je povezana z delom na terenu, monitoringom risa, komunikacijo z lovci in opravljanjem raznovrstnih administrativno pravnih del. Delo na projektu opravljam z velikim veseljem, saj me področje divjadi in velikih zveri od vedno zanima.

Tomaž Berce

Tomaž Berce

Zavod za gozdove Slovenije

Po izobrazbi sem biolog. Na področju velikih zveri sem aktivno vpleten zadnjih 10 let, najprej sem sodeloval kot prostovoljec, nato pa kot zaposlen na Zavodu za gozdove Slovenije. Od leta 2014 se na ZGS najbolj ukvarjam s področjem konfliktov med človekom in velikimi zvermi, predvsem z ukrepi za preprečevanje škod, ki jih velike zveri povzročajo v kmetijstvu. Pri svojem delu poskušam razumeti vse vidike življenja na območju prisotnosti velikih zveri, pri čemer mi življenje na podeželju omogoča še nekoliko bolj podroben vpogled v vsakdanje izzive. Aktivno sem sodeloval tudi pri proučevanju šakala, vidre, bobra, invazivnih vrst, več kot 20 let pa sem tudi aktiven ornitolog. Prosti čas najraje namenim družini in prijateljem, ukvarjam pa se tudi z različnimi športi, predvsem s tekom, pohodništvom in drugimi aktivnostmi v naravi.

Lan Hočevar

Lan Hočevar

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po poklicu sem gozdar, šolanje sem dokončal na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani in sicer na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Najbolj me zanima preučevanje živali, še posebej velikih zveri. Že nekaj let se ukvarjam s preučevanjem evrazijskega risa, o njem sem tudi pisal v diplomski nalogi (BSc) in nedavno tudi v magistrskem delu (MSc). Že od malih nog rad čas preživljam v gozdu oziroma naravi, kjer se počutim najbolj domače. V prostem času se ukvarjam s fotografijo divjih živali, igranjem nogometa, pohodništvom ter druženjem s prijatelji.

Dr. Astrid Vik Stronen

Dr. Astrid Vik Stronen

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po izobrazbi sem biologinja, kot raziskovalka se ukvarjam z prostoživečimi živalmi, predvsem z njihovo varstveno genetiko in ekologijo. V svojih zadnjih raziskavah sem se ukvarjala z analizo genoma prostoživečih in udomačenih živali v Evropi in Kanadi, med drugim sem raziskovala bizone, govedo, pse in volkove. Zanima me sodobna evolucija pod vplivom človeških aktivnosti in kakšne so možnosti za najboljšo možno ohranitev prostoživečih živali v njihovem življenjskem okolju, pod vplivom neprestanih okoljskih sprememb. Zelo me zanima tudi varstvena genetika in projekti v katerih so združeni ekologija, evolucija in ohranjanje narave in ki se povezujejo s področjem človeka, npr. etika in odnosi ljudi do živali. V prostem času rada plešem, hodim v hribe, berem in potujem. Zelo sem vesela, da sem del projektov, ki se ukvarjajo z ohranjanjem prostoživečih živali in jim pomagajo preživeti v srednji Evropi in še dlje.

Urša Fležar

Urša Fležar

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sem biologinja, ki delam kot raziskovalka na Univerzi v Ljubljani in kot analitičarka na Zavodu za gozdove Slovenije. Vsebine povezane z ekologijo, varstvom in upravljanjem prostoživečih živali so bile osrednja tema mojega študija in dela. Vprašanja, povezana z monitoringom so že od vedno na nek poseben način pritegnila mojo pozornost. Zelo me zelo veseli, da imam v tem ambicioznem mednarodnem projektu s pestro projektno ekipo, glavno nalogo spremljanja učinkov doselitve risov v Sloveniji. Ko nisem v pisarni, se rada ukvarjam s svojim psom, z nabiralništvom, ustvarjanjem, podkestanjem in nasploh preživljanjem čim več prostega časa v naravi.

Renato Pontarini

Renato Pontarini

Progetto Lince Italia

Prihajam iz Trbiža in sem od nekdaj strasten navdušenec nad naravo in živalmi. Že več kot petnajst let sem član organizacije Progetto Lince Italia (PLI), kjer sem zadolžen za izvedbo monitoringa vidre in bobra, dveh vrsti, ki sta se pred kratkim vrnili v Italijo. Moja velika strast je naravoslovna fotografija in sem tudi uradni fotograf PLI, moje fotografije pa so bile objavljene v različnih revijah, knjigah in koledarjih.

