C.11 Turizem, povezan z risom

Objavljeno - Jun 9, 2018


Turizem, povezan z risom, ki prinaša koristi lokalnim skupnostim ter varovanju in ohranjanju risa

Velike zveri pogosto povzročajo škodo lokalnim skupnostim, kar vodi k manjši strpnosti do njih. Turizem, povezan s prosto živečimi živalmi, lahko prinese neposredne koristi lokalnim skupnostim in je eden od možnih načinov za višjo stopnjo sprejemanja velikih zveri v lokalnih skupnostih. Lahko ustvari alternativni vir dohodka, olajša razvoj in omogoči raznolike turistične priložnosti na lokalnem območju, obenem pa ozavešča in spodbuja ohranjanje vrst. Še več, turizem, povezan s prosto živečimi živalmi, predstavlja možnost vzpostavitve čustvene povezanosti z naravo ter lahko ustvari platformo za vključevanje človeka v zaščito ogroženih vrst.

Zgodba o izumrtju, ponovni naselitvi in doselitvi risa ponuja edinstveno priložnost za razvoj novih niš turističnih produktov. Ti so na območjih velikih zveri v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem zelo potrebni, saj sta tu turizem in dobro tolmačenje narave še vedno nerazvita. Trenutno še nimamo posebnih centrov za obiskovalce, namenjenih velikim zverem, obveščevalne table pa niso nameščene sistematično in pogosto ne ponujajo vsebine, ki bi spodbudila zanimanje.

V okviru te akcije bomo razvili ekoturizem in izobraževalne možnosti, ki lahko vključujejo:

– slikarske počitnice, ki jih vodijo priznani umetniki za spodbujanje ohranjanja risa skozi umetnost;

– tematske poti risov, opremljene z dejanskimi oborami za izpust risa in ilustriranimi razlagalnimi znaki, na katerih bodo predstavljena sporočila o ključnih izzivih ohranjanja risa; in

– vodene oglede po čezmejnih tematskih poteh risa, ki poudarjajo pomen čezmejnega upravljanja z risom.

Na ta način bomo dosegli novo občinstvo – od domačinov, ljubiteljev opazovanja prosto živečih živali, ljubiteljev narave, do ljudi, ki jih zanima umetnost –  kar bo olajšalo dialog z javnostjo. S tem pristopom bomo dosegli različne ciljne skupine, ki se lahko vključijo v varovanje in ohranjanje risov.

Sorodne novice

Umetniška kolonija za ohranitev risa
V okviru projekta bo v začetku oktobra v Radovljici potekala umetniška kolonija, na domu akademske slikarke Brigite Požegar Mulej. Udeležencem
Umetniki za ohranitev risa
V okviru projekta se je med 30. avgustom in 1. septembrom odvijala tridnevna likovna delavnica pod mentorstvom akademske slikarke Karmen
Iščemo novega sodelavca
Partner na projektu LIFE Lynx, Biotehniška fakulteta z Univerze v Ljubljani, išče novega sodelavca za projekta LIFE Lynx in Carnivora
Prvi terenski ogledi za pohodniški vodnik – Lynx walk
Naša ekipa je konec maja in v začetku junija prehodila skoraj 100 km pohodniških poti, od Mašuna do Babnega Polja
Vabljeni na likovno delavnico Kraljestvo risa
Da bi o tematikah povezanih z ohranjanjem risa nagovorili najrazličnejše tarčne skupine, bomo od 30. avgusta do 1. septembra, v
Na portalu Discover Dinarics smo objavili prvi slikarski turistični paket
V okviru projekta smo skupaj z lokalno akademsko slikarko in turistično agencijo pripravili program slikarskih počitnic, s katerim želimo povezati
Risi in turizem – predstavitev na delavnici v Italiji
Od 3.-4. julija 2017 je v Val Mesinu v Italiji potekala delavnica za mreženje med projekti LIFE in drugimi projekti.