A.5 Dokumenti za upravljanje z risom

Objavljeno - Jun 9, 2018


Priprava dokumentov za upravljanje z risom v Sloveniji, na Hrvaškem in v italijanskih centralnih /vzhodnih Alpah

Pomanjkanje usklajenega odziva na upad dinarske populacije risa je ena glavnih groženj populaciji. Posledično je glavni cilj te akcije vzpostaviti mednarodni pristop k upravljanju s populacijo za dolgoročno ohranjanje risa.

Pripravili bomo skupne smernice za upravljanje z dinarsko-JV alpsko populacijo risa na populacijskem nivoju, ki bodo služile kot podlaga za nacionalne načrte upravljanja. Pripravljene bodo na podlagi Navodil za pripravo načrtov upravljanja z velikimi zvermi na nivoju populacije (angl. Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores in Europe), ki jih je pripravila Evropska iniciativa za velike zveri in jih je leta 2008 sprejela Evropska komisija.  V smernice bomo vključili tudi izkušnje iz lokalnega upravljanja ter nova znanja, pridobljena v projektu.

Izdelali bomo operativne dokumente za države, ki si delijo dinarsko-JV alpsko populacijo. V skladu s trenutnim statusom upravljanja in zakonodajnimi postopki bodo v vsaki sodelujoči državi pripravljeni ustrezni dokumenti. Za Slovenijo bo pripravljen nov Akcijski načrt za upravljanje s populacijo risa v Sloveniji; za Italijo Medregijski načrt upravljanja; za Hrvaško bo strokovna študija služila kot osnova za revizijo hrvaškega načrta za upravljanje risa. V pripravo dokumentov bodo vključeni tudi predstavniki različnih interesnih skupin (npr. lovci, živinorejci, nevladne organizacije).

Projektne objave

Sorodne novice

No post found