C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Risinja Petra ima štiri mladiče!

Od marca 2021 dalje, ko smo risinjo Petro opremili s telemetrično ovratnico, budno spremljamo njeno gibanje po kočevskih gozdovih. S ...
Read More

Monitoring risa s foto-pastmi v Sloveniji je vsako leto boljši

Poletje je v Sloveniji namenjeno zaključevanju pretekle sezone monitoringa risa s foto-pastmi in pripravi na novo. Med koncem avgusta 2020 ...
Read More

»Gozdna avtocesta«

Gorski greben nad Kolpsko dolino bi lahko poimenovali tudi “gozdna avtocesta ”.  To je ena najboljših lokacij za foto-monitoring v ...
Read More

Kje je Emil?

Risa Emila smo v naravo izpustili ob planinski koči Apatišan v Narodnem parku Severni Velebit. V dveh tednih po izpustu ...
Read More