D: Monitoring utjecaja projektnih akcija


Pogledajte kakve brojke vam donosimo nakon analizirane prve godine provedbe LIFE Lynx projekta! Priložena infografika je sastavljena prateći Listu pokazatelja koji su definirani prije početka projekta kako bi se lakše pratio uspjeh izvršenih aktivnosti.   Infografici možete pristupiti i u PDF-u (HR)....

Read More

D.6 Utjecaj na ekosustav


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena utjecaja projekta na funkcije ekosustava Mjerenje, procjena i prikaz povezanosti između projektnih akcija i ključnih usluga ekosustava važno je za procjenu šireg utjecaja projekta. Kako bi uspješno razvili relevantne pokazatelje, voditi ćemo se Smjernicama za kartiranje i procjenu ekosustava i njegovih usluga (MAES). Sukladno MAES smjernicama i uzevši u obzir prirodu projekta, očekujemo da će većina pokazatelja biti vezana uz...

Read More

D.5 Socioekonomski utjecaj


Objavljeno - Aug 8, 2018

Procjena socioekonomskog utjecaja projektnih akcija na lokalnu ekonomiju i zajednicu Mjerenje, procjena i prikaz utjecaja intervencija očuvanja na socioekonomsko stanje je ključna  mjera za upravljanje, odgovornost i učenje. To je osobito važno za projekte koji se sastoje od aktivnosti koje uključuju lokalnu zajednicu te njihov utjecaj može biti pozitivan i negativan. Ovaj projekt sadrži mnoge takve elemente kao što su: pristup...

Read More

Projektna vidljivost i prihvaćanje očuvanja risa od strane javnosti Naš cilj unutar ove akcije jest zabilježiti i procijeniti potencijalne promjene u stavovima javnosti i znanja o risu za vrijeme implementacije projekta, te tako pružiti dodatnu potporu za usavršavanje aktivnosti provedenih na projektu. Akcija prati anketu provedenu unutar akcije A.7 i pruža podatke za usporedbu stavova javnosti tokom vremena. Prijektni dokumenti...

Read More

Monitoring utjecaja projekta na preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te uspostavljanje smjernica za dugoročno preživljavanje risa na tom području Cilj ove akcije jest pratiti projektni utjecaj na dugoročno preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te odrediti kako dugoročno upravljati populacijom. Koristiti ćemo stohastičke demografske/genske kompjuterske modele pri analizi populacijskog preživljavanja (PVA) kako bi se...

Read More

D.2 Utjecaj repopulacije


Objavljeno - Aug 8, 2018

Monitoring utjecaja repopulacije Cilj ove akcije je procijeniti ukupnu uspješnost repopulacije dinarske i JI alpske populacije. Navedeno će nam dati uvid u to jesmo li postigli naš primarni cilj – zaustaviti i preobratiti genetski i demografski sraz populacije. TI rezultati će također stvoriti temelje za planiranje dugoročnih strategija za osiguravanje preživljavanja i vitalnosti dinarske i JI alpske populacije. Monitoring će se...

Read More

Monitoring utjecaja hvatanja risa na populaciju risa u Karpatima koja je izvor jedinki za repopulaciju Ova akcija će pružiti podatke o utjecaju uzimanja risova na izvornu populaciju i osigurati da izvorne populacije u Slovačkoj i Rumunjskoj nisu ugrožene.  Istovremeno, rezultati postignuti u ovoj akciji će pridonijeti budućem planiranju programa repopulacije u drugim državama Europe gdje je risja populacija ugrožena, ali i kao model...

Read More