C.5 Nadzor in upravljanje

Objavljeno - Jun 9, 2018


Nadzor in upravljanje doselitve

Glavni cilj te akcije je spremljanje procesa doselitve Dinarsko-JV alpske populacije risa in zagotavljanje najnovejših informacij za boljše upravljanje, usmerjanje in izboljšanje nadaljnjih dejavnosti doselitve. Ker so risi teritorialni, je potrebno pri izbiri območij za izpust upoštevati trenutno porazdelitev ter spol živali, ki tam živijo. S tem bomo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje preseljenih živali. Akcija bo podpirala izpuste risov v akcijah C.3 in C.4. Spremljanje spreminjanja genetske slike populacije risa zaradi doselitve bo zagotovilo podatke za razvoj dolgoročne strategije, ki bo omogočila preživetje obnovljene populacije, podatki o telemetriji pa bodo zagotavljali informacije o plenjenju risa in njegovem ekološkem vplivu.

Za zagotovitev temeljitega razumevanja in neposrednega upravljanja doselitev bodo uporabljeni štirje dopolnjujoči se metodološki pristopi:

1.) foto pasti,
2.) neinvazivno genetsko vzorčenje
3.) GPS telemetrija
4.) pregled znanih primerov smrti risov.

Vse pridobljene podatke bomo letno analizirali ter pripravili poročila, ki bodo pomagala pri usmerjanju izpusta risov v Sloveniji in na Hrvaškem. Akcija se bo začela s prvimi izpusti (začetek leta 2019) in nadaljevala, dokler se ne bodo zaključile zadnje preselitve (predvidoma sredi leta 2023).

Projektne objave:

Sorodne novice

Zaključili z monitoringom risa in potrdili pozitivne učinke doselitev

Med leti 2019 in 2023 smo intenzivno spremljali kako se doseljeni risi vključujejo v svoje novo okolje v Dinaridih in ...

Ris Matic je potomec Teje in Goruja

Rezultati genetske analize so pokazali, da je ris Matic, ki smo ga v januarju 2024 ulovili in opremili z GPS ...

Miha, novi ris s telemetrično ovratnico

Na Gorenjskem smo le nekaj dni pred zaključkom projekta LIFE Lynx uspeli s telemetrično ovratnico opremiti še enega risa. Na ...

Sezona parjenja pri risih; Katalin in Sneška sta se srečala

Sneška je zadnja risinja, ki je bila preseljena v okviru projekta LIFE Lynx, in edina samica, ki je bila izpuščena ...