The first records from Gorenjska camera traps have arrived!

Posted - feb 3, 2022


V tejto sezóne sme rozšírili monitoring vplyvu posilnenia populácie rysa v Slovinsku na slovinské Alpy. Na jar bolo v oblasti Pokljuka a Jelovica vypustených päť dospelých rysov vybavených telemetrickými obojkami. Napriek telemetrickému monitorovaniu priebežne sledujeme priebeh posilňovania fotopascami, ktoré sú hlavným nástrojom monitoringu rysa, keďže umožňujú dlhodobé sledovanie rysa na úrovni celého jeho rozšírenia. Automatické fotopasce sú nainštalované na 20 lokalitách v rámci Triglavského národného parku a poľovných revíroch obhospodarovaných piatimi poľovníckymi rodinami v územiach reštitúcie rysa. Krátko po nainštalovaní fotopascí pokryla oblasť Pokljuka a Jelovica hrubá snehová perina, a k niektorým zariadeniam sa nám podarilo dostať až po niekoľkých mesiacoch. Fotopasce zachytili Trisa a Lenku na štyroch rôznych miestach v oblasti Pokljuka a zaznamenané boli aj ďalšie lesné zvieratá, ktoré zdieľajú toto územie s rysmi.

Rys Tris kráčala pred našou fotopascou v polovici novembra. Foto: LIFE Lynx

Tri dni pred Trisom išiel po lesnej ceste kamzík. Foto: LIFE Lynx

Fotopasce zaznamenali iné lesné zvieratá. Foto: LIFE Lynx

Na Nový rok pred kamerou kráčala svorka vlkov. Foto: LIFE Lynx