F.1 Koordinácia a administrácia

Posted - nov 30, 2018


Koordináciu a administrácia projektu prostredníctvom koordinátora a riadiacej projektovej skupiny

Toto opatrenie zabezpečí efektívnu koordináciu a administráciu medzi všetkými partnermi projektu tak, aby projekt LIFE Lynx uspel. Riadiaca skupina pomôže delegovať úlohy a zodpovednosti tak, aby sa každá činnosť projektu vykonávala efektívne a včas. Za celkovú koordináciu projektu medzi partnermi bude zodpovedná Slovinská lesná služba (SFS), ako koordinátor.

 

 

Súvisiace novinky

V dňoch 17. až 18. apríla sa partneri projektu zo všetkých zúčastnených organizácií stretli už po 12. raz, tentoraz v
Približne dvakrát do roka sa stretáva celý projektový tím LIFE Lynx, aby zhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány pre aktivity,
Približne dvakrát do roka sa stretne celý projektový tím LIFE Lynx, aby vyhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány do budúcna.
LIFE Lynx project partners held their 8th steering group meeting. Next year will be an important one for LIFE Lynx,