C.1 Translokácia rysov zo Slovenska

Posted - nov 30, 2018


Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie na Slovensku pre posilnenie dinársko –  juhovýchodnej alpskej populácie

Toto opatrenie spoločne s rovnakým opatrením v Rumunsku je zásadným krokom pre proces posilnenia, pretože poskytne rysov ktorí budú vypustení v Slovinsku a Chorvátsku. Týmto spôsobom sa zníži depresia dinárskej populácie spôsobená príbuzenským krížením a populácia bude zachránená pred jej vyhynutím.

Odchyty rysov budú realizované prostredníctvom skúsených odborníkov zo Slovenska v spolupráci s kvalifikovanými veterinármi divých zvierat a kolegami zo Slovinska. Všetky odchytové zariadenia budú vybavené GSM alarmami, takže pri aktivácii pasce budeme okamžite informovaní, čím sa skracuje čas, ktorý zvieratá strávia v pasci. Odchytené rysy budú imobilizované a v teréne im bude pomocou kvalifikovaného veterinára vykonaná zdravotná prehliadka. Manipulácia s rysom bude realizovaná v súlade so všetkými právnymi požiadavkami a skúsenosťami z predchádzajúcich odchytov divej zveri zo strany projektového tímu. Pre ďalšie veterinárne a genetické analýzy budú zozbierané vzorky na optimalizáciu stratégie vypustenia konkrétnych zvierat.

Odchytené rysy budú transportované do karanténneho zariadenia v Národnej Zoo Bojnice. Toto karanténne zariadenie je využívané pre rehabilitáciu zranených a osirotených rysov, ako aj karanténu rysov odchytených v rámci projektu reštitúcie rysa v nemeckom Falckom lese. Celková dĺžka karantény pre každého rysa bude určená zodpovednými veterinárnymi orgánmi podľa epidemiologickej situácie. Každá manipulácia so zvieratami bude vykonaná skúsenými odborníkmi s dôrazom na minimalizáciu stresu na rysa a kontakt s ľuďmi. Po karanténe budú rysy transportované do Slovinska a Chorvátska. Toto opatrenie tiež poskytne výstupy, ktoré budú dôležité pre propagačné a vzdelávacie aktivity.

Project outputs:

Súvisiace novinky

Školáci z dediny Krasno vypustili rysa Emila vo Velebite

Počas projektu sa škola z Krasna už zapojila do aktivít LIFE Lynx. Minulý rok sme mali prednášku a workshop o ...
Read More

Kde je Emil?

Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku ...
Read More

Video – vypustenie rysov v Gorenjskej: Tris, Julija a Lenka

Tris - najväčší zdokumentovaný rys v Slovinsku, Julija a Lenka teraz skúmajú svoj nový domov. Naše kamery zachytili ich vypustenie ...
Read More

Nový obyvateľ prírodného parku Velebit: rys Emil!

Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v ...
Read More
Loading...