Alberto Colleselli, Ph.D.

Alberto Colleselli, Ph.D.

Progetto Lince Italia

Rojen sem leta 1950 in imam doktorat iz gozdarstva. Mojo strokovno pot sem začel kot gozdar, učitelj in z delom na področju zoologije. Leta 1977 sem se pridružil državni gozdarski službi, kjer sem leta 2006 prevzel  delo višjega nadzornika s činom generala, kjer sem ostal do upokojitve. Bil sem tudi član nadzornega sveta narodnega parka Dolomiti Bellunesi in član komisije CITES na italijanskem Ministrstvu za  okolje. Sem strasten lovec in predsednik lovskih združenja province Bellun. Sem član združenja  stalnega združenja južnoalpskih lovskih družin – AGJSO (l’assemblea permanente delle associazioni venatorie delle Alpi sud-orientali). Trenutno pa delujem tudi kot predsednik društva Progetto Lince Italia.

Zdravko Budimir

V svet ohranjanja narave prihajam z izkušnjami iz družbenih ved. Čeprav ohranjanje narave ni bilo del mojega izobraževanja, so bili moji interesi vedno usmerjeni v zaščito narave in njene trajnostne rabe. Mislim, da lahko zaradi drugega sveta, iz katerega prihajam, prispevam k projektu LIFE Lynx. Pri projektu LIFE Lynx se večinoma ukvarjam s komunikacijskimi in organizacijskimi nalogami, poleg fotografiranja kot hobija pa sem zelo vesel, kadar se pridružim naši ekipi na terenskem delu in pregledovanju posnetkov iz foto pasti.

Ivan Budinski

Diplomiral sem na fakulteti za gozdarstvo, vendar se ukvarjam z različnimi vidiki varstvene biologije, kot so zločini proti naravi, obnova habitatov, spremljanje prostoživečih živali in invazivne vrste. Nikoli nisem bil preveč specializiran, vendar se nenehno ukvarjam s kompleksnostjo narave. Uživam v terenskem delu ne glede na letni čas in življenjski prostor, na morju ali na kopnem. Vedno so me zanimali plenilci in sove in zdaj imam priložnost to povezati z ohranjanjem velikih zveri. V združenju BIOM sem zaposlen od leta 2009. Ko ne delam, sem z ženo in sinom, s katerima veliko časa preživimo v naravi ali na našem ekološkem vrtu.

Rok Černe

Rok Černe

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem gozdar in že več kot deset let delam na področju prostoživečih živali na Zavodu za gozdove Slovenije. Trenutno vodim projekt LIFE Lynx v okviru katerega želimo rešiti Dinarsko-JV Alpsko populacijo risov pred izumrtjem. Poleg tega predsedujem WISO platformi, ki deluje v okviru Alpske konvencije in sodelujem pri izvajanju posameznih aktivnosti projekta LIFE WolfAlps EU. Prosti čas najraje preživljam s svojo družino in prijatelji. Uživam v potovanjih, pohodništvu, kajtanju in deskanju na snegu.

Andrea Gazzola

 Sem ekolog in že več kot petnajst let delam na različnih projektih varovanja narave. Moje raziskovanje je osredotočeno na volkove, in preko preučevanja le-teh v različnih ekosistemih, od Apeninov do Alp in Karpatov, sem pridobil veliko znanja o njihovem vedenju in ekologiji.  Preko dela z različnimi institucijami (univerzami, nevladnimi organizacijami in naravnimi parki) sem razvil celovito znanje o raziskovanju, varovanju in upravljanju volkov. Od leta 2013 sem reden član osebja v ACDB. LIFE Lynx ponuja odlično priložnost za izboljšanje mojega znanja o eni najbolj izmuzljivih in karizmatičnih živali v Evropi. V prostem času uživam v risanju stripov, branju knjig in gorskem teku.

Mariana Gheorghiu

Zadnjih dvanajstih letih sem delala kot vodja projekta in finančni direktor treh projektov LIFE Narava. Kot članica ACDB sem sodelovala pri aktivnostih varovanja narave tako na terenu kot v pisarni, kot administratorka in finančnica, pa sem se naučila, da je za uspeh projektov varovanja in ohranjanja narave potrebno veliko sredstev in ekipnega dela..

