Projektova Skupina


Rok Černe

Rok Černe

Projektový manažér

Som lesníkom a pracujem viac ako desať rokov ako projektový manažér pre voľne žijúce živočíchy v Slovinskej lesnej službe. V súčasnosti som koordinátor projektu LIFE Lynx. Okrem toho som v posledných troch a pol rokoch koordinoval projekt LIFE DINALP BEAR a bude pokračovať v implementácii LIFE DINALP BEAR až do jeho dokončenia. Vo svojom voľnom čase veľmi rád trávim čas s rodinou. Mám rád putovanie, turistiku, kite surfing a snowboarding. 

Andrea Gazzola

Andrea Gazzola

Ekológ

Som ekológ a pracujem na projektoch ochrany prírody už viac ako pätnásť rokov. Môj výskum sa zameriava na vlkov. Vedomosti o ich správaní a ekológii som získal tým, že som ich študoval v rôznych ekosystémoch, od Apenín po Alpy a Karpaty.

Práca s rôznymi inštitúciami (univerzity, mimovládne organizácie a správy prírodných parkov) rozvinuli moje komplexné znalosti o výskume, ochrane a manažmente vlkov.

Od roku 2013 som stálym zamestnancom v ACDB. LIFE Lynx poskytuje vynikajúcu príležitosť na zlepšenie poznatkov o jednom z najzriedkavejších a najcharakteristickejších druhov v Európe.

Vo svojom voľnom čase si užívam kreslenie komiksu, čítanie kníh a beh v horách.

Mariana Gheorghiu

Mariana Gheorghiu

Administratívny pracovník

Za posledných dvanásť rokov som pracovala ako projektová manažérka a finančná manažérka troch projektov LIFE Nature. Ako člen ACDB som prispela k aktivitám ochrany tak v teréne, ako aj kancelárii. Ako administratívna a finančná manažérka zodpovedná za projekty ACDB som sa naučila, že projekty ochrany pre svoju úspešnosť potrebujú veľa zdrojov a tímovú prácu.

Tomislav Gomerčić, Ph.D.

Som profesor na Fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity v Záhrebe a moje vyučovanie sa zameriava na zoológiu a ekológiu. Bol som zapojený do výskumu veľkých šeliem a morských cicavcov už viac ako pätnásť rokov. Vo svojej profesionálnej práci spájam svoju vášeň s prírodou a počítačovými technológiami. Som otcom troch detí a milujem paragliding, plachtenie a radosť zo života.

Maja Jelenčič, Ph.D.

Maja Jelenčič, Ph.D.

Výskumníčka

Som biologička a od roku 2010 spolupracujem s výskumnou skupinou Výskumu Ekológie Zvierat BF, UL, kde je mojou hlavnou zodpovednosťou zabezpečenie plynulého fungovania našich genetických laboratórií. Som rada, že mám príležitosť pracovať na takých projektoch ako LIFE Lynx, vediac, že naša práca má vplyv na ochranu prírody. Väčšina môjho voľného času je teraz venovaná rodinnému životu – radi chodíme von, objavujeme nové miesta a jednoducho si užívame spoločný čas.

Irena Kavčič, Ph.D.

Irena Kavčič, Ph.D.

Výskumníčka

Keď som dokončila svoj mikrobiologický titul, chcela som tráviť viac času mimo laboratória a pracovať na otázkach ochrany. Počas môjho doktorandského štúdia som sa angažovala v rôznych projektoch s veľkými šelmami. Užívam si štúdium komplexnosti ochrany veľkých šeliem, ako aj prácu pre lepšiu koexistencii medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami. V rámci projektu LIFE Lynx koordinujem aktivity cestovného ruchu založené na rysoch, ktoré prinášajú úžitok lokálnym komunitám a ochrane rysa. Milujem byť v prírode, ďaleko od technológie a pred spaním čítanie dobrej knihy.

Miha Krofel, Ph.D.

Miha Krofel, Ph.D.

