Posledný rys vypustený v lesoch Gorenjskej

Posted - apr 19, 2023


Spolu s poľovníkmi z Poľovníckeho klubu Nomenj Gorjuše sme v rámci projektu LIFE Lynx vypustili posledného rysa Lukáša v slovinských Alpách. Rys pochádza zo Slovenska a je jedným zo sedemnástich translokovaných jedincov, ktoré pomáhajú zachraniť dinársko-JV alpskú populáciu tohto druhu pred jej vyhynutím. Niektoré z týchto zvierat sú prezentované aj v novej detskej knižke; spisovateľka a veľvyslankyňa pre rysy Desa Muck napísala o dobrodružstvách rysov vo svojej novej knihe Pogumni Maks (Odvážny Maks).

Týmto novým reštituovaným rysom umožníme teritoriálnej samici Aide spáriť sa s nepríbuzným samcom, čím sa zvýši genetická diverzita rysov v oblasti,“ vysvetlil koordinátor projektu LIFE Lynx Rok Černe. V regióne Gorenjska momentálne monitorujeme pomocou fotopascí štyri translokované rysy; samice Aidu, Lenku a Juliu a samca Trisa, ktorý je momentálne jediným samcom, s ktorým sa môžu translokované samice páriť. Monitorujeme aj časť potomkov reštituovaných rysov. Mláďa z prvého vrhu Aidy a Zoisa je na ceste zadefinovať si teritórium v Posočje, neďaleko hraníc s Talianskom.

Slovinské Alpy sú dôležitou spojnicou medzi rysmi v Dinaridoch a talianskymi, resp. švajčiarskymi Alpami, takže vytvorenie odrazového mostíka a novej populácie v tejto oblasti má strategický význam pre dlhodobú ochranu a zachovanie rysa u nás,“ dodal. Rok Černe.

Príbehy reštituovaných rysov inšpirovali aj spisovateľku a rysiu veľvyslankyňu Desu Muck, ktorá napísala knihu s názvom Odvážny Maks, ktorá predstavuje mladým čitateľom výzvy a radosti zo života rysov. Hlavnou postavou je Maks, rys, ktorý pri hľadaní voľného územia a samíc precestoval z Notranjska do slovinských Álp a späť a ukázal, aké vzdialenosti môže rys prejsť. „Naozaj ma zaujíma, ako príroda funguje. Čím viac sa pozerám na zvieratá, tým viac ma udivujú. V ich spôsobe bytia je veľká múdrosť. Rád by som napísala viac kníh, ktoré učia mladých čitateľov milovať a rešpektovať prírodu. Štúdium rysov som si užila naplno a dokázala som sa vcítiť do ich spôsobu vnímania života prostredníctvom neuveriteľného, no pravdivého príbehu rysa Maksa. Dúfam, že sa mi to podarilo,“ povedala Desa Muck.

Vypustenie rysa Lukaša. Foto: Simon M. Pintar