C.3 Posilnenie dinárskej populácie rysa

Posted - nov 30, 2018


Genetické posilnenie dinárskej populácie rysa

Toto opatrenie zlepší genetickú situáciu dinárskej populácie rysa a efektívne ju zachráni pred vyhynutím. Dinársku populáciu posilníme integrovaním 9 rysov do tohto regiónu. Integráciu rysov budeme považovať na úspešnú, ak zvieratá prežijú minimálne jeden rok po vypustení, zastabilizujú si teritórium a nájdu partnera. Ak vypustený rys uhynie, alebo odmigruje zo zvyšnej populácie, do tohto miesta bude vypustené náhradné zviera. Všetky zvieratá budú vypustené a monitorované naším projektovým tímom s pomocou poľovníkov v zriadených lokalitách Natura 2000 v Dinárskom pohorí východne od diaľnice Ľubľana – Koper v Slovinsku (5 zvierat) a Chorvátsku (4 zvieratá). Vypustenia sú očakávané od začiatku roka 2018 do leta 2023.

Súvisiace novinky

Maks je mladý rys ktorý bol vypustený v júni aktuálneho roku v lesoch Snežníka a v súčasnosti si definuje svoj domovský okrsok na území
Rys Pino bol vypustený 30. mája 2020 na území Štirovača, hranice medzi Národným parkom a Prírodným parkom Severný Velebit. GPS obojok,
Naša druhá sezóna odchytov a translokácií je za nami a môžeme s hrdosťou povedať, že bola veľmi úspešná. Celkovo sedem
V tento krásny letný deň sme urobili ďalší veľký krok na záchranu dinársko-juhovýchodnej alpskej populácie rysa pred vyhynutím. Slovinskí poľovníci