A: Acțiuni Pregătitoare, elaboraread e planuri de management și/sau planuri de acțiune


Evaluarea și selectarea siturilor de captură și a râșilor din populația sursă din regiunea Carpatică în Slovacia Populația de râs eurasian (Lynx lynx) în Munții Carpați este considerată a fi una dintre cele mai bine conservate și mai mari din Europa. A fost sursa de râs pentru mai multe proiecte de reintroducere între anii 1960 și 1990. Deși unele populații restabilite inițial au prosperat, cele mai multe dintre ele au stagnat sau...

Citește mai mult

Evaluarea și selectarea siturilor de captură și a râșilor din populația sursă din regiunea Carpatică în România Scopul acestei acțiuni este de a identifica zonele și micro-locațiile cele mai potrivite pentru capturarea animalelor în România pentru a consolida populația de râs din Munții Dinari-SE Alpilor. Datele colectate în această acțiune ne vor permite, de asemenea, să determinăm câte exemplare pot fi scoase din fiecare zonă fără a...

Citește mai mult

Identificarea și evaluarea zonelor potențiale pentru eliberare și a stării populației rezidente din perspectiva mărimii și structurii genetice Scopul acestei acțiuni este de a obține informații despre starea genetică actuală, abundența și distribuția teritorială specifică pe sexe a exemplarelor de râs în zonele potențiale de eliberare înainte de efectuarea translocărilor din populație sursă. Succesul oricărui efort de translocare a...

Citește mai mult

A.4 Planuri de consolidare


Postat - iul. 29, 2018

Elaborarea planurilor de consolidare a populației Dinarice și Sud Est Alpine și pentru crearea unui nou nucleu de tip „Stepping Stone”  Obiectivele acestei acțiuni sunt: planificarea corectă a efortului de consolidare a populației de râs, colaborarea strânsă cu comunitățile de vânători pentru a stabili siturile de eliberare și stabilirea zonelor de stepping stones pentru a conecta habitatele populate de râs. Aceste...

Citește mai mult

A.5 Planuri de management


Postat - iul. 29, 2018

Planuri de management pentru Slovenia, Croatia si  Alpii Italieni Centrali și Estici Lipsa unui răspuns coerent de reducere a declinului populației de râs dinaric este una dintre principalele amenințări la adresa populației. În consecință, scopul principal al acestei acțiuni este de a dezvolta o abordare transnațională, de gestionare a populației pentru conservarea pe termen lung a râsului. Primul pas este acela de a pregăti liniile...

Citește mai mult

A.6 Conectivitate spațială


Postat - iul. 29, 2018

Evaluarea conectivității spațiale a populației in regiunea Munților Dinari și Sud Estul Alpilor și Izolarea față de alte populații in scopul unei planificări spațiale pe termen lung Habitat oricărei specii este împărțit în trupuri de habitat, zone cu condiții favorabile pentru specii. Aceste trupuri de habitat sunt separate prin zone matrice, unde indivizii se pot mișca, dar nu vor locui permanent, și barierele în care mișcarea...

Citește mai mult

A.7 Atitudinea publicului


Postat - iul. 29, 2018

Evaluarea atitudinii publicului față de râs și conservarea lui Campaniile de sensibilizare a opiniei publice sunt adesea folosite ca instrumente pentru îmbunătățirea atitudinii umane față de mediul sălbatic și managementul faunei sălbatice. Unul dintre rezultatele așteptate ale acestui proiect este menținerea sau îmbunătățirea sprijinului public pentru conservarea râului. Evaluarea eficacității unei campanii de sensibilizare a...

Citește mai mult

A.8 Planul de comunicare


Postat - iul. 29, 2018

Dezvoltarea planului de comunicare din cadrul proiectulu Planul de comunicare este un document intern care oferă tuturor membrilor proiectului un cadru și un protocol pentru furnizarea consecventă a tuturor comunicărilor externe în timpul proiectului. Scopul acestui plan de comunicare este de a comunica cu părțile interesate în cel mai eficient mod posibil și de a ne ajuta să realizăm toate rezultatele proiectului și activitățile...

Citește mai mult