Výskumný pracovník a odborný asistent

Som výskumník divej zveri a pracujem hlavne v problematike ekológii veľkých šeliem, ich manažmente a ochrane v Európe a Afrike. Väčšinu svojho výskumu som venoval rysovi, medveďovi, vlkovi, leopardovi, gepardovi, snežnému leopardovi a šakalovi. V menšom rozsahu som študoval aj dravce, krkavcovité a jašterice. Moja doktorandská práca sa sústredila na medzidruhové interakcie medzi rysom a inými zvieratami, s ktorými rys žije v Dinárskom lesnom ekosystéme. Vo voľnom čase sa mi páči najmä cestovanie po svete a fotografovanie voľne žijúcich živočíchov.

Rudolf Kropil, Ph.D.

Som prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie, rektorom Technickej univerzity vo Zvolene a vedúcim katedry aplikovanej zoológie a manažmentu divokej zveri. Moja práca sa špecializuje na riešenie problémov trvalo udržateľného rozvoja, aplikovanej zoológie (ornitológie a mammalogie) a lesnej ekológie vo vzťahu k iným ekonomickým, lesníckym a environmentálnym disciplínam, a nedávno som sa podieľala na zlepšovaní manažmentu kopytníkov.

Jakub Kubala, Ph.D.

Jakub Kubala, Ph.D.

Ph.D. Výskumník

Som zoológ a výskumník Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.  Moja práca je zameraná na výskum, ochranu a manažment rysa ostrovida a iných šeliem v Západných Karpatoch a v Európe. Aktívne spolupracujem s viacerými národnými a medzinárodnými inštitúciami, ako Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Národná Zoologická záhrada Bojnice, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, KORA, LCIE, WWF etc.

Špela Lorger

Špela Lorger

Poradkyňa pre ochranu prírody

Som geografka, zamestnaná v Ústave Slovinskej republiky pre ochranu prírody. Mojou oblasťou práce sú: chránené oblasti, strategické environmentálne hodnotenia, usmernenia na ochranu prírody, odborné posudky pre chránené oblasti a aktivity zamerané na projekty ochrany prírody. Na projekte LIFE Lynx v súčasnosti pracujem s tabuľkami, číslami a financiami ako správca projektu pre dodatočného príjemcu. Mimo kancelárskych hodín si užívam lezenie, bicyklovanie a dýchanie čerstvého horského vzduchu; moja myseľ a duša sú nadšení pri skúmaní prírody.

Urša Marinko

Urša Marinko

Výskumníčka

Som sociológ s vášňou pre ochranu prírody. Počas môjho doktorandského štúdia som mala príležitosť pracovať pri ochrane veľkých šeliem. To ma viedlo k tomu, že som sa stala súčasťou tímu odborníkov, ktorí pracujú na komplexných témach, ako je posilňovanie a ochrana rysov. V rámci nášho projektu som zodpovedná za spoluprácu s lokálnymi komunitami a školami prostredníctvom participatívneho prístupu. Okrem toho koordinujem všeobecné komunikačné aktivity, ako je napríklad tvorba publikácií projektov, vývesky, tlačové správy a ďalšie jednosmerné komunikačné kanály. Vo svojom voľnom čase mám rada cestovanie s rodinou, poznávanie prírody a stretávanie sa s rôznymi ľuďmi.

Teresa Oliveira

Teresa Oliveira

Biologička, technický pracovník

Som biologička, ktorá sa zaoberá mnohými aspektami ekológie a ochrany šeliem. Svoje štúdium som zamerala v tejto oblasti, keď som pracovala hlavne s potravnými návykmi ibérskych mezopredátorov (BSc) a priestorovou ekológiou európskych divokých mačiek (MSc). Počas prvej polovice roka 2017 som sa zapojila do projektu WOLFLIFE v ACDB v Rumunsku ako dobrovoľník a v súčasnosti pracujem v projekte LIFE Lynx ako technický pracovník v rámci tej istej inštitúcie.

Mimo pracovnej doby väčšinou hrám klavír a trávim čas so svojou rodinou a priateľmi.

