Projektna skupina


Rok Černe

Rok Černe

Koordinator projekta

 Po poklicu sem gozdar in že več kot deset let delam kot vodja projektov na področju prostoživečih živali na Zavodu za gozdove Slovenije. Trenutno sem koordinator projekta LIFE Lynx. Poleg tega sem bil zadnja tri leta koordinator projekta LIFE DINALP BEAR in bom z izvajanjem le-tega nadaljeval do konca. Prosti čas najraje preživljam s svojo družino. Uživam v potovanjih, pohodništvu, kajtanju in deskanju na snegu.

Andrea Gazzola

Andrea Gazzola

Naravovarstvenik

 Sem ekolog in že več kot petnajst let delam na različnih projektih varovanja narave. Moje raziskovanje je osredotočeno na volkove, in preko preučevanja le-teh v različnih ekosistemih, od Apeninov do Alp in Karpatov, sem pridobil veliko znanja o njihovem vedenju in ekologiji.  Preko dela z različnimi institucijami (univerzami, nevladnimi organizacijami in naravnimi parki) sem razvil celovito znanje o raziskovanju, varovanju in upravljanju volkov. Od leta 2013 sem reden član osebja v ACDB. LIFE Lynx ponuja odlično priložnost za izboljšanje mojega znanja o eni najbolj izmuzljivih in karizmatičnih živali v Evropi. V prostem času uživam v risanju stripov, branju knjig in gorskem teku.

Mariana Gheorghiu

Mariana Gheorghiu

Administratorka

Zadnjih dvanajstih letih sem delala kot vodja projekta in finančni direktor treh projektov LIFE Narava. Kot članica ACDB sem sodelovala pri aktivnostih varovanja narave tako na terenu kot v pisarni, kot administratorka in finančnica, pa sem se naučila, da je za uspeh projektov varovanja in ohranjanja narave potrebno veliko sredstev in ekipnega dela..

Dr. Tomislav Gomerčić

Sem profesor na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, moja pedagoška dejavnost pa je osredotočena na zoologijo in ekologijo. Že več kot petnajst let se ukvarjam z raziskavami o velikih zvereh in morskih sesalcih. Pri svojem strokovnem delu povezujem svojo strast do znanosti o naravi z računalniškimi tehnologijami. Sem oče treh otrok, strasten jadralni padalec in jadralec.

Dr. Maja Jelenčič

Dr. Maja Jelenčič

Raziskovalka

 Sem biologinja in od leta 2010 delam v raziskovalni skupini za ekologijo živali, BF, UL, kjer je moja glavna naloga zagotoviti, da delo v genetskem laboratoriju poteka tekoče in  nemoteno. Vesela sem, da imam priložnost delati na projektih, kot je LIFE Lynx, pri katerih z našim delom pomagamo pri ohranjanju in varstvu narave. Večina mojega prostega časa je trenutno namenjena družinskemu življenju – radi gremo ven, odkrivamo nove kraje in uživamo v času, ko smo skupaj.

Dr. Irena Kavčič

Dr. Irena Kavčič

Raziskovalka

Po končanem študiju mikrobiologije sem želela več časa preživeti zunaj laboratorija in se posvetiti  varovanju in ohranjanju narave. Med doktorskim študijem sem sodelovala pri različnih projektih o velikih zvereh in spoznala kompleksnost varovanja teh vrst. in pomen prizadevanj za boljše sobivanje med ljudmi in prostoživečimi živalmi. V okviru projekta LIFE Lynx koordiniram turistične dejavnosti povezane z risi, ki koristijo tako lokalnim skupnostim kot varovanju risov. Prosti čas rada preživljam v naravi, kjer se odklopim od tehnologije, največji užitek pa mi predstavlja branje dobre knjige.

Doc. dr. Miha Krofel

Doc. dr. Miha Krofel

Raziskovalec docent

Sem raziskovalec prostoživečih živali na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in večinoma delam na področju ekologije, upravljanja in ohranitvene biologije velikih zveri v Evraziji in Afriki. Večino svojih raziskav sem posvetil evrazijskemu risu, rjavemu medvedu, volku, leopardu, gepardu, snežnemu leopardu in šakalom. V manjšem obsegu se ukvarjam tudi z ujedami, krokarji in kuščarji. V doktorski disertaciji sem se posvetil medvrstnim odnosom med risom in drugimi živalmi, s katerimi ris sobiva v dinarskih gozdovih. V prostem času rad potujem po svetu in fotografiram divje živali.

