E.4 Vzdelávacie kampane pre lokálne školy

Posted - nov 30, 2018


Cielená vzdelávacia kampaň o ochrane rysa prostredníctvom aktívnej účasti lokálnych škôl

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie o ochrane rysa medzi mladšími generáciami a školskými učiteľmi. Učiteľom budú ponúknuté vzdelávacie semináre, v ktorých budú mať školské pomôcky k problematike ochrany rysa. Tým, že im poskytneme zaujímavé a aktuálne informácie o rysoch, povzbudíme ich k tomu, aby používali projektové pomôcky a nástroje pri pravidelných vyučovaniach biológie a prírodných vied.

Študenti, spolu s učiteľmi, budú mať aktívnu a participatívnu úlohu pri komunikácii o ochrane rysa prostredníctvom špeciálneho programu „adoptuj zviera“, v ktorom symbolicky adoptujú translokovaného rysa. Prostredníctvom prebratia “zodpovednosti” za rysa vypusteného v ich okolí študenti spoznajú cenu rysa, ako súčasti prírodného dedičstva. Navyše sa naučia chrániť rysa a budú mať príležitosť zapojiť sa do skutočných ochranárskych aktivít vrátane zdieľania relevantných informácií o rysoch s ich lokálnymi komunitami. Očakávame, že študenti si v priebehu času rozvinú pocit vlastníctva a hrdosti pri učení sa o „svojom zvierati“, čo bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na lokálne komunity podporujúce ochranu rysa.

Project outputs

 

Súvisiace novinky

Tu je - tretí rys, ktorého pomenovali deti! Rysieho samca čakajúceho na vypustenie vo výbehu Snežnik tentoraz pomenovali žiaci Základnej
Žiaci a učitelia Základnej školy Dragotin Kette už navrhli mená pre rysa, ktorého nedávno previezli z rumunských Karpát do karanténneho