C.4 “Odrazový mostík” v juhovýchodných Alpách

Posted - nov 30, 2018


Zabezpečenie populačného “odrazového mostíka” v juhovýchodných Alpách

Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie efektívneho “odrazového mostíka” medzi dinárskou a alpskou sub-populáciou pomocou vypustenia 5 rysov  do tohto dočasne neobývaného biotopu na križovatke medzi juhovýchodnými Alpami a najsevernejším výbežkom Dinárskeho pohoria. To vytvorí prepojenie medzi dinárskou – juhovýchodnou alpskou populáciou rysa a podporí ich disperziu a následnú konektivitu v súčasnosti izolovaných sub-populáciách.

Súvisiace novinky

si zadefinovala v oblasti Pokljuka, je pravidelne monitorovaná fotopascami. Bolo pre nás veľkou záhadou, že sa na záberoch vždy objavila
Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom
V tejto sezóne sme rozšírili monitoring vplyvu posilnenia populácie rysa v Slovinsku na slovinské Alpy. Na jar bolo v oblasti
Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa