Projekt LIFE Lynx v številkah

Objavljeno - Sep 2, 2022


Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2021. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in skupnosti ter na funkcije ekosistema spremljamo že vse od začetka projekta, vsako leto pa o njih pripravimo tudi krajše poročilo (2018, 2019, 2020). S tem poskušamo prikazati, kako je projekt pritegnil javnost, zlasti ključne ciljne skupine (npr. lovci, šole, kmetje, javnost, znanstvena skupnost), kako je projekt vplival na sisteme upravljanja in ali je ustvaril nova delovna mesta ali kako drugače vplival na dobrobit lokalnih skupnosti.

Rezultati ocene za lansko leto so predstavljeni v poročilu 2021, najbolj zanimive številke pa so tudi v obliki informativne grafike prikazane spodaj. Klikni za povečavo slike.