VIDEO: Vypustenie rysa Bliska a návšteva Angela Salsiho, vedúceho Programu LIFE

Posted - jún 10, 2022


V máji bol v lesoch Snežnika vypustený rys Blisk. Bol to jeden z najrýchlejších vypustení v rámci torého Blisk opustil svoj karanténny výbeh v ktorom si zvykal na nové prostredie. Vedúci Programu LIFE pán Angelo Salsi sa zúčastnil vypustenia rysa so slovami: “Ochrana životného prostredia dnes je najlepšou investíciou ktorú môžeme urobiť pre zabezpečenie relevantnej budúcnosti našich detí.“ Náš nový projektový ambasádor Desa Muck sa rovnako zúčastnila vypustenia a bola nadšená z pohľadu na veľké nádherné zviera, ktoré sa jej skutočne vrylo do pamäti. Pán Salsi okrem iného podporil medzinárodnú spoluprácu, ktorú projekt LIFE Lynx vybudoval. Veľké šelmy potrebujú k životu rozsiahle územia a pre úspešnú realizáciu projektov, ktoré s nimi pracujú, musíte spolupracovať na medzinárodnej úrovni a spojiť sa minimálne so susednými krajinami.