Dr. Rudolf Kropil

Dr. Rudolf Kropil

Rektor TUZ

 Sem predsednik slovaške rektorske konference, rektor Tehnične univerze v Zvolenu in vodja Oddelka za uporabno zoologijo in upravljanje s prosto živečimi živalmi. Specializiran sem za reševanje problemov trajnostnega razvoja, uporabne zoologije (ornitologije in vede o sesalcih) ter gozdne ekologije v povezavi z drugimi gospodarskimi, gozdarskimi in okoljskimi disciplinami. Trenutno se ukvarjam z izboljšanjem upravljanja parkljarjev.

Dr. Jakub Kubala

Dr. Jakub Kubala

Raziskovalec

Sem zoolog in raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje delo je osredotočeno na raziskovanje, zaščito in upravljanje evrazijskega risa in drugih velikih zveri v Zahodnih Karpatih in Evropi. Aktivno sodelujem z več nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, kot so Ministrstvo za okolje republike Slovaške, Državni zoološki vrt Bojnice, Državni zavod za varstvo narave republike Slovaške, KORA, LCIE, WWF itd.

Špela Lorger

Špela Lorger

Naravovarstvena svetovalka

Sem geografinja, zaposlena na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Moja delovna področja so: zavarovana območja, celovite presoje vplivov na okolje, naravovarstvene smernice, strokovne podlage za zavarovana območja in dejavnosti na projektih varstva narave. Na projektu LIFE Lynx trenutno delam kot administrator. Kadar nisem v službi, uživam v plezanju in kolesarjenju ter svežem gorskem zraku. Moja um in duša sta med raziskovanjem narave navdušena.

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Raziskovalka in koordinatorka projektov

 Moj osrednji karierni cilj in motivacijo za delo predstavlja iskanje učinkovitih rešitev za naravovarstvene probleme. Naravnanost k živalim sem izrazila že tekom študija veterinarske medicine, katerega sem zaključila z diplomskim delom na področju ekologije volka. Ko sem postala bolj aktivno udeležena v varstvene akcije, sem spoznala, da delo z ljudmi predstavlja glavni izziv naravovarstvu. Nadaljnji študij sem tako posvetila  družbenim vidikom varstva in upravljanja s prostoživečih živali, predvsem vključevanju javnosti v procese odločanja in odnosa javnosti do velikih zveri. V 20 letih kariere, sem sodelovala  pri različnih naravovarstvenih in raziskovalnih projektih, predvsem na območju Slovenije in Hrvaške. Sem članica mednarodne skupine IUCN/SSC specialist group “Large carnivore initiative for Europe”. Trenutno sem kot raziskovalka in vodja projektov zaposlena na Oddelku za Biologijo Biotehniške fakultete, Univerza v Ljubljani.

Izven dela sem polno zaposlena mama, poleg tega pa tudi sprehajalka psov, jadralka, šivilja in prostovoljka v društvu Downov sindrom Slovenija.

Urša Marinko

Urša Marinko

Raziskovalka

Sem sociologinja s strastjo do varstva narave. Med doktorskim študijem sem imela priložnost delati na varovanju velikih zveri, zaradi česar sem postala del ekipe strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kompleksnimi temami, kot so doseljevanje in varovanje risa. V okviru našega projekta sem odgovorna za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in šolami s participativnim pristopom. Poleg tega vodim usklajevanje splošnih komunikacijskih dejavnosti, kot so razvoj projektnih publikacij, oglasne table, sporočila za javnost ter druga komunikacija. V prostem času uživam v potovanjih z družino, raziskovanju narave in spoznavanju različnih ljudi.

Teresa Oliveira

Teresa Oliveira

Tehnična sodelavka

Sem biologinja, ki se zanima za številne vidike ekologije in varovanja velikih zveri. Na to področje sem osredotočila svoj študij, pri čemer sem se ukvarjala predvsem s prehranjevalnimi navadami iberskih mezokarnivorov (BSc) in prostorsko ekologijo evropske divje mačke (MSc). V prvi polovici leta 2017 sem se kot prostovoljka pridružila projektu WOLFLIFE na ACDB v Romuniji in trenutno delam v tej instituciji na projektu LIFE Lynx kot tehnik za prosto živeče živali. Zunaj delovnega časa večinoma uživam v igranju klavirja ter preživljanju časa s svojo družino in prijatelji.

Aleš Pičulin

 Po poklicu sem gozdar. Diplomiral sem na Univerzi v Ljubljani, študij pa zaključujem na magistrskem študiju, kjer preučujem vlogo evropskega jazbeca (Meles meles) kot ekološkega inženirja. Od nekdaj sem bil povezan z gozdom in naravo, kar je tudi glavni razlog za študij gozdarstva. Sem tudi lovec, kar je družinska tradicija. Ko sem v naravi rad opazujem, in fotografiram različne živali, drevesa in kompozicije. Ker je moj hobi slikarstvo, poskušam te podobe in edinstvene situacije prenesti na papir in platno. Moja umetniška dela večinoma upodabljajo divje živali in naravo. Poleg slikarstva uživam v igranju harmonike in v različnih športih, vključno s hokejem, košarko, nogometom in pohodništvom.

Mihai Pop

Mihai Pop

Strokovni sodelavec

 Ker me zelo zanimajo prostoživeče živali, podpiram pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zadnjih petnajst let delam na področju gospodarjenja z gozdovi, zavarovanimi območji in habitati ter na področju zaščite prosto živečih živali. Moj primarni interes so rjavi medved ter druge velike zveri. V preteklosti sem delal v javnih zavodih, zasebnih podjetjih, raziskovalnih centrih in nevladnih organizacijah za zaščito v Romuniji. Projekt LIFE Lynx je pred mene postavil nov izziv, ki ga nisem mogel zavrniti.

Ivana Selanec

Ivana Selanec

Naravovarstvenica

Moja vključenost v varstvo narave se je začela s študijem biologije na Univerzi v Zagrebu, kjer sem leta 2012 dokončala magisterij iz ekologije in varstva narave. Moje zgodnje študije so bile osredotočene na ekologijo sesalcev preko sodelovanja pri raziskavi o številčnosti  malih sesalcev in distribuciji šakalov. Zadnjih pet let delam v združenju Biom, kjer sem osredotočena na invazivne vrste sesalcev na Hrvaškem, endemično vrsto glodavca dinarsko snežno voluharico, ekologijo velikih zveri in varstvo narave. Vključena sem v izobraževalne dejavnosti našega združenja in vodenje projektov; prakticiram odprte prakse varovanja narave kot CCnet trenerka (Conservation Coaches Network). Živim v mestu Sinj v dalmatinskem zaledju Hrvaške, kjer v čudovitem okolju uživam s svojim partnerjem Ivanom in sinom Markom.

Teodora Sin

Teodora Sin

Naravovarstvenica

 Sem ekologinja in zadnjih sedem let delam na projektih zaščite velikih zveri. Moje študije so osredotočene predvsem na ekologijo in ohranjanje volka, leta 2018 pa bom končala doktorat iz ekologije na Univerzi v Bukarešti. Moje izobraževalno ozadje vključuje tudi magisterij znanosti iz okoljskih ved ter diplomo iz geografije. Nikoli ne morem biti dolgo pri miru in stvari rada spoznam zelo podrobno, zato prosti čas porabim za dejavnosti na prostem – plezanje, tek, kolesarjenje ali pa raziskovanje okolice, v kateri živim.

Dr. Magda Sindičić

Dr. Magda Sindičić

Docentka DVM

Sem docentka na Veterinarski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer poučujem o upravljanju prosto živečih živali ter o boleznih le-teh. Na raziskovanje risov sem osredotočena že od začetka moje znanstvene kariere in navdušena sem, da lahko prispevam k zaščiti te veličastne vrste. Moji drugi profesionalni interesi so biologija in patologija prostoživečih živali, zlasti velikih zveri, parazitologija prostoživečih živali in varstvena genetika. Prihajam iz Sredozemlja, sem mati in prostovoljka v humanitarnih organizacijah. Najsrečnejša sem, kadar planinarim in jadram s prijatelji in družino.

