D.5 Socialno-ekonomski vplivi

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena družbeno-ekonomskih vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in  lokalno skupnost

Merjenje, vrednotenje in prikazovanje vplivov varovanja in ohranjanja na socialno-ekonomsko okolje je ključnega pomena za upravljanje, odgovornost in učenje z izkušnjami. Še posebej je to pomembno za projekte, katerih aktivnosti temeljijo na vključevanju javnosti oz. imajo pozitiven ali negativen vpliv na lokalno življenje. Naš projekt vključuje vse te aktivnosti: pristop, ki temelji na skupnostih za ohranjanje visokega sprejemanja risa; akcije, ki lahko pozitivno vplivajo na življenje lokalnih prebivalcev (npr. akcije, povezane s turizmom); in tudi povečanje števila risov, ki lahko povzročijo škodo živini, kar ima lahko negativen vpliv.

 

Za prikaz ocene teh vplivov bomo uporabili različne kazalnike. Razvita je bila vrsta posebnih socialno-ekonomskih kazalnikov, vrednosti kazalnikov pa bomo posodabljali in ocenjevali enkrat letno.

Projektne objave

Sorodne novice

Letna ocena projektnih indikatorjev

Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2020. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih ...
Read More

Projekt LIFE Lynx v številkah

Enkrat na leto projektna skupina LIFE Lynx ocenjuje vplive projektnih aktivnosti na lokalno ekonomijo in skupnost ter na ekosistemske storitve ...
Read More

Ocenjevanje širšega vpliva projekta

LIFE Lynx projektna skupina je določila glavne kazalnike, ki so pomembni pri ocenjevanju vpliva projektnih akcij na lokalno ekonomijo in ...
Read More