D.2 Utjecaj repopulacije

Objavljeno - Aug 8, 2018


Monitoring utjecaja repopulacije

Cilj ove akcije je procijeniti ukupnu uspješnost repopulacije dinarske i JI alpske populacije. Navedeno će nam dati uvid u to jesmo li postigli naš primarni cilj – zaustaviti i preobratiti genetski i demografski sraz populacije. TI rezultati će također stvoriti temelje za planiranje dugoročnih strategija za osiguravanje preživljavanja i vitalnosti dinarske i JI alpske populacije.

Monitoring će se provesti na dvije razine na projektnom području:

1.) na razini jedinke
2.) na razini populacije.

Sve analize i izvještaji će biti izrađeni na razini populacije od strane partnera iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Biti će pripremljen tekstualni vodič kroz repopulaciju koji će koristiti kao primjer u budućem planiranju programa repopulacije u drugim državama Europe gdje je risja populacija ugrožena. Ova akcija će početi 2023. godine kada zadnji ris bude ispušten te trajati do kraja projekta.

Projektne objave

Povezane vijesti

No post found