C.2 Translokácia rysov z Rumunska

Posted - nov 30, 2018


Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie v Rumunsku pre posilnenie dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie

Cieľom tohto opatrenia je odchyt minimálne 7 rysov z určených území v Rumunských Karpatoch a ich translokácia do Slovinska a Chorvátska. Implementácia tohto opatrenia začne na začiatku projektu v roku 2017. Prvou úlohou bude nákup, alebo výroba všetkých zariadení potrebných na odchytenie a transport rysov. Od zodpovedných orgánov zabezpečíme všetky potrebné povolenia pre odchyt rysov. Pripravíme protokol o odchyte, ktorý podrobne opíše všetky techniky, metódy a postupy potrebné na bezpečný odchyt, karanténu, izoláciu a transport rysa do vybraných oblastí pre posilnenie reštituovanej populácie. Protokoly pre odchyt pomôžu projektovému tímu vyhnúť sa bežným chybám, ktoré môžu viesť k nízkej úspešnosti aktivít a zabránia zraneniam odchytených rysov. Odchyty rysov budú spustené na územiach identifikovaných ako najvhodnejšie v rámci opatrenia A2. Použijeme odchytové sklopce na pravidelných prechodoch rysov a v prípade potreby ďalšie legálne systémy pre ich odchyt. Lokálny rumunskí poľovní hospodári sa budú podieľať na správe odchytových zariadení a minimalizovať akékoľvek externé hrozby, alebo riziká. Po období karantény sa rys transportuje do Slovinska a Chorvátska.

Project outputs

Súvisiace novinky

VIDEO: Vypustenie rysa Bliska a návšteva Angela Salsiho, vedúceho Programu LIFE

V máji bol v lesoch Snežnika vypustený rys Blisk. Bol to jeden z najrýchlejších vypustení v rámci torého Blisk opustil ...

Vypustenie rysa Bliska a oslava 30. výročia programu LIFE

Snežnické lesy sú bohatšie o nového rysa, rys Blisk je desiatym rysom vypusteným v Slovinsku v rámci projektu LIFE Lynx ...

Žiaci zo ZŠ Dragotin Kette pomenovali rysieho samca z Rumunska – Blisk

Tu je - tretí rys, ktorého pomenovali deti! Rysieho samca čakajúceho na vypustenie vo výbehu Snežnik tentoraz pomenovali žiaci Základnej ...

Deviaty rys z Rumunska pricestoval do Slovinska

Karanténny výbeh Snežnik dnes privítal nového dočasného »nájomcu" - dospelého rysieho samca, ktorý pricestoval z rumunských Karpát. Rys zatiaľ nemá ...
Loading...