C.6 Internetna baza podatkov

Objavljeno - Jun 9, 2018


Internetna baza podatkov za monitoring populacije

Učinkovito čezmejno upravljanje risov je nemogoče brez zanesljivega in učinkovitega zbiranja podatkov. V okviru projekta bomo vzpostavili uporabniku prijazno geo-referencirano
bazo podatkov, s katero bomo združevali, širili in predstavljali podatke v zvezi z risom, kar bo olajšalo mednarodno sodelovanje pri varovanju risa. Baza bo omogočala neposreden dostop do čezmejnih podatkov o risu na nivoju
populacije, kar bo pomembna prednost v primerjavi z nacionalnimi ali regionalnimi bazami podatkov.

Baza podatkov bo tako glavno zbirališče in platforma za izmenjavo podatkov za monitoring risa, podatki pa bodo dostopni  tudi upravljavcem, odločevalcem, raziskovalcem, drugim deležnikom in zainteresirani javnosti. Raziskovalci bodo imeli dostop do podatkov v realnem času, kar bo omogočilo boljše načrtovanje dela na terenu. Z interaktivnim kartografskim vmesnikom bo uporabniku prijazna vizualizacija omogočala hiter dostop do genetskih podatkov, podatkov iz fotografskih pasti, podatkov o škodi po risu na človekovi lastnini, podatkov o smrtnosti risov in podatkov o telemetriji ter opažanjih risov.

Sorodne novice

No post found