C.10 Gospodarenje ključnim vrstama

Objavljeno - Aug 8, 2018


Unaprjeđivanje gospodarenja ključnim vrstama kojima se ris prehranjuje

Cilj ove akcije jest priprema novih smjernica za gospodarenje parnoprstašima u Sloveniji koji uključuju prisutnost i prehrambene potrebe risa. Implementacijom u Planove gospodarenja divljim životinjama, smjernice će rezultirati adaptiranim lovnim kvotama. Navedeno će osigurati dostatnu količinu plijena za populaciju risa u oporavku. Naglasak će biti stavljen na gospodarenje srnećom divljači iz razloga što ona predstavlja glavni plijen risa na ovom području Europe. To će vjerojatno rezultirati smanjenom kvotom na odrasle srne kako bi se povećala reprodukcija te ukupna brojnost populacije srna.

Za razvoj smjernica koristiti će se podatci prikupljeni za vrijeme projekta (akcije C.3, C.4, C.5 i D.2) te iz relevantnih znanstvenih radova o biologiji risa. Na pisanju smjernica sudjelovati će vodeći stručnjaci za divlje životinje, lovci te rendžeri.

Project outputs

Povezane vijesti

No post found