F: Manažment Projektu


F.1 Koordinácia a administrácia


Posted - nov 30, 2018

Koordináciu a administrácia projektu prostredníctvom koordinátora a riadiacej projektovej skupiny Toto opatrenie zabezpečí efektívnu koordináciu a administráciu medzi všetkými partnermi projektu tak, aby projekt LIFE Lynx uspel. Riadiaca skupina pomôže delegovať úlohy a zodpovednosti tak, aby sa každá činnosť projektu vykonávala efektívne a včas. Za celkovú koordináciu projektu medzi partnermi bude zodpovedná Slovinská lesná služba...

Read More

F.2 Prínos ku programu LIFE


Posted - nov 30, 2018

Hodnotenie prínosu projektu k celkovým cieľom programu LIFE V tomto povinnom opatrení budeme posudzovať, ako náš projekt spĺňa dôležité ciele v oblasti životného prostredia a zmeny klímy v rámci celkového programu LIFE. Zostavíme informácie založené na projekte, aby sme dokončili tabuľky ukazovateľov kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov, ktoré sú špecifikované v programe LIFE. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu...

Read More

F.3 Plán po projekte LIFE


Posted - nov 30, 2018

Plán po projekte LIFE Toto opatrenie zabezpečí, aby bol vypracovaný LIFE Plán ochrany na šírenie výsledkov projektu tak, aby boli naše úspechy prijaté a udržiavané v budúcom cezhraničnom manažmente rysov na projektovom území. V pláne sa uvádza, ako budú aktivity na ochranu prírody pokračovať v implementácii a rozvoji po ukončení projektu a ako bude zabezpečené dlhodobé riadenie populácie.     Súvisiace novinky No post...

Read More