Novinky


Dovoľte mi prosím Vám s hlbokým zármutkom oznámiť, že po tom čo nás minulý rok navždy opustil Ludvík Kunc, tak v úvodných dňoch nového roka odišiel aj jeho priateľ a výnimočný človek, pán Štefan Zatroch. Je mi veľkou cťou, že sme sa mohli stať súčasťou jeho životného príbehu, ktorý bol veľmi dobre spracovaný v dokumente  Príbehoch poľovníkov – Chytači rysov:  Jeho úsilie a práca viedli k odchytu a translokácii 46 rysov pre takmer...

Read More
Novinky zo Slovenska

Novinky zo Slovenska


Posted - jan 11, 2022

Počas novembra a decembra 2021 sa slovenský tím LIFE Lynx zameral na finálnu prípravu a spustenie odchytovej sezóny 2021/22. Jeho členovia postavili ďalšie dva odchytové sklopce vo Volovských vrchoch a zároveň spustili implementáciu deterministického camera trappingu rysa vo Veporských vrchoch. V úvode decembra zároveň slovenský tím hostil kolegov z Ukrajiny v rámci spolupráce medzi projektom LIFE Lynx a LIFE Euro Large Carnivores....

Read More

Špeciálne vydanie polročného spravodajcu IUCN/SSC Cat Special Group Group – Cat News je teraz publikované online a je plne venované rysovi ostrovidovi v Európe. Naši projektoví partneri prispeli k vydaniu štyrmi článkami. Slovenskí a rumunskí partneri sa pripravili článok o Potrebách ochrany jednej z najväčších populácií rysa v Európe – karpatskej populácie s odporúčaniami pre národný a medzinárodný manažment. Slovinskí,...

Read More

V rámci hodnotenia projektu LIFE Lynx a výberu lokalít a rysov pre odchyt z karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku ACDB pripravila správu o situácii populácie rysa v odchytových oblastiach v Rumunsku. Správa Monitoring rysa ostrovida vo východných rumunských Karpatoch predstavuje výsledky viac ako 4-ročných pozorovaní (2017-2021), ktoré sa uskutočnili v rôznych častiach východných rumunských Karpát. Hlavným cieľom tejto projektovej...

Read More

Približne dvakrát do roka sa stretne celý projektový tím LIFE Lynx, aby vyhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány do budúcna. Po viac ako roku sa členovia tímu stretli osobne a prvýkrát v Rumunsku. Po stretnutí zorganizovali partneri z ACDB dvojdňové exkurzie po Karpatoch, kde členovia tímu navštívili najlepšie miesto na odchyt rysa v Rumunsku, stretli sa s miestnymi poľovníkmi, navštívili horskú pastvinu a ako čerešničku na...

Read More

Získali sme prvý dôkaz o reprodukcii translokovaných rysov v slovinských Alpách. Dvaja turisti z Gorenjskej mali obrovské šťastie a pri túre na planine Jelovica videli tri rysíčatá a ich matku Aidu. Podelili sa s nami o svoje zážitky a fotografie mláďat a ich matky Aidy. „Boli sme na turistike v oblasti Jelovica.“ Našťastie sme vynechali rannú kávu na planine Soriška a išli sme priamo, inak by naše ráno bolo oveľa menej...

Read More

Do slovinskej časti Dinárskeho pohoria sme zatiaľ vypustili štyri rysy; Goru, Catalin, Boris a Maks a štyri zvieratá do chorvátskej časti; Doru, Alojzije, Pino a Emil. V tejto prvej správe o vypúšťaní rysov uvádzame súčasný stav vypustených zvierat a hodnotíme úspešnosť ich integrácie do existujúcej dinárskej populácie. Podľa dostupných údajov sa zdá, že štyri rysy sa už úspešne integrovali do existujúcej dinárskej populácie. Žiaľ,...

Read More
In memoriam Ludvík Kunc (1934-2021)

In memoriam Ludvík Kunc (1934-2021)


Posted - júl 29, 2021

Ludvík Kunc bol český zoológ, publicista a umelec. Pracoval najmä s rysom, ale aj inými veľkými šelmami. Obhajoval a koordinoval odchyty a transporty živých rysov zo Slovenska pre translokácie vo viacerých Európskych krajinách ako súčasť reštitučných programov v 70. a 80. rokoch. V rámci jeho práce v Zoo Ostrava zabezpečoval karanténu a veterinárne vyšetrenia rysov a sprostredkoval ich transport na miesta vypustenia. Ludvík Kunc bol...

Read More

Počas projektu sa škola z Krasna už zapojila do aktivít LIFE Lynx. Minulý rok sme mali prednášku a workshop o rysoch, takže to bola pre nich jedinečná príležitosť vidieť rysy, ktoré budú obývať oblasť v okolí ich dediny. Veľká vďaka patrí ich rodičom a učiteľom za podporu!...

Read More
Kde je Emil?

Kde je Emil?


Posted - jún 2, 2021

Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku zastávku pri mori. Následne opäť hľadal lesný porast a teraz je späť v prírodnom parku Velebit.

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More