Dr. Tomislav Gomerčić

Dr. Tomislav Gomerčić

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, moja pedagoška dejavnost pa je osredotočena na zoologijo in ekologijo. Že več kot petnajst let se ukvarjam z raziskavami o velikih zvereh in morskih sesalcih. Pri svojem strokovnem delu povezujem svojo strast do znanosti o naravi z računalniškimi tehnologijami. Sem oče treh otrok, strasten jadralni padalec in jadralec.

Dr. Maja Jelenčič

Dr. Maja Jelenčič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 Sem biologinja in od leta 2010 delam v raziskovalni skupini za ekologijo živali, BF, UL, kjer je moja glavna naloga zagotoviti, da delo v genetskem laboratoriju poteka tekoče in  nemoteno. Vesela sem, da imam priložnost delati na projektih, kot je LIFE Lynx, pri katerih z našim delom pomagamo pri ohranjanju in varstvu narave. Večina mojega prostega časa je trenutno namenjena družinskemu življenju – radi gremo ven, odkrivamo nove kraje in uživamo v času, ko smo skupaj.

Dr. Irena Kavčič

Dr. Irena Kavčič

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Po končanem študiju mikrobiologije sem želela več časa preživeti zunaj laboratorija in se posvetiti  varovanju in ohranjanju narave. Med doktorskim študijem sem sodelovala pri različnih projektih o velikih zvereh in spoznala kompleksnost varovanja teh vrst. in pomen prizadevanj za boljše sobivanje med ljudmi in prostoživečimi živalmi. V okviru projekta LIFE Lynx koordiniram turistične dejavnosti povezane z risi, ki koristijo tako lokalnim skupnostim kot varovanju risov. Prosti čas rada preživljam v naravi, kjer se odklopim od tehnologije, največji užitek pa mi predstavlja branje dobre knjige.

Doc. dr. Miha Krofel

Doc. dr. Miha Krofel

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Sem raziskovalec prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in večinoma delam na področju ekologije, upravljanja in ohranitvene biologije velikih zveri v Evraziji in Afriki. Večino svojih raziskav sem posvetil evrazijskemu risu, rjavemu medvedu, volku, leopardu, gepardu, snežnemu leopardu in šakalom. V manjšem obsegu se ukvarjam tudi z ujedami, krokarji in kuščarji. V doktorski disertaciji sem se posvetil medvrstnim odnosom med risom in drugimi živalmi, s katerimi ris sobiva v dinarskih gozdovih. V prostem času rad potujem po svetu in fotografiram divje živali.

Lado Bradač

Lado Bradač

Lovska zveza Slovenije

Sem lovec in predsednik Lovske zveze Slovenije. Vrsto let delujem v lovski organizaciji ter skrbim za uresničevanje našega poslanstva na področju ohranjanja narave za naše zanamce. Da bi dosegli cilj in izpolnili svoje poslanstvo, lovci vsako leto opravimo skoraj milijon ur prostovoljnega dela, s katerim želimo delati dobro za okolje in naravo. Sodelovanje v projektu LIFE Lynx je le ena od aktivnosti, vendar neprecenljiva z vidika našega poslanstva. Ob zahtevni službi in prostovoljnem delu na Lovski zvezi Slovenije mi ne ostane veliko prostega časa, če pa že, ga najraje preživim v naravi in na morju.

Dr. Jakub Kubala

Dr. Jakub Kubala

Tehnična univerza v Zvolenu

Sem zoolog in raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje delo je osredotočeno na raziskovanje, zaščito in upravljanje evrazijskega risa in drugih velikih zveri v Zahodnih Karpatih in Evropi. Aktivno sodelujem z več nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, kot so Ministrstvo za okolje republike Slovaške, Državni zoološki vrt Bojnice, Državni zavod za varstvo narave republike Slovaške, KORA, LCIE, WWF itd.

