C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Spremljanje preseljenih risov med paritveno sezono

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je rešitev dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem, in za izpolnitev tega cilja smo v ...
Read More

Prvi podatki telemetrije risinje Petre

V začetku marca 2021 smo na Kočevskem s telemetrično ovratnico opremili risinjo Petro. Dobili smo prve podatke spremljanja njenega gibanja ...
Read More

Nova risinja opremljena z ovratnico na Kočevskem

Prvega marca 2021 smo v zgornji Kolpski dolini odlovili odraslo risinjo. Odlov je potekal pod vodstvom ekipe iz Oddelka za ...
Read More

Ris Niko se je osamosvojil

V začetku decembra je s telemetrično ovratnico opremljeni ris Niko, eden izmed mladičev domače risinje Teje in doseljenega samca Goruja ...
Read More