C.1 Translokácia rysov zo Slovenska

Posted - nov 30, 2018


Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie na Slovensku pre posilnenie dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie

Toto opatrenie spoločne s rovnakým opatrením v Rumunsku je zásadným krokom pre proces posilnenia, pretože poskytne rysov ktorí budú vypustení v Slovinsku a Chorvátsku. Týmto spôsobom sa zníži depresia dinárskej populácie spôsobená príbuzenským krížením a populácia bude zachránená pred jej vyhynutím.

Odchyty rysov budú realizované prostredníctvom skúsených odborníkov zo Slovenska v spolupráci s kvalifikovanými veterinármi divých zvierat a kolegami zo Slovinska. Všetky odchytové zariadenia budú vybavené GSM alarmami, takže pri aktivácii pasce budeme okamžite informovaní, čím sa skracuje čas, ktorý zvieratá strávia v pasci. Odchytené rysy budú imobilizované a v teréne im bude pomocou kvalifikovaného veterinára vykonaná zdravotná prehliadka. Manipulácia s rysom bude realizovaná v súlade so všetkými právnymi požiadavkami a skúsenosťami z predchádzajúcich odchytov divej zveri zo strany projektového tímu. Pre ďalšie veterinárne a genetické analýzy budú zozbierané vzorky na optimalizáciu stratégie vypustenia konkrétnych zvierat.

Odchytené rysy budú transportované do karanténneho zariadenia v Národnej Zoo Bojnice. Toto karanténne zariadenie je využívané pre rehabilitáciu zranených a osirotených rysov, ako aj karanténu rysov odchytených v rámci projektu reštitúcie rysa v nemeckom Falckom lese. Celková dĺžka karantény pre každého rysa bude určená zodpovednými veterinárnymi orgánmi podľa epidemiologickej situácie. Každá manipulácia so zvieratami bude vykonaná skúsenými odborníkmi s dôrazom na minimalizáciu stresu na rysa a kontakt s ľuďmi. Po karanténe budú rysy transportované do Slovinska a Chorvátska. Toto opatrenie tiež poskytne výstupy, ktoré budú dôležité pre propagačné a vzdelávacie aktivity.

Project outputs:

Súvisiace novinky

Prvý odchyt rysa v roku 2023 aj na Slovensku

Po nastavení boxov v Slovenských Karpatoch spoločne s kolegami zo Slovinskeho tímu LIFE Lynx sa nám podarilo postupne odchytiť troch jedincov mačiek ...
Read More

Posledná odchytová sezóna rysov pre LIFE Lynx na Slovensku

Začiatkom januára spojili slovinsky a slovenský tím LIFE Lynx svoje sily a aktivovali štyri odchytové pasce (sklopce) umiestnené v slovenských ...
Read More

Ľubomír skúma územie okolo miesta jeho vypustenia vo Velebite

Presne pred 10 týždňami pricestoval rys Ľubomír (okamžite prezývaný Ljubo) do Chorvátska. Tento adultný samec odchytený na Slovensku bol vypustený ...
Read More

Ľubomír – dospelý rysí samec odchytený na Slovensku

Máme nového rysa pre translokáciu! Po 30 rokoch od posledných odchytov rysov v rámci historických reštitúcií tohto druhu v západnej a strednej Európe ...
Read More