Vypustenie rysa Bliska a oslava 30. výročia programu LIFE

Posted - máj 17, 2022


Snežnické lesy sú bohatšie o nového rysa, rys Blisk je desiatym rysom vypusteným v Slovinsku v rámci projektu LIFE Lynx.

Rys Blisk. Foto: Vedran Slijepčević, VUKA, LIFE Lynx

Blisk, bol privezený z Rumunska v apríli a umiestnený v karanténnom výbehu v oblasti Snežnik. Počas adaptačného obdobia sa oňho starali poľovníci zo Štátneho revíru Jelen spolu s veterinárkou a členmi projektového tímu LIFE Lynx. Použitie adaptačného výbehu znižuje možnosť, že sa rys zatúla ďaleko od miesta vypustenia a zostane mimo kontaktu s inými rysmi z Dinárskeho pohoria a juhovýchodných Álp.

Genetickými analýzami sme zistili, že Blisk je otcom rysa Katalina, ktorý bol tiež vypustený z výbehu Snežnik a svoje územie si zadefinoval v oblasti Menišija a planiny Rakitna. Tomaž Skrbinšek z Biotechnickej fakulty vysvetľuje: „Keď spojíme blízko príbuzné rysy, nedosiahneme rovnaký efekt, ako keby sme vypustili nepríbuzné rysy. Syn získa polovicu DNA od svojho otca, takže ak vypustíme oboch, dostaneme podobný efekt na populáciu, ako keby sme premiestnili jeden a pol nepríbuzného rysa. Samozrejme, že dva jedince môžu mať viac potomkov ako jeden, čiže viac génov zakomponovaných do našej ohrozenej populácie, takže efekt aj pri vypustení príbuzného zvieraťa je významné a dôležité.

Projekt LIFE Lynx doteraz vypustil do voľnej prírody 14 rysov; štyri v Chorvátsku a desať v Slovinsku. Všetky reštituované rysy sú monitorované pomocou GPS telemetrických obojkov, aby sa zistilo, ako sa rysy integrujú do populácie. Rok Černe, projektový manažér LIFE Lynx zo Slovinskej lesníckej služby, vysvetľuje, že „rys sa zaradí do populácie, keď si zadefinuje územie v oblasti, kde sú prítomné aj samice, alebo keď sac genetickými analýzami potvrdí, že má potomstvo“. Zistili sme, že päť z ôsmich rysov vypustených v oblasti Dinárskeho pohoria v Slovinsku a Chorvátsku (Goru, Boris, Catalin, Alojzije a Emil) bolo úspešne zaradených do dinárskej časti populácie. Päť rysov vypustených minulý rok v Alpách je na dobrej ceste pripojiť sa k populácii, keďže územia samcov a samíc sa v tejto oblasti prekrývajú.

Rok Černe, projektový manažér LIFE Lynx. Foto: Primož Pičulin

Projekt LIFE Lynx je súčasťou finančného mechanizmu LIFE, ktorý oslavuje 30 rokov rozvoja ochrany prírody v Európskej únii a Slovinsku. LIFE je najväčší európsky finančný mechanizmus, ktorý sa venuje výlučne ochrane životného prostredia, ochrane prírody, zmierňovaniu klimatických zmien a ich adaptácii. Angelo Salsi, riaditeľ programu LIFE: „Európska únia má najväčšiu sieť chránených území (Natura 2000) na svete a prostredníctvom LIFE pracujeme na zachovaní biodiverzity týchto oblastí a podpore ľudí, ktorí tu žijú. Od roku 1992 Program spolufinancoval tisíce projektov na ochranu životného prostredia, z toho 60 v Slovinsku”. Slovinské projekty LIFE boli ocenené aj niekoľkými cenami a v roku 2020 projekt LIFE DINALP BEAR, ktorého hlavným partnerom bola Slovinská lesná služba, získal ocenenie Najlepší projekt LIFE Nature.