Projektové územie


Projektové územie zahŕňa päť krajín: Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko a Rumunsko.