C.2 Translokácia rysov z Rumunska

Posted - nov 30, 2018


Odchyt a translokácia rysov z karpatskej populácie v Rumunsku pre posilnenie dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie

Cieľom tohto opatrenia je odchyt minimálne 7 rysov z určených území v Rumunských Karpatoch a ich translokácia do Slovinska a Chorvátska. Implementácia tohto opatrenia začne na začiatku projektu v roku 2017. Prvou úlohou bude nákup, alebo výroba všetkých zariadení potrebných na odchytenie a transport rysov. Od zodpovedných orgánov zabezpečíme všetky potrebné povolenia pre odchyt rysov. Pripravíme protokol o odchyte, ktorý podrobne opíše všetky techniky, metódy a postupy potrebné na bezpečný odchyt, karanténu, izoláciu a transport rysa do vybraných oblastí pre posilnenie reštituovanej populácie. Protokoly pre odchyt pomôžu projektovému tímu vyhnúť sa bežným chybám, ktoré môžu viesť k nízkej úspešnosti aktivít a zabránia zraneniam odchytených rysov. Odchyty rysov budú spustené na územiach identifikovaných ako najvhodnejšie v rámci opatrenia A2. Použijeme odchytové sklopce na pravidelných prechodoch rysov a v prípade potreby ďalšie legálne systémy pre ich odchyt. Lokálny rumunskí poľovní hospodári sa budú podieľať na správe odchytových zariadení a minimalizovať akékoľvek externé hrozby, alebo riziká. Po období karantény sa rys transportuje do Slovinska a Chorvátska.

Project outputs

Súvisiace novinky

Video – vypustenie rysov v Gorenjskej: Tris, Julija a Lenka

Tris - najväčší zdokumentovaný rys v Slovinsku, Julija a Lenka teraz skúmajú svoj nový domov. Naše kamery zachytili ich vypustenie ...
Read More

Video – príchod Zois a Aidy do Gorenjska

Minulý týždeň pricestovali ďalšie dva rysy z Rumunska do Gorenjska (Slovinsko). Pár rysov Zois a Aida sa teraz prispôsobujú svojmu ...
Read More

Zois a Aida – pár rumunských rysov pricestoval do Gorenjska

Dve nové rysy - samica Aida a samec Zois pricestovali z Rumunska do Gorenjskej túto sobotu 17. apríla. Transport rysa ...
Read More

Dva ďalšie rysy odchytené z dôvodu translokácie

Rok 2021 je pre náš projekt úžasným rokom v otázke odchytu rysov. Po troch rysoch odchytených na translokáciu boli oba ...
Read More