C.11 Turizmus založený na rysovi

Posted - nov 30, 2018


Implementácia turizmu založenom na rysovi pre zabezpečenie benefitov pre lokálne komunity a ochranu tohto druhu

Veľké šelmy často spôsobujú lokálnym komunitám škody čo vedie k nižšej tolerancii týchto druhov. Turistika vo voľnej prírode môže poskytnúť miestnym komunitám priamy prospech a je jedným z možných mechanizmov na dosiahnutie vyššej lokálnej akceptácie. Zodpovedný turizmus vo voľnej prírode môže vytvoriť alternatívny zdroj príjmov, uľahčiť rozvoj a rozdeliť príležitosti v oblasti cestovného ruchu v lokálnej oblasti a súčasne zvýšiť informovanosť, ako aj podporiť ochranu druhov. Navyše, turistika má potenciál podnietiť emocionálne spojenie s prírodou a vytvoriť platformu pre ľudskú angažovanosť pri ochrane ohrozených druhov.

Príbeh vyhynutia, reštitúcie a posilnenia rysa je unikátnou šancou vývoja nových špecializovaných turistických produktov, ktoré sú veľmi potrebné v územiach s rozšírením veľkých šeliem v Slovinsku, Taliansku a Chorvátsku, kde sú turistika a vhodné zariadenia stále nedostatočne rozvinuté. V súčasnosti neexistujú žiadne veľké strediská pre návštevníkov a interpretačné informácie sa často inštalujú sporadicky a neponúkajú príbehy, ktoré by stimulovali záujem návštevníkov.

Budú sa rozvíjať možnosti pre ekoturistiku a vzdelávanie. Tieto môžu zahŕňať: maliarske prázdniny vedené renomovanými umelcami na podporu ochrany rysov prostredníctvom umenia; tematické rysie chodníky vybavené skutočným výbehom pre rysa a ilustrované interpretačné znaky, ktoré prezentujú správy o zásadných výzvach ochrany rysa; a sprevádzané cezhraničné rysie prechádzky, ktoré zdôrazňujú dôležitosť cezhraničného manažmentu rysa. Toto úsilie osloví nové publikum – od lokálnych obyvateľov, nadšencov sledujúcich divokú zver, milovníkov prírody až po ľudí orientovaných na umenie – uľahčenie nového verejného dialógu a oslovenia rôznych cieľových skupín, ktoré sa môžu zapojiť do ochrany rysa.

Project outputs

Súvisiace novinky

No post found