C.3 Posilnenie dinárskej populácie rysa

Posted - nov 30, 2018


Genetické posilnenie dinárskej populácie rysa

Toto opatrenie zlepší genetickú situáciu dinárskej populácie rysa a efektívne ju zachráni pred vyhynutím. Dinársku populáciu posilníme integrovaním 9 rysov do tohto regiónu. Integráciu rysov budeme považovať na úspešnú, ak zvieratá prežijú minimálne jeden rok po vypustení, zastabilizujú si teritórium a nájdu partnera. Ak vypustený rys uhynie, alebo odmigruje zo zvyšnej populácie, do tohto miesta bude vypustené náhradné zviera. Všetky zvieratá budú vypustené a monitorované naším projektovým tímom s pomocou poľovníkov v zriadených lokalitách Natura 2000 v Dinárskom pohorí východne od diaľnice Ľubľana – Koper v Slovinsku (5 zvierat) a Chorvátsku (4 zvieratá). Vypustenia sú očakávané od začiatku roka 2018 do leta 2023.

Súvisiace novinky

Získali sme prvý dôkaz o reprodukcii translokovaných rysov v slovinských Alpách. Dvaja turisti z Gorenjskej mali obrovské šťastie a pri
Do slovinskej časti Dinárskeho pohoria sme zatiaľ vypustili štyri rysy; Goru, Catalin, Boris a Maks a štyri zvieratá do chorvátskej
Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku
Prírodný park Velebit práve zbohatol o jednu krásnu mačkovitú šelmu menom Emil! Emil je štvrtým rysom, ktorý bol vypustený v