D.1 Vpliv odlova risa na izvorno populacijo

Objavljeno - Jun 9, 2018


Spremljanje vpliva odlova risov na izvorno populacijo

V okviru te akcije bomo pridobili informacije o vplivu odlova risov na izvorno populacijo in zagotovili, da izvorni populaciji na Slovaškem in v Romuniji ne bosta ogroženi. Hkrati bodo rezultati koristili pri oblikovanju prihodnjih programov doselitev drugih ogroženih populacij risa v Evropi ter tudi drugih ogroženih vrst.

Podatke, zbrane v okviru te akcije, bomo primerjali z referenčnim stanjem pred odlovom. Na podlagi primerjave rezultatov bomo ocenili spremembe v številčnosti ter gostoti populacije risa in ocenili trende populacije po odlovu. Zbrani genetski vzorci bodo zagotovili rezultate o genetski variabilnosti in povezanosti populacije, kar nam bo pomagalo razumeti sposobnost preživetja in vitalnost izvorne populacije ter služilo kot izhodišče za prihodnje raziskave o populaciji. Prav tako se bodo ti podatki uporabljali tudi za primerjavo z doseljenimi populacijami, vključno z Dinarsko-JV alpsko populacijo. Spremljali bomo tudi, kako hitro prazne teritorije ponovno zasedejo novi risi in kako odstranitev obstoječega risa vpliva na prostorsko porazdelitev sosednjih živali.

 

Sorodne novice

No post found