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Moj osrednji karierni cilj in motivacijo za delo predstavlja iskanje učinkovitih rešitev za naravovarstvene probleme. Naravnanost k živalim sem izrazila že tekom študija veterinarske medicine, katerega sem zaključila z diplomskim delom na področju ekologije volka. Ko sem postala bolj aktivno udeležena v varstvene akcije, sem spoznala, da delo z ljudmi predstavlja glavni izziv naravovarstvu. Nadaljnji študij sem tako posvetila  družbenim vidikom varstva in upravljanja s prostoživečih živali, predvsem vključevanju javnosti v procese odločanja in odnosa javnosti do velikih zveri. V 20 letih kariere, sem sodelovala  pri različnih naravovarstvenih in raziskovalnih projektih, predvsem na območju Slovenije in Hrvaške. Sem članica mednarodne skupine IUCN/SSC specialist group “Large carnivore initiative for Europe”. Trenutno sem kot raziskovalka in vodja projektov zaposlena na Oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani.Izven dela sem polno zaposlena mama, poleg tega pa tudi sprehajalka psov, jadralka, šivilja in prostovoljka v društvu Downov sindrom Slovenija.

Aleš Pičulin

Aleš Pičulin

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem gozdar. Diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani, študij pa zaključujem na magistrskem študiju, kjer preučujem vlogo evropskega jazbeca (Meles meles) kot ekološkega inženirja. Od nekdaj sem bil povezan z gozdom in naravo, kar je tudi glavni razlog za študij gozdarstva. Sem tudi lovec, kar je družinska tradicija. Ko sem v naravi rad opazujem, in fotografiram različne živali, drevesa in kompozicije. Ker je moj hobi slikarstvo, poskušam te podobe in edinstvene situacije prenesti na papir in platno. Moja umetniška dela večinoma upodabljajo divje živali in naravo. Poleg slikarstva uživam v igranju harmonike in v različnih športih, vključno s hokejem, košarko, nogometom in pohodništvom.

Mihai Pop

Mihai Pop

ACDB

 Ker me zelo zanimajo prostoživeče živali, podpiram pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zadnjih petnajst let delam na področju gospodarjenja z gozdovi, zavarovanimi območji in habitati ter na področju zaščite prosto živečih živali. Moj primarni interes so rjavi medved ter druge velike zveri. V preteklosti sem delal v javnih zavodih, zasebnih podjetjih, raziskovalnih centrih in nevladnih organizacijah za zaščito v Romuniji. Projekt LIFE Lynx je pred mene postavil nov izziv, ki ga nisem mogel zavrniti.

Ivana Selanec

Moja vključenost v varstvo narave se je začela s študijem biologije na Univerzi v Zagrebu, kjer sem leta 2012 dokončala magisterij iz ekologije in varstva narave. Moje zgodnje študije so bile osredotočene na ekologijo sesalcev preko sodelovanja pri raziskavi o številčnosti  malih sesalcev in distribuciji šakalov. Zadnjih pet let delam v združenju Biom, kjer sem osredotočena na invazivne vrste sesalcev na Hrvaškem, endemično vrsto glodavca dinarsko snežno voluharico, ekologijo velikih zveri in varstvo narave. Vključena sem v izobraževalne dejavnosti našega združenja in vodenje projektov; prakticiram odprte prakse varovanja narave kot CCnet trenerka (Conservation Coaches Network). Živim v mestu Sinj v dalmatinskem zaledju Hrvaške, kjer v čudovitem okolju uživam s svojim partnerjem Ivanom in sinom Markom.

Teodora Sin

 Sem ekologinja in zadnjih sedem let delam na projektih zaščite velikih zveri. Moje študije so osredotočene predvsem na ekologijo in ohranjanje volka, leta 2018 pa bom končala doktorat iz ekologije na Univerzi v Bukarešti. Moje izobraževalno ozadje vključuje tudi magisterij znanosti iz okoljskih ved ter diplomo iz geografije. Nikoli ne morem biti dolgo pri miru in stvari rada spoznam zelo podrobno, zato prosti čas porabim za dejavnosti na prostem – plezanje, tek, kolesarjenje ali pa raziskovanje okolice, v kateri živim.

Dr. Magda Sindičić

Dr. Magda Sindičić

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem docentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer poučujem o upravljanju prosto živečih živali ter o boleznih le-teh. Na raziskovanje risov sem osredotočena že od začetka moje znanstvene kariere in navdušena sem, da lahko prispevam k zaščiti te veličastne vrste. Moji drugi profesionalni interesi so biologija in patologija prostoživečih živali, zlasti velikih zveri, parazitologija prostoživečih živali in varstvena genetika. Prihajam iz Sredozemlja, sem mati in prostovoljka na humanitarnih organizacijah. Najsrečnejša sem, kadar planinarim in jadram s prijatelji in družino.

