D.1 Vpliv odlova risa na izvorno populacijo

Objavljeno - Jun 9, 2018


Spremljanje vpliva odlova risov na izvorno populacijo

V okviru te akcije bomo pridobili informacije o vplivu odlova risov na izvorno populacijo in zagotovili, da izvorni populaciji na Slovaškem in v Romuniji ne bosta ogroženi. Hkrati bodo rezultati koristili pri oblikovanju prihodnjih programov doselitev drugih ogroženih populacij risa v Evropi ter tudi drugih ogroženih vrst.

Podatke, zbrane v okviru te akcije, bomo primerjali z referenčnim stanjem pred odlovom. Na podlagi primerjave rezultatov bomo ocenili spremembe v številčnosti ter gostoti populacije risa in ocenili trende populacije po odlovu. Zbrani genetski vzorci bodo zagotovili rezultate o genetski variabilnosti in povezanosti populacije, kar nam bo pomagalo razumeti sposobnost preživetja in vitalnost izvorne populacije ter služilo kot izhodišče za prihodnje raziskave o populaciji. Prav tako se bodo ti podatki uporabljali tudi za primerjavo z doseljenimi populacijami, vključno z Dinarsko-JV alpsko populacijo. Spremljali bomo tudi, kako hitro prazne teritorije ponovno zasedejo novi risi in kako odstranitev obstoječega risa vpliva na prostorsko porazdelitev sosednjih živali.

 

Sorodne novice

D.1 Vpliv odlova risa na izvorno populacijo
Spremljanje vpliva odlova risov na izvorno populacijo V okviru te akcije bomo pridobili informacije o vplivu odlova risov na izvorno