A.3 Stav rezidentných rysov

Posted - nov 30, 2018


Prieskum potenciálnych miest pre vypustenie zvierat a genetický/demografický stav rezidentných rysov pred translokáciami

Cieľom tohto opatrenia je získanie informácií o súčasnom genetickom stave, abundancii a pohlavne-špecifickej, teritoriálnej distribúcii rysov v rámci potenciálnych území určených na vypustenie zvierat pred realizáciou samotných translokácií. Úspech akéhokoľvek pokusu o translokáciu zvierat čiastočne závisí od výberu vhodných miest na ich vypustenie. Rysy vyháňajú jedincov rovnakého pohlavia z vlastných teritórií, ale umožňujú vzájomné prekrývanie s jedincami opačného pohlavia. V ideálnom prípade sa translokovaný rys vypustí v rámci teritória zvieraťa opačného pohlavia, bez prezencie rysa rovnakého pohlavia. Dáta z tejto aktivity nám umožnia určiť optimálne miesta na vypustenie. Tieto informácie budú dôležité pri príprave plánu posilnenia, ako aj pri usmernení prvých fáz posilnenia, maximalizácii šancí na prežitie a reprodukciu vypustených rysov a minimalizáciu narušenia existujúcich teritoriálnych párov. Používať budeme niekoľko doplnkových metód a inovácií z dôvodu zníženia celkových nákladov potrebných na získanie dôležitých informácií.

Toto opatrenie zahŕňa nasledujúce aktivity:

1) Distribúciu dotazníkov medzi poľovnými združeniami a ďalšími vlastníkmi práv poľovníctva z dôvodu získania aktualizovaných informácií o distribúcii rysa, ako aj podpory spolupráce.

2) Realizácia zberu genetických vzoriek a výskumu s fotopascami v spolupráci s verejnými inštitúciami a poľovnými združeniami pre získanie informácií potrebných pre individuálnu identifikáciu, teritoriálne obmedzenia a pohlavie rysov vyskytujúcich sa v daných teritóriách, ktoré sú kľúčové pre určenie potenciálnych miest na vypustenie.

3) Genetické analýzy novo zozbieraných vzoriek rysov a vzoriek z genetických bank v Slovinsku a Chorvátsku pre odhad straty genetickej diverzity dinárskych rysov pred posilnením reštituovanej populácie.

4) Optimalizáciu súčasných laboratórnych metód na Univerzite v Ľubľane z dôvodu skvalitnenia analýz a zníženia ich finančných nárokov.

Project outputs:

Map of sex-specific lynx territories in the Dinarids. A symbol (♂ or ♀) of every lynx gender is placed by it’s name and their approximate territories are colored in different color variations so they can be distinguished. Lynx without adjacent gender symbols have unknown gender and are colored grey.

Súvisiace novinky

Neboli nájdené žiadne články.