C.3 Repopulacija dinarske populacije risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Širenje genskog fonda dinarske populacije risa

Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje, zamjenska životinja će biti ispuštena.  Sve životinje će biti praćene od strane stručnog projektnog tima uz suradnju sa lokalnim lovačkim društvima i javnim ustanovama, unutar Natura 2000 područja na Dinaridima gdje će 5 životinja biti ispušteno sa Slovenske strane, a 4 u Hrvatskoj. Ispuštanja risova će se odvijati od 2018. do 2023. godine.

Povezane vijesti

LIFE Lynx risovi u hrvatskom dijelu Dinarida

U sklopu LIFE Lynx projekta smo do sada ispustili četiri životinje u hrvatski dio dinarskog gorja: risove Doru, Alojzije, Pino ...
Read More

Potvrdili smo prve potomke risova koje smo naselili u slovenskim Alpama –Aida ima tri mačića!

Potvrdili smo prve potomke risova koje smo naselili u slovenskim Alpama –Aida ima tri mačića! Dvoje planinara iz Gorenjske imali ...
Read More

Prvo izvješće o uspješnosti repopulacije dinarske populacije risova

U ovom prvom izvješću o ispuštanjima risova predstavljamo uspješnost njihove integracije u postojeću populaciju risova. U sklopu LIFE Lynx projekta ...
Read More

Velebit dobio novog stanovnika koji pristiže u spas dinarskoj populaciji risa

Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u ...
Read More