C.4 “Odrazový mostík” v juhovýchodných Alpách

Posted - nov 30, 2018


Zabezpečenie populačného “odrazového mostíka” v juhovýchodných Alpách

Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie efektívneho “odrazového mostíka” medzi dinárskou a alpskou sub-populáciou pomocou vypustenia 5 rysov  do tohto dočasne neobývaného biotopu na križovatke medzi juhovýchodnými Alpami a najsevernejším výbežkom Dinárskeho pohoria. To vytvorí prepojenie medzi dinárskou – juhovýchodnou alpskou populáciou rysa a podporí ich disperziu a následnú konektivitu v súčasnosti izolovaných sub-populáciách.

Súvisiace novinky

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa
Aktuálne sme dostali prvé údaje z telemetrických obojkov Tris, Julija, Lenka, Zois a Aida, piatich rysov vypustených v Gorenjskej oblasti
Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska,
Za slnečného sobotného rána získala karanténna stanica na náhornej plošine Pokljuka ďalších dvoch obyvateľov. Lenka a Julija, dve dospelé slovenské