C.9 Zaštita stoke

Objavljeno - Aug 8, 2018


Zaštita stoke

Glavni cilj ove akcije je zaštititi stoku od napada. Time bismo također spriječili negativne stavove lokalne zajednice prema risu, koji bi potencijalno mogli pretrpiti neki oblik štete od strane risa.

Pojavu šteta bi spriječili postavljanjem električnih ograda. Raditi ćemo uz bok Slovenskoj šumarskoj službi koja je zadužena za procjenu šteta te podučavanje o pravilnom korištenju ograda, njihovom održavanju te monitoringu. Navedene aktivnosti će se provoditi u Sloveniji i Italiji.

Projektni dokumenti

Povezane vijesti

No post found