C.3 Repopulacija dinarske populacije risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Širenje genskog fonda dinarske populacije risa

Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje, zamjenska životinja će biti ispuštena.  Sve životinje će biti praćene od strane stručnog projektnog tima uz suradnju sa lokalnim lovačkim društvima i javnim ustanovama, unutar Natura 2000 područja na Dinaridima gdje će 5 životinja biti ispušteno sa Slovenske strane, a 4 u Hrvatskoj. Ispuštanja risova će se odvijati od 2018. do 2023. godine.

Povezane vijesti

Mladunci risa na Bliskovom teritoriju!

Imamo dobre vijesti s brda Javorniki iznad Cerkničkog jezera: snimljena je ženka risa s dva mladunca! Prošlu jesen su nam ...
Read More

Sneška – novi stanovnik snežničkih šuma

Danas je u snežničkim šumama puštena još jedana preseljena risovica. Ime su joj dali mještani uključeni u Lokalne savjetodavne skupine ...
Read More

Animacija kretanja risova na Velebitu, Hrvatska

Pomoću telemetrijskih ogrlica pratimo kretanje i aktivnost svih naseljenih risova, a posebno nas zanima njihovo kretanje nakon ispuštanja do uspostave ...
Read More

Ris Ljubo ispušten danas na Velebitu

Jubilarni, 15. ris ispušten je danas, 14.6.2022. godine u blizini Gospića, a uhvaćen je u slovačkim Karpatima gdje je proveo ...
Read More