Trnaslokované rysy


V rámci hodnotenia projektu LIFE Lynx a výberu lokalít a rysov pre odchyt z karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku ACDB pripravila správu o situácii populácie rysa v odchytových oblastiach v Rumunsku. Správa Monitoring rysa ostrovida vo východných rumunských Karpatoch predstavuje výsledky viac ako 4-ročných pozorovaní (2017-2021), ktoré sa uskutočnili v rôznych častiach východných rumunských Karpát. Hlavným cieľom tejto projektovej...

Read More

Získali sme prvý dôkaz o reprodukcii translokovaných rysov v slovinských Alpách. Dvaja turisti z Gorenjskej mali obrovské šťastie a pri túre na planine Jelovica videli tri rysíčatá a ich matku Aidu. Podelili sa s nami o svoje zážitky a fotografie mláďat a ich matky Aidy. „Boli sme na turistike v oblasti Jelovica.“ Našťastie sme vynechali rannú kávu na planine Soriška a išli sme priamo, inak by naše ráno bolo oveľa menej...

Read More

Do slovinskej časti Dinárskeho pohoria sme zatiaľ vypustili štyri rysy; Goru, Catalin, Boris a Maks a štyri zvieratá do chorvátskej časti; Doru, Alojzije, Pino a Emil. V tejto prvej správe o vypúšťaní rysov uvádzame súčasný stav vypustených zvierat a hodnotíme úspešnosť ich integrácie do existujúcej dinárskej populácie. Podľa dostupných údajov sa zdá, že štyri rysy sa už úspešne integrovali do existujúcej dinárskej populácie. Žiaľ,...

Read More

Počas projektu sa škola z Krasna už zapojila do aktivít LIFE Lynx. Minulý rok sme mali prednášku a workshop o rysoch, takže to bola pre nich jedinečná príležitosť vidieť rysy, ktoré budú obývať oblasť v okolí ich dediny. Veľká vďaka patrí ich rodičom a učiteľom za podporu!...

Read More
Kde je Emil?

Kde je Emil?


Posted - jún 2, 2021

Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku zastávku pri mori. Následne opäť hľadal lesný porast a teraz je späť v prírodnom parku Velebit.

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More

Tris – najväčší zdokumentovaný rys v Slovinsku, Julija a Lenka teraz skúmajú svoj nový domov. Naše kamery zachytili ich vypustenie do voľnej prírody a my tento moment s radosťou zdieľame s Vami. Veľvyslanec projektu LIFE Lynx Peter Prevc správne predpokladá, že rys dokáže skákať veľmi ďaleko. Čo si myslíte, ako ďaleko dokáže doskočiť rys?...

Read More

Aktuálne sme dostali prvé údaje z telemetrických obojkov Tris, Julija, Lenka, Zois a Aida, piatich rysov vypustených v Gorenjskej oblasti na konci apríla tohto roku. Zvieratá sa zdržiavali v oblasti regiónu, kde boli vypustené. Lenka a Julija zostali spolu v národnom parku Triglav, Tris sa presunul trochu na juh, ale tiež zostala na náhornej plošine Pokljuka. Zois a Aida rovnako zostali v oblasti vypustenia a presunuli sa kúsok na...

Read More

Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v Chorvátsku v rámci projektu LIFE Lynx, a tretím, ktorého vypúšťame vo Velebite. Na základe údajov z fotopascí odhadujeme, že na Velebite je asi 38 dospelých rysov, takže dúfame, že Emil nebude mať problémy s hľadaním partnerky. V Slovinsku a Chorvátsku bolo zatiaľ vypustených celkovo 13 rysov, desať samcov a tri...

Read More

Približne pred dvoma týždňami bol v lesoch Bohinjských vrchov vypustený pár rysov, Zois a Aida. V tomto krátkom videoklipe zachytávame niektoré vyjadrenia poľovníkov, ďalších lokálnych obyvateľov a členov projektového tímu LIFE Lynx. Rysy teraz skúmajú svoj nový domov. Prvé údaje, ktoré sme dostali z ich telemetrických obojkov ukazujú, že zostali spolu na náhornej plošine...

Read More

Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska, všetci s misiou zachrániť dinársko – juhovýchodnú aplpskú populáciu pred jej vyhynutím. Mená dvoch rysov sú úzko spojené s národným parkom Triglav. Rys Tris bol pomenovaný ako kombinácia mien Triglav (najvyššia slovinská hora) a rys (po slovinsky „ris“). Samica Julija svoje meno dostala po Julských...

Read More