D: Monitoring of the Impact of the Project Actions


Monitorizarea efectelor scoaterii din populația sursă a unor exemplare de râs Această acțiune va furniza informații cu privire la efectele scoaterii unor exemplare de râs din populația sursă și va asigura că populațiile sursă din Slovacia și România nu sunt amenințate de acțiunile din proiect. În același timp, rezultatele obținute în cadrul acestei acțiuni vor fi benefice pentru proiectarea viitoarelor programe de consolidare a altor...

Citește mai mult

Monitorizarea impactului consolidării populației de râs Scopul acestei acțiuni este de a evalua eficacitatea generală a consolidării populației de râs din Dinari și SE Alpilor. Acest lucru ne va ajuta să evaluăm dacă am atins obiectivul principal – oprirea și inversarea degradării genetice și demografice a populației. Se va acorda o atenție deosebită cuantificării impactului consolidării asupra stării demografice și genetice a...

Citește mai mult

Monitorizarea impactului proiectului asupra viabilității râsului în munții Dinari și Alpi Sud-Estici și stabilirea de orientări pentru asigurarea viabilității pe termen lung Scopul acestei acțiuni este de a urmări impactul proiectului asupra viabilității pe termen lung a populației de râs și a stabili modul în care populația ar trebui să fie gestionată pe termen lung. Vom folosi modele computerizate demografice / genetice stocastice...

Citește mai mult

Vizibilitatea proiectului și acceptarea publică a conservării de râsului în Munții Dinari și Alpi de SE Obiectivul nostru în această acțiune este documentarea și evaluarea schimbărilor potențiale ale atitudinilor și cunoștințelor publice privind râsul în cursul implementării proiectului, oferind astfel un instrument suplimentar pentru adaptarea activităților în cursul proiectului. Rezultatele vor oferi, de asemenea, o perspectivă...

Citește mai mult

Evaluarea impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și comunităților Măsurarea, evaluarea și demonstrarea clară a impactului intervențiilor de conservare asupra mediului socio-economic este esențială pentru management, responsabilitate și învățarea de lecții. Acest lucru este deosebit de important pentru proiectele care constau în activități bazate pe comunitate sau care au potențialul de a influența...

Citește mai mult

D.6 Impactul asupra ecosistemelor


Postat - iul. 29, 2018

Evaluarea impactului proiectului asupra funcțiilor ecosistemelor Este important să se măsoare, să se evalueze și să se demonstreze în mod clar legăturile directe între activitățile proiectului și serviciile-cheie ale ecosistemelor pentru a evalua impactul mai larg al proiectului și pentru a învăța din acesta. Pentru a dezvolta indicatorii relevanți, vom consulta orientările privind cartografierea și evaluarea ecosistemelor și...

Citește mai mult