Aleš Pičulin

Aleš Pičulin

Lesník

Mojou profesiou je lesník. Získal som bakalársky titul na univerzite v Ľubľane. V súčasnosti pracujem na magisterskom stupni, kde skúmam úlohu európskeho jazveca (Meles meles) ako ekosystémového inžiniera. Vždy som sa cítil prepojený s lesom a so zvieratami, ktoré tam žijú – to je hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol študovať lesníctvo. Som tiež poľovník, čo je naša rodinná tradícia. Keď som v prírode, rád pozorujem a fotografujem rôzne zvieratá, stromy a rôzne drevinové skladby. Pretože mojim koníčkom je maľovanie, snažím sa prenášať tieto obrazy a jedinečné situácie na papier a plátno. Moja umelecká tvorba je väčšinou inšpirovaná divokou prírodou. Okrem umenia rád hrám na akordeón a venujem sa viacerým športom, vrátane ľadového hokeja, basketbalu, futbalu a turistiky.

Mihai Pop

Mihai Pop

Špecialista na voľne žijúce zvieratá

Zaujímam sa o voľne žijúce zvieratá a rád by som trávil svoj čas podporou iniciatív na ochranu biodiverzity. Počas posledných pätnástich rokov som pracoval na obhospodarovaní lesov, chránených územiach, biotopoch a ochrane prírody, ale mojim prvoradým záujmom sú hnedé medvede a iné veľké šelmy. Pracoval som pre verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti, výskumné centrá a ochranárske nevládne organizácie v Rumunsku. Projekt LIFELYNX mi priniesol novú výzvu, ktorú som nemohol odmietnuť.

Ivana Selanec

Ivana Selanec

Biologička

Moja účasť na ochrane prírody sa začala štúdiom biológie na Záhrebskej univerzite, kde som ukončil magisterské štúdium v oblasti ekológie a ochrany prírody v roku 2012. Moje ranné štúdie sa zameriavali na ekológiu cicavcov prostredníctvom účasti na inventári malých cicavcov a výskume distribúcie šakalov. Počas posledných piatich rokov som pracovala v asociácii Biom, kde som sa sústredila na invázne druhy cicavcov v Chorvátsku, endemické druhy hlodavcov dinárskeho snežného hraboša, ekológiu a ochranu šeliem. Zapájam sa do vzdelávacích aktivít našej asociácie a riadenia projektov zameraných na ochranu prírody; Uplatňujem Otvorené štandardy pre prax v otázke ochrany ako CCnet tréner. Žijem v meste Sinj v Dalmáckom Záhorí v Chorvátska, kde sa môj partner Ivan a syn Marko tešia krásnemu prírodnému prostrediu.

Teodora Sin

Teodora Sin

Ekologička

Som ekologička a počas posledných siedmich rokov pracujem na projektoch ochrany veľkých šeliem. Moje štúdium sa zameralo hlavne na ekológiu a ochranu vlkov a v roku 2018 dokončím doktorandské štúdium. v Ekológii na Bukurešťskej univerzite v rámci rovnakej témy. Moja vzdelanie zahŕňa aj titul M.Sc. v environmentálnych vedách a B.A. v geografii.

Nemôžem zostať stále príliš dlho a rada poznávam veci do detailu, takže môj voľný čas trávim pri aktivitách v prírode – horolezectvo, bežecké trasy, jazda na bicykli – alebo skúmanie okolia miest, kde žijem.

Magda Sindičić, Ph.D.

Som odborný asistent na Fakulte veterinárnej medicíny Univerzity v Záhrebe, kde vyučujem manažment voľne žijúcich živočíchov a ich ochorení. Od začiatku mojej vedeckej kariéry som sa zamerala na výskum rysa a som nadšená, že prispievam k ochrane tohto nádherného druhu. Mojimi ďalšími odbornými záujmami sú biológia a patológia voľne žijúcich živočíchov, najmä šeliem, parazitológia voľne žijúcich zvierat a ochranná genetika zachovania. Pochádzam od Stredozemného mora, som matka a dobrovoľník v humanitárnych organizáciách. Najšťastnejšia som pri turistike a plavbe s priateľmi a rodinou.

