D.2 Utjecaj repopulacije

Objavljeno - Aug 8, 2018


Monitoring utjecaja repopulacije

Cilj ove akcije je procijeniti ukupnu uspješnost repopulacije dinarske i JI alpske populacije. Navedeno će nam dati uvid u to jesmo li postigli naš primarni cilj – zaustaviti i preobratiti genetski i demografski sraz populacije. TI rezultati će također stvoriti temelje za planiranje dugoročnih strategija za osiguravanje preživljavanja i vitalnosti dinarske i JI alpske populacije.

Monitoring će se provesti na dvije razine na projektnom području:

1.) na razini jedinke
2.) na razini populacije.

Sve analize i izvještaji će biti izrađeni na razini populacije od strane partnera iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Biti će pripremljen tekstualni vodič kroz repopulaciju koji će koristiti kao primjer u budućem planiranju programa repopulacije u drugim državama Europe gdje je risja populacija ugrožena. Ova akcija će početi 2023. godine kada zadnji ris bude ispušten te trajati do kraja projekta.

 

Povezane vijesti

No post found