Dr. Peter Smolko

Dr. Peter Smolko

Tehnična univerza v Zvolenu

Sem raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje raziskovanje je osredotočeno na prehrano in prehransko ekologijo divjih parkljarjev, raziskujem pa tudi medsebojne vplive rastlina-rastlinojedec-plenilec in krajinske spremembe zaradi populacij prosto živečih živali. Sodelujem tudi pri izboljšanju praktičnega upravljanja divjih parkljarjev in pri varovanju velikih zveri.

Cosmin Stîngă

Sem predsednik Združenja za ohranjanje biološke raznovrstnosti (ACDB) in sem že vrsto let odgovoren za izvajanje projektov za varovanje in ohranjanje vrst v Romuniji. Posledično sem seznanjen s posebnimi zahtevami različnih financiranj za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Delal sem na projektih varovanja in ohranjanja živali, ki so vključevali lovljenje, uspavanje, opremljanje z radio ovratnico in monitoring rjavega medveda, risa in volka. Trenutno se delno ukvarjam tudi s centrom za rehabilitacijo prostoživečih živali ACDB.

Nina Šivec Novak

Nina Šivec Novak

Zavod za gozdove Slovenije

 Po poklicu sem ekonomista. Na projektu Life Lynx sem odgovorna za administrativni in finančni del projekta. Veselim se priložnosti, da bom prispevala k nečemu za naravo dobremu – lepota narave me že od nekdaj fascinira. Rada imam šport in branje. Po srcu sem zelo družabna in radovedna.

Ira Topličanec

Ira Topličanec

Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v Zagrebu

Sem podiplomska študentka veterine na Univerzi v Zagrebu. Moje življenje usmerjata strast do narave in aktivnosti na prostem. Že v času študija sem vedno iskala priložnosti za delo z živalmi v naravi na Hrvaškem in v Evropi. Navdušena sem, da sem del ekipe projekta LIFE Lynx, kjer imam priložnost delati z raziskovalci in specialisti, ki svoje življenje posvečajo raziskovanju in varovanju prostoživečih živali.

Dr. Seth Wilson

Dr. Seth Wilson

Zunanji sodelavec

Kot naravovarstvenik se čudim nad povezavami med naravo, kulturo in skupnostjo. Posledično sem dodiplomsko, podiplomsko in postdoktorsko izobraževanje osredotočil na integracijo družboslovja in ekologije s poudarkom na ohranjanju velikih zveri. Trenutno sem znanstveni raziskovalec pri Kooperativi za ohranjanje severnega Skalnatega gorovja in izredni član Univerze v Montani. Sodelujem tudi z IUNC – kot član skupine za preprečevanje konfliktov med človekom in medvedom.

V obdobju 2015-2016 sem imel srečo, da sem lahko kot tehnični svetovalec Zavoda za gozdove Slovenije sodeloval v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Navdušen sem, da sem prišel nazaj v Slovenijo za še eno leto – tokrat za projekt LIFE Lynx. V prostem času uživam s svojo družino ter v raziskovanju sveta – še posebej v naravi. Radi smo v gorah, na rekah in v gozdu. Želim si, da bi svojim otrokom in prihodnjim generacijam zapustili čudovit in zdrav planet.

Srečko Žerjav

Srečko Žerjav

Lovska zveza Slovenije

Sem lovec in občudovalec narave, že tretji mandat sem direktor Lovske zveze Slovenije (LZS). Aktivno delujem  v Združenju evropskih lovskih zvez (FACE) in Mednarodnem svetu za lov in ohranitev divjadi (CIC). Kot zunanji partner sem sodeloval pri nekaterih akcijah LIFE projektov SLOWOLF in DINALP BEAR. V prostem času rad uživam v naravi kot pohodnik, muhar in lovec. Vsi moramo pomagati varovati naravo!

