Projektový tím sa stretol v Tarvisiu na 12. stretnutí riadiacej skupiny a 6. monitorovacej návšteve

Posted - apr 24, 2023


V dňoch 17. až 18. apríla sa partneri projektu zo všetkých zúčastnených organizácií stretli už po 12. raz, tentoraz v talianskom Tarvisiu. Prvý deň partneri predstavili prehľad projektových aktivít za posledný rok a vytvorili plány na posledný rok projektu. Na druhý deň bol priebeh projektu prezentovaný monitorovateľovi projektu, pánovi Mitjovi Kaligaričovi, zástupcovi Európskej komisie, pani Anite Fassio a pani Maje Hamar, zástupkyni najväčšieho spolufinancovateľa projektu, Ministerstva prírodných zdrojov a územného plánovania. Všetci boli ohromení výsledkami projektu a pochválili riadiacu skupinu za jeho príkladný priebeh. Po stretnutiach účastníci navštívili nový rysí chodník, ktorý pripravili Progetto Lince Italia a Carabinieri Forestali v rámci projektu LIFE Lynx.

Nasledujúci deň sa pán Kaligarič a pani Fassio spolu s partnermi projektu zúčastnili aj vypustenia rysa v slovinských Alpách.

Projektoví partneri a projektový monitor sú veľmi spokojní s výsledkami, keďže projekt prebieha hladko a podľa plánu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Väčšina výstupov projektu sa zhromaždila na jednom stole. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Skupinová fotografia partnerov projektu LIFE Lynx. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

APrechádzka po rysom chodníku v Tarvisiu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Paolo Molinari s pánom Kaligaričom a pani Fassio v lesnej chatke na konci rysieho chodníka v Tarvisiu. Foto: Maja Sever, LIFE Lynx

Pani Anita Fassio na tlačovej konferencii pri vypustení rysa Lukaša. Foto: Primož Šenk.