E.2 Účasť poľovníkov

Posted - nov 30, 2018


Účasť poľovníkov prostredníctvom partnerstiev

Všeobecným cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie aktívnej účasti poľovníkov počas vývoja projektu, najmä v aktivitách v ktorých sú priamo zainteresovaní. Budeme vzdelávať poľovníkov o ekológii, biológii a ochrane rysa, ako aj podporovať a oceňovať úlohu poľovníkov ako kľúčových partnerov v projekte LIFE Lynx, na udržanie dlhodobého návratu rysa. Poľovníci sa budú vzdelávať a priebežne informovať o dosiahnutom pokroku v projekte, aby si udržali svoju angažovanosť počas celého projektu, a tým znovu potvrdili úlohu poľovníctva ako lídra ochrany prírody. Stretnutia a podujatia budú organizované v troch krajinách a budú prebiehať až do konca projektu.

Výstupy projektu

Presentations:

Press conferences:

Súvisiace novinky

V máji bol v lesoch Snežnika vypustený rys Blisk. Bol to jeden z najrýchlejších vypustení v rámci torého Blisk opustil
Snežnické lesy sú bohatšie o nového rysa, rys Blisk je desiatym rysom vypusteným v Slovinsku v rámci projektu LIFE Lynx.
Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska,