C.8 Policajná vyšetrovacia jednotka

Posted - nov 30, 2018


Zriadenie oddelenia špecializovaného policajného vyšetrovania a ďalších podporných aktivít pre efektívnejšie prenasledovanie ilegálneho usmrcovania

Cieľom tohto opatrenia je zriadenie špecializovanej policajnej vyšetrovacej jednotky a ďalších nevyhnutných podmienok pre efektívnejšie prenasledovanie potenciálneho ilegálneho usmrcovania rysov a ďalších chránených druhov. Hoci priamym cieľom skupiny je zlepšiť sankcionovanie, konečným cieľom lepšieho prenasledovania je znížiť pravdepodobnosť nezákonného zabíjania všetkých voľne žijúcich živočíchov. Vypracujeme protokol s podrobnými postupmi na pomoc v prípadoch podozrenia z nezákonného usmrcovania voľne žijúcich živočíchov. Ten je určený nielen pre policajných respondentov, ale aj pre terénnych pracovníkov, ktorí sú zvyčajne prvými, ktorí zistili prípady možného nelegálneho zabitia voľne žijúcich zvierat. Opatrenie sa začne v polovici roku 2019 a skončí na konci roka 2022.

Výstupy projektu

Súvisiace novinky

No post found