A.3 Stav rezidentných rysov

Posted - nov 30, 2018


Prieskum potenciálnych miest pre vypustenie zvierat a genetický/demografický stav rezidentných rysov pred translokáciami

Cieľom tohto opatrenia je získanie informácií o súčasnom genetickom stave, abundancii a pohlavne-špecifickej, teritoriálnej distribúcii rysov v rámci potenciálnych území určených na vypustenie zvierat pred realizáciou samotných translokácií. Úspech akéhokoľvek pokusu o translokáciu zvierat čiastočne závisí od výberu vhodných miest na ich vypustenie. Rysy vyháňajú jedincov rovnakého pohlavia z vlastných teritórií, ale umožňujú vzájomné prekrývanie s jedincami opačného pohlavia. V ideálnom prípade sa translokovaný rys vypustí v rámci teritória zvieraťa opačného pohlavia, bez prezencie rysa rovnakého pohlavia. Dáta z tejto aktivity nám umožnia určiť optimálne miesta na vypustenie. Tieto informácie budú dôležité pri príprave plánu posilnenia, ako aj pri usmernení prvých fáz posilnenia, maximalizácii šancí na prežitie a reprodukciu vypustených rysov a minimalizáciu narušenia existujúcich teritoriálnych párov. Používať budeme niekoľko doplnkových metód a inovácií z dôvodu zníženia celkových nákladov potrebných na získanie dôležitých informácií.

Toto opatrenie zahŕňa nasledujúce aktivity:

1) Distribúciu dotazníkov medzi poľovnými združeniami a ďalšími vlastníkmi práv poľovníctva z dôvodu získania aktualizovaných informácií o distribúcii rysa, ako aj podpory spolupráce.

2) Realizácia zberu genetických vzoriek a výskumu s fotopascami v spolupráci s verejnými inštitúciami a poľovnými združeniami pre získanie informácií potrebných pre individuálnu identifikáciu, teritoriálne obmedzenia a pohlavie rysov vyskytujúcich sa v daných teritóriách, ktoré sú kľúčové pre určenie potenciálnych miest na vypustenie.

3) Genetické analýzy novo zozbieraných vzoriek rysov a vzoriek z genetických bank v Slovinsku a Chorvátsku pre odhad straty genetickej diverzity dinárskych rysov pred posilnením reštituovanej populácie.

4) Optimalizáciu súčasných laboratórnych metód na Univerzite v Ľubľane z dôvodu skvalitnenia analýz a zníženia ich finančných nárokov.

 

Project outputs:

Súvisiace novinky

No Post found