Dr. Rudolf Kropil

Dr. Rudolf Kropil

Tehnična univerza v Zvolenu

 Sem predsednik slovaške rektorske konference, rektor Tehnične univerze v Zvolenu in vodja Oddelka za uporabno zoologijo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Specializiran sem za reševanje problemov trajnostnega razvoja, uporabne zoologije (ornitologije in vede o sesalcih) ter gozdne ekologije v povezavi z drugimi gospodarskimi, gozdarskimi in okoljskimi disciplinami. Trenutno se ukvarjam z izboljšanjem upravljanja parkljarjev.

Nina Jankovič

Nina Jankovič

Zavod za varstvo narave Slovenije

Zaposlena sem na Zavodu RS za varstvo narave, kjer se povečini ukvarjam z interpretacijo narave širši publiki. Trenutno se ukvarjam s postavitvijo dveh muzejskih razstav in sicer o endemitu belokranjskega krasa – črni človeški ribici, ter z zgodbo o reki Krki s poudarkom na Naturi 2000. Vesela sem, da sem del projekta LIFE Lynx, kjer bomo skupaj s timom strokovnjakov oblikovali naravoslovno učno pot o naselitvi risa. V prostem času rada potujem in skušam preživeti čim več časa v naravi.

Paolo Molinari

Paolo Molinari

Progetto Lince Italia

Študiral sem gozdarske vede, vendar sem kmalu zapustil gozdarstvo, da bi se posvetil raziskovanju, upravljanju in ohranjanju prostoživečih živali. Najprej sem se ukvarjal z upravljanjem parkljarjev, sedaj pa se že 30 let ukvarjam z velikimi zvermi, predvsem z rjavim medvedom in evrazijskim risom. Sem ustanovni član in tehnično-znanstveni koordinator Progetto Lince Italia, član skupine strokovnjakov za mačke IUCN / SSC, SCALP in KORA. Delujem kot znanstveni svetovalec za upravljanje prostoživečih živali pri Italijanski gozdni policiji. Skupaj z nekaterimi kolegi sem bil promotor platforme alpske konvencije WISO, katere tajnik sem bil šest let. Trenutno sem tudi član italijanske delegacije Ministrstva za okolje. Sodeloval sem pri številnih naravoslovnih dokumentarnih filmih in sem avtor več knjig. Sem tudi strasten lovec.

Anja Molinari-Jobin, Ph.D.

Anja Molinari-Jobin, Ph.D.

Progetto Lince Italia

Že več kot 25 let sodelujem v raziskovalnih in nadzornih projektih na temo velikih zveri. Kot članica Progetto Lince Italia in KORA je moja glavna tema ponovna integracija risa v Alpe. Koordiniram SCALP (Status in ohranjanje alpske populacije risa), namenjen sinhronizaciji dejavnosti spremljanja in ohranjanja risov v Alpah. Sem članica strokovnih skupin IUCN / SSC – skupina za velike mačke in “Large Carnivore Initiative for Europe”. V okviru projekta LIFE Lynx koordiniram dejavnosti v Italiji in sem svetovalka za odlov risov na Karpatih. Sem lovka in čebelarka.

Vedran Slijepčević

Vedran Slijepčević

Karlovška univerza uporabnih znanosti

Po poklicu sem veterinar, specializiran za delo s prostoživečimi živalmi in za neinvazivne raziskave na velikih zvereh. Zaposlen sem kot predavatelj na oddelku za prostoživeče živali in varstvo narave na Karlovški univerzi uporabnih znanosti. Večina mojega dela je namenjena risom, predvsem prepoznavanju znakov prisotnosti, spremljanju populacije s foto pastmi in telemetriji. V svoje delo redno vključujem tudi svoje študente in jim s tem omogočam, da dobijo znanje o risih iz prve roke. Sem tudi izkušen lovec veseli pa me tudi podvodni ribolov, zato večino svojega prostega časa preživim v naravi in s svojo psičko Geo.

Manca Velkavrh

Manca Velkavrh

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Kot študentka biologije in ekologije ter prostovoljka sem bila vključena v različne aktivnosti, tudi v projekte na temo velikih zveri. Vesela sem, da so lahko te dejavnosti zdaj tudi del moje službe. Še posebej me zanima sobivanje ljudi z velikimi zvermi, ki se mi ne zdi vprašanje narave, temveč vprašanje družbe. Svoj prosti čas rada preživljam zunaj, pogosto skupaj s svojim psom in prijatelji, na treningih brazilskega jiu-jitsa ter s poslušanjem glasbe.