C: Akcije očuvanja


Park prirode Velebit je upravo postao bogatiji za jednog predivnog mačka Emila! Emil je četvrti ris ispušten u Hrvatskoj u sklopu LIFE Lynx projekta, te treći kojeg ispuštamo na Velebitu. Na temelju podataka s fotozamki procjenjujemo da na Velebitu ima oko 38 odraslih risova, pa se nadamo da Emil neće imati problema s pronalaskom partnerice. Do sada je na području Slovenije i Hrvatske ispušteno ukupno 13 risova, deset mužjaka i tri...

Read More

U petak 8.3.2019. u Crnom lugu, Vedran Slijepčević s Veleučilišta u Karlovcu predstavio je najnovija saznanja o populaciji risa u Gorskom kotaru te je najavio skorašnje ispuštanje mužjaka uhvaćenog u Rumunjskoj. Među okupljenima je bio i veliki broj lovaca, od kojih su mnogi pokazali velik interes za uključivanje u rad na projektu. Posebno nam znači iskazana podrška dr. sc. Josipa Malnara, predsjednika Lovačkog saveza Primorsko...

Read More

C.11 Eko-turizam i ris


Objavljeno - Aug 8, 2018

Implementacija turizma vezanog uz očuvanje risa i pružanje koristi lokalnim zajednicama na području risa Velike zvijeri često prouzrokuju štete lokalnoj zajednici što vodi niskoj toleranciji na njihovu prisutnost i zaštitu. Eko-turizam može pružiti direktnu korist lokalnoj zajednici te je jedan od načina koegzistencije ljudi i divljih životinja. Odgovoran eko turizam može pružiti mnoge prilike za zaposlenjem, povećanjem prihoda,...

Read More

C.10 Gospodarenje ključnim vrstama


Objavljeno - Aug 8, 2018

Unaprjeđivanje gospodarenja ključnim vrstama kojima se ris prehranjuje Cilj ove akcije jest priprema novih smjernica za gospodarenje parnoprstašima u Sloveniji koji uključuju prisutnost i prehrambene potrebe risa. Implementacijom u Planove gospodarenja divljim životinjama, smjernice će rezultirati adaptiranim lovnim kvotama. Navedeno će osigurati dostatnu količinu plijena za populaciju risa u oporavku. Naglasak će biti stavljen na...

Read More

C.9 Zaštita stoke


Objavljeno - Aug 8, 2018

Zaštita stoke Glavni cilj ove akcije je zaštititi stoku od napada. Time bismo također spriječili negativne stavove lokalne zajednice prema risu, koji bi potencijalno mogli pretrpiti neki oblik štete od strane risa. Pojavu šteta bi spriječili postavljanjem električnih ograda. Raditi ćemo uz bok Slovenskoj šumarskoj službi koja je zadužena za procjenu šteta te podučavanje o pravilnom korištenju ograda, njihovom održavanju te...

Read More

C.8 Istražna policijska jedinica


Objavljeno - Aug 8, 2018

Formiranje specijalizirane istražne policijske jedinice za uspješan progon i kažnjavanje krivolova Cilj ove akcije je formiranje specijalizirane istražne policijske jedinice i drugih uvjeta potrebnih za uspješan progon i kažnjavanje krivolovaca. Iako je svrha formiranja takve jedinice uspješno provođenje sankcija, krajnji cilj je smanjiti vjerojatnost činjenja krivolova nad svim divljim životinjama. Pripremiti će se protokol s...

Read More

Integracija prikladnog risjeg staništa u nacionalne i međunarodne planove za prostorno uređenje Uspješna repopulacija i spašavanje risa od izumiranja u JI Alpama te Dinaridima je djelomično ovisna o demografskoj izmjeni te protoku gena među populacijama. Cilj ove akcije je utvrditi i objediniti informacije o prikladnosti i povezanosti risjeg staništa, te ih integrirati u nacionalne i međunarodne planove za prostorno uređenje....

Read More

C.6 Geo-baza za monitoring


Objavljeno - Aug 8, 2018

Geo-baza za praćenje razine populacije, dostupna na Internetu Učinkovito prekogranično upravljanje risjom populacijom je nemoguće bez razvoja pouzdane baze podataka. Geo baza podataka razvijena tijekom trajanja projekta, omogućiti će jednostavno korištenje te brz pristup međunarodno prikupljenim informacijama o stanju populacije. Navedena baza će biti glavna platforma za razmjenu podataka među državama koje dijele risju populaciju te...

Read More

C.5 Nadzor i usmjereno upravljanje


Objavljeno - Aug 8, 2018

Nadzor i usmjereno upravljanje procesom repopulacije Glavni cilj ove akcije jest praćenje procesa repopulacije dinarske i JI alpske populacije risa te pružiti aktualne informacije kako bi se unaprijedilo upravljanje populacijom te osigurao uspjeh u daljnjim repopulacijskim aktivnostima. Zbog teritorijalnosti risa, odabir odgovarajućih mjesta ispuštanja je od velike važnosti kako bi ispušteni ris ostao na tom području, markirao svoj...

Read More

C.4 JI alpska “vezna” populacija


Objavljeno - Aug 8, 2018

Stvaranje “vezne” populacije u JI Alpama Cilj ove akcije je stvaranje efektivne “vezne” populacije između dinarske i alpske populacije što će se postići ispuštanjem 5 jedinki risa na središnjem nenastanjenom području. Navedeno će stvoriti vezu između dinarske i JI alpske populacije te olakšati protok gena između njih. Establishment of a population “stepping stone” in the SE Alpine area (EN, pdf) Povezane vijesti C.4 JI...

Read More

Širenje genskog fonda dinarske populacije risa Ovom akcijom će se povećati vjerojatnosti opstanka dinarske populacije risa. Repopulacija će se odviti dovođenjem 9 novih jedinki na područje dinarske populacije. Integracija jedinki će se smatrati uspješnom ako puštene životinje prežive barem godinu dana od datuma ispuštanja, etabliraju svoj teritorij te pronađu partnera. U slučaju ugibanja ili odlaska risa na drugo udaljeno područje,...

Read More