E.2 Účasť poľovníkov

Posted - nov 30, 2018


Účasť poľovníkov prostredníctvom partnerstiev

Všeobecným cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie aktívnej účasti poľovníkov počas vývoja projektu, najmä v aktivitách v ktorých sú priamo zainteresovaní. Budeme vzdelávať poľovníkov o ekológii, biológii a ochrane rysa, ako aj podporovať a oceňovať úlohu poľovníkov ako kľúčových partnerov v projekte LIFE Lynx, na udržanie dlhodobého návratu rysa. Poľovníci sa budú vzdelávať a priebežne informovať o dosiahnutom pokroku v projekte, aby si udržali svoju angažovanosť počas celého projektu, a tým znovu potvrdili úlohu poľovníctva ako lídra ochrany prírody. Stretnutia a podujatia budú organizované v troch krajinách a budú prebiehať až do konca projektu.

Výstupy projektu

Presentations:

Press conferences:

Súvisiace novinky

Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska,