O LIFE programu


Program LIFE+ je financijski instrument Europske unije za okoliš. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene. Program je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. LIFE program je osnovan 1992. godine te su do današnjeg dana izvršene četiri faze. Za financijsko razdoblje od 2014. do 2020. godine program će na raspolaganju imati 3,4 milijardi eura za zaštitu okolišta i klimatsko upravljanje.

 

Aktivnosti LIFE programa:

  • Efikasnost okoliša i izvora energije
  • Bioraznolikost
  • Upravljanje okolišem i informacijama
  • Klimatsko upravljanje i informacije

Projekt Spašavanje dinarske I jugoistočne alpske populacije risa od izumiranja – LIFE Ris pripada potprogramu LIFE Zaštita prirode i biološka raznolikost.

Primarni cilj : zaštiti, očuvati, obnoviti, pratiti i olakšati funkcioniranje prirodnih sustava, staništa, flore i faune, s ciljem zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti, uključujući raznolikost genetskih resursa, unutar EU.

Za više informacija posjetite: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.