D.3 Spremljanje vplivov projekta na sposobnost preživetja risa

Objavljeno - Jun 9, 2018


Spremljanje vpliva projekta na sposobnost preživetja risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah ter določitev smernic za zagotavljanje dolgoročnega preživetja

Cilj te akcije je spremljanje vpliva projekta na dolgoročno sposobnost preživetja Dinarsko-JV alpske populacije risa in določitev, kako naj bi se s populacijo dolgoročno upravljalo. Uporabili bomo stohastične demografske / genetske računalniške modele za analizo sposobnosti preživetja populacije (PVA; population viability analysis), za spremljanje razvoja populacije in oceno tveganja izumrtja skozi čas. Na podlagi preteklih izkušenj in s podatki, zbranimi v projektu, bomo modele poskušali čim bolj približati realnosti. Pripravili bomo tudi različne scenarije upravljanja, da bi videli, kako z učinkovitim upravljanjem zmanjšati tveganja. Rezultate bomo uporabili za pripravo znanstvenih smernic, ki bodo pomagale zagotoviti, da se bo doseljena populacija risa na tem območju ohranila. Rezultate bomo uredili in povzeli v dokumentu »Smernice za zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah«.

IUCN smernice za ponovne naselitve in druge varstvene preselitve priporočajo, da naj bi vse ponovne naselitve in doselitve imele dolgoročno strategijo za uspeh. Za pripravo takšne strategije pa moramo razumeti, kako se bosta v prihodnje spreminjala demografija in genetika risov.  Te spremembe je pri majhnih populacijah težko napovedati, saj je stohastičnost glavna sila, ki jih povzroča. Vendar pa lahko z uporabo stohastičnega modeliranja predvidimo vrsto možnih scenarijev, da bi razumeli, kako se bo populacija odzivala na različne načine upravljanja, vključno s spremembami glede umrljivosti, naseljevanjem novih živali ali izboljšanjem fitnesa zaradi zmanjšanja parjenja v sorodstvu. Ocena teh sprememb v času in kako lahko na njih vplivamo nam bo pomagala zagotoviti temelje za učinkovito in dolgoročno upravljanje.

Projektne objave

Sorodne novice

No post found