Dr. Peter Smolko

Dr. Peter Smolko

Raziskovalec

Sem raziskovalec na Oddelku za uporabno zoologijo in upravljanje s prostoživečimi živalmi na Gozdarski fakulteti Tehnične univerze v Zvolenu. Moje raziskovanje je osredotočeno na prehrano in prehransko ekologijo divjih parkljarjev, raziskujem pa tudi medsebojne vplive rastlina-rastlinojedec-plenilec in krajinske spremembe zaradi populacij prosto živečih živali. Sodelujem tudi pri izboljšanju praktičnega upravljanja divjih parkljarjev in pri varovanju velikih zveri.

Cosmin Stîngă

Cosmin Stîngă

Predsednik ACDB

Sem predsednik Združenja za ohranjanje biološke raznovrstnosti (ACDB) in sem že vrsto let odgovoren za izvajanje projektov za varovanje in ohranjanje vrst v Romuniji. Posledično sem seznanjen s posebnimi zahtevami različnih financiranj za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Delal sem na projektih varovanja in ohranjanja živali, ki so vključevali lovljenje, uspavanje, opremljanje z radio ovratnico in monitoring rjavega medveda, risa in volka. Trenutno se delno ukvarjam tudi s centrom za rehabilitacijo prostoživečih živali ACDB.

Nina Šivec Novak

Nina Šivec Novak

Ekonomistka

 Po poklicu sem ekonomista. Na projektu Life Lynx sem odgovorna za administrativni in finančni del projekta. Veselim se priložnosti, da bom prispevala k nečemu za naravo dobremu – lepota narave me že od nekdaj fascinira. Rada imam šport in branje. Po srcu sem zelo družabna in radovedna.

Ira Topličanec

Ira Topličanec

Veterinarka

Sem podiplomska študentka veterine na Univerzi v Zagrebu. Moje življenje usmerjata strast do narave in aktivnosti na prostem. Že v času študija sem vedno iskala priložnosti za delo z živalmi v naravi na Hrvaškem in v Evropi. Navdušena sem, da sem del ekipe projekta LIFE Lynx, kjer imam priložnost delati z raziskovalci in specialisti, ki svoje življenje posvečajo raziskovanju in varovanju prostoživečih živali.

Mag. Michael Willett

Mag. Michael Willett

Tehnični sodelavec

Sem znanstvenik naravovarstvenik. Moje raziskovanje je osredotočeno predvsem na mačke. Najbolj me zanima doseljevanje in preseljevanje živali, raziskovalno se ukvarjam tudi z invazivnimi, endemičnimi in doseljenimi vrstami ter njihovimi ekološkimi interakcijami. V prostem času rad igram mandolino ter berem.

Dr. Seth Wilson

Dr. Seth Wilson

Strokovni sodelavec

Kot naravovarstvenik se čudim nad povezavami med naravo, kulturo in skupnostjo. Posledično sem dodiplomsko, podiplomsko in postdoktorsko izobraževanje osredotočil na integracijo družboslovja in ekologije s poudarkom na ohranjanju velikih zveri. Trenutno sem znanstveni raziskovalec pri Kooperativi za ohranjanje severnega Skalnatega gorovja in izredni član Univerze v Montani. Sodelujem tudi z IUNC – kot član skupine za preprečevanje konfliktov med človekom in medvedom.

V obdobju 2015-2016 sem imel srečo, da sem lahko kot tehnični svetovalec Zavoda za gozdove Slovenije sodeloval v okviru projekta LIFE DINALP BEAR. Navdušen sem, da sem prišel nazaj v Slovenijo za še eno leto – tokrat za projekt LIFE Lynx.

V prostem času uživam s svojo družino ter v raziskovanju sveta – še posebej v naravi. Radi smo v gorah, na rekah in v gozdu. Želim si, da bi svojim otrokom in prihodnjim generacijam zapustili čudovit in zdrav planet.

Srečko Žerjav

Srečko Žerjav

Direktor LZS

Sem lovec in občudovalec narave, že tretji mandat sem direktor Lovske zveze Slovenije (LZS). Aktivno delujem  v Združenju evropskih lovskih zvez (FACE) in Mednarodnem svetu za lov in ohranitev divjadi (CIC). Kot zunanji partner sem sodeloval pri nekaterih akcijah LIFE projektov SLOWOLF in DINALP BEAR. V prostem času rad uživam v naravi kot pohodnik, muhar in lovec. Vsi moramo pomagati varovati naravo!