C.6 Geo-databáza monitoringu

Posted - nov 30, 2018


Internetová geo-databáza monitoringu na populačnej úrovni

Efektívny cezhraničný manažment rysa nie je možný bez spoľahlivého a efektívneho zberu dát, ako aj ich šírenia. Geodatabáza vytvorená v tomto projekte poskytne jednoduché a efektívne zariadenie pre zber a šírenie všetkých údajov súvisiacich s rysom a uľahčuje medzinárodnú spoluprácu pri ochrane tohto druhu. Umožní priamy prístup k cezhraničným dátam o rysoch na populačnej úrovni, čo bude výhodné v porovnaní s národnými, alebo regionálnymi databázami.

Databáza bude hlavnou úschovňou na výmenu dát a informácií získaných z monitoringu rysov a zároveň sprístupní príslušné dáta pre manažérov, zodpovedné orgány, výskumníkov, ostatné zainteresované strany a zainteresovanú verejnosť. Výskumníci budú môcť využívať prístup k údajom v reálnom čase, čo umožní lepšie plánovanie činností v teréne. Prostredníctvom interaktívneho kartografického rozhrania užívateľsky prívetivá vizualizácia poskytne rýchly prístup k genetickým dátam, dátam z fotopascí, ulovenej koristi, a mortalite, telemetrickým dátam ako aj dátam o pozorovaniach.

Súvisiace novinky

No post found