C.3 Repopulacija dinarske populacije risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Širenje genskog fonda dinarske populacije risa

Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje, zamjenska životinja će biti ispuštena.  Sve životinje će biti praćene od strane stručnog projektnog tima uz suradnju sa lokalnim lovačkim društvima i javnim ustanovama, unutar Natura 2000 područja na Dinaridima gdje će 5 životinja biti ispušteno sa Slovenske strane, a 4 u Hrvatskoj. Ispuštanja risova će se odvijati od 2018. do 2023. godine.

Povezane vijesti

Mladunci risa na Bliskovom teritoriju!

Imamo dobre vijesti s brda Javorniki iznad Cerkničkog jezera: snimljena je ženka risa s dva mladunca! Prošlu jesen su nam ...

VIDEO – Ris Goru je postao djed!

Lokalni lovac poslao nam je videosnimku ženke risa s tri zaigrana mladunca. Naš tim utvrdio je da se radi o ...

Ris Kras – od Plitvica do Gorskog Kotara i natrag

Kras, posljednji ris koji je pušten u Hrvatsku s ciljem povećanja genetske raznolikosti dinarske populacije, nedugo nakon puštanja je počeo ...

Sneška – novi stanovnik snežničkih šuma

Danas je u snežničkim šumama puštena još jedana preseljena risovica. Ime su joj dali mještani uključeni u Lokalne savjetodavne skupine ...