Peter Smolko, Ph.D.

Peter Smolko, Ph.D.

Výskumník

Som zoológ a výskumník Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Môj výskum sa zameriava na potravnú ekológiu a výživu voľne žijúcich kopytníkov, interakcie medzi rastlinami, bylinožravcami a predátormi, ako aj vplyvom zmien krajiny na populácie divokej zveri. Som tiež zapojený do zlepšovania praktického manažmentu divých kopytníkov a ochrany veľkých šeliem.

Cosmin Stîngă

Cosmin Stîngă

Predsedom ACDB

Som predsedom Asociácie pre zachovanie biodiverzity a som zodpovedný za realizáciu projektov na zachovanie druhov počas predvstupového a vstupného obdobia Rumunska do EÚ. Z tohto dôvodu som oboznámený so špecifickými požiadavkami rôznych finančných prostriedkov určených na zachovanie biodiverzity. Pracoval som na projektoch na ochranu prírody, ktoré zahŕňali odchyt, imobilizáciu, telemetrický monitoring a monitoring medveďa, rysa a vlka. Súčasná aktivita sa čiastočne venuje fungovaniu centra ACDB pre rehabilitáciu divokej zveri.

Nina Šivec Novak

Mojou profesiou je ekonomika. V projekte LIFE Lynx som zodpovedná za administratívne a finančné aspekty projektu. Teším sa na túto príležitosť, a možnosť prispieť k niečomu dobrému pre prírodu – fascinuje ma krása prírody. Mám rád šport a čítanie. Som veľmi spoločenská a zvedavá.

Michael Willett, M.Sc.

Som odborník na ochranu prírody. Môj výskum je primárne zameraný na mačkovité šelmy. Som zanietený v oblasti vedeckej reštitúcie a translokácie, s výskumným záujmom o invazívne, endemické a opätovne zavedené druhy a ich ekologické interakcie.

Vo svojom voľnom čase sa mi páči mandolína a čítanie.

Seth Wilson, Ph.D.

Ako biológ, obdivujem vzťahy medzi prírodou, kultúrou a komunitou. Ako taký som sa zameral na bakalárske, postgraduálne a postdoktorandské vzdelávanie a integráciu spoločenských vied a ekológie s dôrazom na ochranu veľkých šeliem. V súčasnosti som vedeckým spolupracovníkom na Northern Rockies Conservation Cooperative a členom fakulty na univerzite v Montane. Pracujem aj v Expertnej skupine odborníkov na konflikt medzi ľuďmi a medveďmi IUCN.

Počas rokov 2015-2016 som mal veľké šťastie pracovať ako technický poradca Slovinskej lesnej služby v rámci projektu LIFE DINALP Bear Project. Som nadšený, že sa vrátim do Slovinska ešte na ďalší rok – tentoraz pre projekt LIFE Lynx.

Užívam si trávenie svojho voľného času s rodinou, pri skúmaní sveta – najmä prírody. Milujeme keď sme v horách, na riekach, alebo v lese. Mojou nádejou je nechať svojim deťom a budúcim generáciám krásnu a zdravú planétu.

Srečko Žerjav

Srečko Žerjav

Riaditeľ HAS

Som poľovník, obdivovateľ prírody a v súčasnosti v mojej tretej funkcii aj riaditeľ Združenia poľovníkov Slovinska (HAS). Som aktívny v Európskej federácii združení pre poľovníctvo a ochranu (FACE) a Medzinárodnej rade pre ochranu divokej zveri a prírody (CIC). Ako externý partner som zapojený do niektorých akcií a aktivít projektov LIFE SLOWOLF a DINALPBEAR. Vo svojom voľnom čase si užívam prírodu, ako turista, rybár – muškár a poľovník. Všetci musíme pomôcť chrániť prírodu!