E: Ozaveščanje javnosti in širjenje rezultatov


V sredo, 18. decembra 2019 smo se udeležili 5. zasedanja projektnega sveta deležnikov v okviru projekta LIFE Stržen na sedežu Notranjskega regijskega parka. Srečanja se je udeležilo 19 predstavnikov različnih deležnikov (občin, agrarne skupnosti, turističnih deležnikov, lokalnih lovskih in ribiških družin, Zavoda za ribištvo Slovenije, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Notranjskega...

Preberi več...

V sredini aprila je bila v okviru projektov LIFE DINALP BEAR in LIFE Lynx v Ljubljani organizirana tri dnevna delavnica na temo komunikacije v upravljanju in varstvu velikih zveri. Cilj delavnice je bila izmenjava izkušenj in prepoznavanje najboljših praks v procesu varstva velikih zveri v Evropi in Severni Ameriki ter reševanje izzivov in priložnosti pri komuniciranju z različnimi deležniki. Zadnji dan so lahko udeleženci uporabili...

Preberi več...

E.1 Lokalne posvetovalne skupine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Promocija doselitve in dolgoročnega varovanja in ohranjanja risa prek lokalnih posvetovalnih skupin V okviru tega multidisciplinarnega projekta si prizadevamo pridobiti in vzdrževati visoko javno podporo za doselitev risov in njihovo dolgoročno varovanje in ohranjanje. Javnost bo vključena že od samega začetka projekta, saj so ključni deležniki, kot so lovci, kmetje, predstavniki občin in okoljskih društev ter druge zainteresirane...

Preberi več...

E.2 Sodelovanje lovcev


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje in sodelovanje lovcev Splošni cilj te akcije je zagotoviti aktivno vključevanje lovcev skozi celoten potek projekta, zlasti pri dejavnostih, v katere so neposredno vključeni. Lovce bomo seznanili z ekologijo, biologijo ter varovanjem in ohranjanjem risa. Spodbujali in cenili bomo vlogo lovcev kot ključnih partnerjev v projektu LIFE Lynx, le-ti poa bodo tudi natančno obveščeni o napredku projekta, da bi ohranili svojo...

Preberi več...

E.3 Dokumentarni film


Objavljeno - Jun 9, 2018

Dokumentarni film: Vloga lovcev kot naravovarstvenikov, doselitev risov ter kratki video posnetki o projektnih aktivnostih Pripravili bomo dva dokumentarna filma; prvi bo osredotočen na vključenost lovcev pri zgodovinskih prizadevanjih za ponovno naselitev risa v sedemdesetih letih, drugi film pa bo prikazal njihovo vlogo ter vlogo drugih deležnikov pri sedanjih prizadevanjih za doselitev. Splošna cilja obeh filmov bosta: 1) raziskati...

Preberi več...

Ciljna izobraževalna kampanja o varovanju in ohranjanju risov prek aktivne vključitve lokalnih šol Cilj te akcije je povečati znanje o varovanju in ohranjanju risov med mlajšimi generacijami in učitelji. Učiteljem bodo na voljo izobraževalni seminarji, kjer bodo prejeli šolsko opremo za izobraževanje o varstvu risov. S posredovanjem zanimivih in ažurnih informacij o risu pa jih bomo spodbujali k uporabi projektnih orodij pri pouku...

Preberi več...

Aktivno vključevanje deležnikov in ciljnih skupin prek posebnih dogodkov, osebne komunikacije in mreženja Za dolgoročno sprejemanje risa je pomembno pridobiti in vzdrževati podporo najpomembnejših deležnikov in ciljnih skupin – lokalnih lovcev, novinarjev, okoljevarstvenikov, lokalnih skupnosti itd. S številnimi dogodki in dejavnostmi bomo zainteresirano javnost obveščali o našem projektu ter splošnem pomenu varovanja narave, o...

Preberi več...

E.6 Komunikacijska podpora


Objavljeno - Jun 9, 2018

Splošna komunikacijska podpora za doselitev risov in pomen območij Natura 2000 S to akcijo želimo povečati znanje in ozaveščenost o varovanju in ohranjanju risa med deležniki in širšo javnostjo. Člani projektne ekipe, člani LPS, lovci in drugi aktivno sodelujoči pri projektu bodo pripravili različne publikacije in poročila (brošura o risu, bilteni in poljudno projektno poročilo). Glavna sporočila bomo delili tudi prek obvestilnih...

Preberi več...

E.7 Slavni ambasadorji risa


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ozaveščanje o varovanju in ohranjanju risov s slavnimi ambasadorji Nameravamo pridobiti podporo slovenskih in hrvaških slavnih osebnosti, kot so športniki, glasbeniki, igralci in druge javne osebnosti, ki bodo pripravljene sodelovati s kratkimi (2-3 min) video posnetki, ki  bodo spodbujali varovanje in ohranjanje risov prek družbenih in drugih medijev.   Sorodne novice Novinarska konferenca o preprečevanju nezakonitega ubijanja...

Preberi več...