A.7 Názory verejnosti

Posted - nov 30, 2018


Posudzovanie názorov verejnosti na prezenciu a ochranu rysa

Kampane zaoberajúce as názormi verejnosti sú často používané, ako prostriedky na zlepšenie postojov verejnosti na divú prírodu a jej manažment. Jedným z očakávaných výsledkov tohto projektu je zachovanie alebo zlepšenie verejnej podpory ochrany rysa. Hodnotenie účinnosti kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti si vyžaduje podrobné predbežné posúdenie postojov a vedomostí verejnosti. Prieskum názorov verejnosti realizovaný pred desiatimi rokmi v rámci programu INTERREG IIIA projektu DinaRis preukázal, že väčšina verejnosti v Slovinsku a Chorvátsku podporuje posilnenie populácie rysa. V rámci tohto opatrenia budú ako základ preskúmané názory a vedomosti verejnosti. Výsledkom tohto opatrenia bude informácia o príprave a zameraní kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti. Táto akcia bude slúžiť ako nepriamy nástroj na účasť verejnosti, ktorá bude informovaná o všetkých opatreniach, v rámci ktorých sa realizuje plánovanie a implementácia ochrany.

Project outputs

 

Súvisiace novinky

Neboli nájdené žiadne články.