C.3 Posilnenie dinárskej populácie rysa

Posted - nov 30, 2018


Genetické posilnenie dinárskej populácie rysa

Toto opatrenie zlepší genetickú situáciu dinárskej populácie rysa a efektívne ju zachráni pred vyhynutím. Dinársku populáciu posilníme integrovaním 9 rysov do tohto regiónu. Integráciu rysov budeme považovať na úspešnú, ak zvieratá prežijú minimálne jeden rok po vypustení, zastabilizujú si teritórium a nájdu partnera. Ak vypustený rys uhynie, alebo odmigruje zo zvyšnej populácie, do tohto miesta bude vypustené náhradné zviera. Všetky zvieratá budú vypustené a monitorované naším projektovým tímom s pomocou poľovníkov v zriadených lokalitách Natura 2000 v Dinárskom pohorí východne od diaľnice Ľubľana – Koper v Slovinsku (5 zvierat) a Chorvátsku (4 zvieratá). Vypustenia sú očakávané od začiatku roka 2018 do leta 2023.

Súvisiace novinky

Do lesov v slovinskom Snežniku bol 17. mája tohto roku vypustený translokovaný rys z Rumunska - Blisk. Od svojho vypustenia
V máji bol v lesoch Snežnika vypustený rys Blisk. Bol to jeden z najrýchlejších vypustení v rámci torého Blisk opustil
Snežnické lesy sú bohatšie o nového rysa, rys Blisk je desiatym rysom vypusteným v Slovinsku v rámci projektu LIFE Lynx.
Karanténny výbeh Snežnik dnes privítal nového dočasného »nájomcu" - dospelého rysieho samca, ktorý pricestoval z rumunských Karpát. Rys zatiaľ nemá