F.1 Koordinácia a administrácia

Posted - nov 30, 2018


Koordináciu a administrácia projektu prostredníctvom koordinátora a riadiacej projektovej skupiny

Toto opatrenie zabezpečí efektívnu koordináciu a administráciu medzi všetkými partnermi projektu tak, aby projekt LIFE Lynx uspel. Riadiaca skupina pomôže delegovať úlohy a zodpovednosti tak, aby sa každá činnosť projektu vykonávala efektívne a včas. Za celkovú koordináciu projektu medzi partnermi bude zodpovedná Slovinská lesná služba (SFS), ako koordinátor.

 

 

Súvisiace novinky

LIFE Lynx project partners held their 8th steering group meeting. Next year will be an important one for LIFE Lynx,