E: Ozaveščanje javnosti in širjenje rezultatov


Mednarodna konferenca projekta LIFE Lynx

Mednarodna konferenca projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Sep 29, 2023

Zadnji teden v septembru je najstarejša hrvaška univerza gostila največjo evropsko konferenco o risih. V Zadru se je zbralo več kot 150 znanstvenikov in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z varovanjem in ohranjanjem risov. Konferenco je organizirala Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu v sodelovanju z združenjem BIOM v okviru projekta LIFE Lynx. Uvodoma so udeležence pozdravili prorektor Univerze v Zadru, profesor doktor Slaven...

Preberi več...

E.1 Lokalne posvetovalne skupine


Objavljeno - Jun 9, 2018

Promocija doselitve in dolgoročnega varovanja in ohranjanja risa prek lokalnih posvetovalnih skupin V okviru tega multidisciplinarnega projekta si prizadevamo pridobiti in vzdrževati visoko javno podporo za doselitev risov in njihovo dolgoročno varovanje in ohranjanje. Javnost bo vključena že od samega začetka projekta, saj so ključni deležniki, kot so lovci, kmetje, predstavniki občin in okoljskih društev ter druge zainteresirane...

Preberi več...

E.2 Sodelovanje lovcev


Objavljeno - Jun 9, 2018

Vključevanje in sodelovanje lovcev Splošni cilj te akcije je zagotoviti aktivno vključevanje lovcev skozi celoten potek projekta, zlasti pri dejavnostih, v katere so neposredno vključeni. Lovce bomo seznanili z ekologijo, biologijo ter varovanjem in ohranjanjem risa. Spodbujali in cenili bomo vlogo lovcev kot ključnih partnerjev v projektu LIFE Lynx, le-ti poa bodo tudi natančno obveščeni o napredku projekta, da bi ohranili svojo...

Preberi več...

E.3 Dokumentarni film


Objavljeno - Jun 9, 2018

Dokumentarni film: Vloga lovcev kot naravovarstvenikov, doselitev risov ter kratki video posnetki o projektnih aktivnostih Pripravili bomo dva dokumentarna filma; prvi bo osredotočen na vključenost lovcev pri zgodovinskih prizadevanjih za ponovno naselitev risa v sedemdesetih letih, drugi film pa bo prikazal njihovo vlogo ter vlogo drugih deležnikov pri sedanjih prizadevanjih za doselitev. Splošna cilja obeh filmov bosta: 1) raziskati...

Preberi več...

Ciljna izobraževalna kampanja o varovanju in ohranjanju risov prek aktivne vključitve lokalnih šol Cilj te akcije je povečati znanje o varovanju in ohranjanju risov med mlajšimi generacijami in učitelji. Učiteljem bodo na voljo izobraževalni seminarji, kjer bodo prejeli šolsko opremo za izobraževanje o varstvu risov. S posredovanjem zanimivih in ažurnih informacij o risu pa jih bomo spodbujali k uporabi projektnih orodij pri pouku...

Preberi več...

Aktivno vključevanje deležnikov in ciljnih skupin prek posebnih dogodkov, osebne komunikacije in mreženja Za dolgoročno sprejemanje risa je pomembno pridobiti in vzdrževati podporo najpomembnejših deležnikov in ciljnih skupin – lokalnih lovcev, novinarjev, okoljevarstvenikov, lokalnih skupnosti itd. S številnimi dogodki in dejavnostmi bomo zainteresirano javnost obveščali o našem projektu ter splošnem pomenu varovanja narave, o...

Preberi več...

E.6 Komunikacijska podpora


Objavljeno - Jun 9, 2018

Splošna komunikacijska podpora za doselitev risov in pomen območij Natura 2000 S to akcijo želimo povečati znanje in ozaveščenost o varovanju in ohranjanju risa med deležniki in širšo javnostjo. Člani projektne ekipe, člani LPS, lovci in drugi aktivno sodelujoči pri projektu bodo pripravili različne publikacije in poročila (brošura o risu, bilteni in poljudno projektno poročilo). Glavna sporočila bomo delili tudi prek obvestilnih...

Preberi več...

E.7 Slavni ambasadorji risa


Objavljeno - Jun 9, 2018

Ozaveščanje o varovanju in ohranjanju risov s slavnimi ambasadorji Nameravamo pridobiti podporo slovenskih in hrvaških slavnih osebnosti, kot so športniki, glasbeniki, igralci in druge javne osebnosti, ki bodo pripravljene sodelovati s kratkimi (2-3 min) video posnetki, ki  bodo spodbujali varovanje in ohranjanje risov prek družbenih in drugih medijev.   Sorodne novice Huda risinja in Pogumni Maks, sedaj na voljo tudi v...

Preberi več...