C.1 Translokácia rysov zo Slovenska

Posted - nov 30, 2018


Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie na Slovensku pre posilnenie dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie

Toto opatrenie spoločne s rovnakým opatrením v Rumunsku je zásadným krokom pre proces posilnenia, pretože poskytne rysov ktorí budú vypustení v Slovinsku a Chorvátsku. Týmto spôsobom sa zníži depresia dinárskej populácie spôsobená príbuzenským krížením a populácia bude zachránená pred jej vyhynutím.

Odchyty rysov budú realizované prostredníctvom skúsených odborníkov zo Slovenska v spolupráci s kvalifikovanými veterinármi divých zvierat a kolegami zo Slovinska. Všetky odchytové zariadenia budú vybavené GSM alarmami, takže pri aktivácii pasce budeme okamžite informovaní, čím sa skracuje čas, ktorý zvieratá strávia v pasci. Odchytené rysy budú imobilizované a v teréne im bude pomocou kvalifikovaného veterinára vykonaná zdravotná prehliadka. Manipulácia s rysom bude realizovaná v súlade so všetkými právnymi požiadavkami a skúsenosťami z predchádzajúcich odchytov divej zveri zo strany projektového tímu. Pre ďalšie veterinárne a genetické analýzy budú zozbierané vzorky na optimalizáciu stratégie vypustenia konkrétnych zvierat.

Odchytené rysy budú transportované do karanténneho zariadenia v Národnej Zoo Bojnice. Toto karanténne zariadenie je využívané pre rehabilitáciu zranených a osirotených rysov, ako aj karanténu rysov odchytených v rámci projektu reštitúcie rysa v nemeckom Falckom lese. Celková dĺžka karantény pre každého rysa bude určená zodpovednými veterinárnymi orgánmi podľa epidemiologickej situácie. Každá manipulácia so zvieratami bude vykonaná skúsenými odborníkmi s dôrazom na minimalizáciu stresu na rysa a kontakt s ľuďmi. Po karanténe budú rysy transportované do Slovinska a Chorvátska. Toto opatrenie tiež poskytne výstupy, ktoré budú dôležité pre propagačné a vzdelávacie aktivity.

Project outputs:

Súvisiace novinky

V rámci projektu LIFE lynx sme do Slovinska a Chorvátska translokovali celkovo sedem rysov, všetkých samcov. Z piatich rysov vypustených
Maks je mladý rys ktorý bol vypustený v júni aktuálneho roku v lesoch Snežníka a v súčasnosti si definuje svoj domovský okrsok na území
Naša druhá sezóna odchytov a translokácií je za nami a môžeme s hrdosťou povedať, že bola veľmi úspešná. Celkovo sedem
V tento krásny letný deň sme urobili ďalší veľký krok na záchranu dinársko-juhovýchodnej alpskej populácie rysa pred vyhynutím. Slovinskí poľovníci