Spolufinancovanie


Ministerstvo Životného prostredia a Územného plánovania Slovinskej Republiky (MOP)

Strategicky dôležité dlhodobé smery a ciele ministerstva sa týkajú ochrany životného prostredia a sú zamerané na prevenciu alebo zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ktoré predstavujú hrozbu pre trvalo udržateľný rozvoj. Národný Program Ochrany Životného prostredia (ENPI) má tieto kľúčové oblasti: zmenu klímy, prírodu a biodiverzitu, kvalitu života a odpadové a priemyselné znečistenie.

 

Fond Ochrany Životného prostredia a Energetickej Efektívnosti (EPEEF)

Fond Ochrany Životného prostredia a Energetickej Efektívnosti zhromažďuje a investuje mimoriadne rozpočtové prostriedky na projekty zamerané na ochranu životného prostredia a prírody, energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie v Chorvátsku.

Euronatur

Euronatur is an internationally active nature conservation foundation that helps conserve our European natural heritage in all its diversity and to protect precious natural and ecologically valuable traditionally cultivated landscapes in Europe.

 

 

Office for cooperation with NGOs Government of the Republic of Croatia

Government Office for Cooperation with NGOs was founded by the Regulation on Government Office for Cooperation with NGOs in 1998 with the aim of performing expert work in the domain of the Croatian Government with regards to creating conditions for cooperation and partnership with non-governmental, non-profit sector, especially with associations in the Republic of Croatia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Ministerstvo bolo zriadené zákonom č. 96/1990 Zbierky zákonov pod pôvodným názvom Slovenská komisia pre životné prostredie. Zákonom č. 453/1992 Zbierky zákonov bolo premenované na súčasný názov.