Despre programul LIFE


LIFE este instrumentul financiar al UE care sprijină proiecte de mediu, de conservare a naturii și de acțiune în domeniul schimbărilor climatice în întreaga Uniune. Susține proiectele care contribuie la punerea în aplicare a directivelor UE privind păsările și habitatele, rețeaua Natura 2000 și care contribuie la obiectivul UE de a stopa pierderea biodiversității..

Programul LIFE a început în 1992 și până în prezent a finalizat patru etape de finanțare. Din 1992, LIFE a cofinanțat peste 4500 de proiecte. Pentru perioada de finanțare 2014-2020, LIFE va contribui cu aproximativ 3,4 miliarde EUR la protecția mediului și a climei.

 

Programul e compus din patru mari tematici:

  • Natură și Biodiversitate,
  • Medi,
  • Acțiuni pentru climă
  • Informare, Guvernanță

Proiectul Prevenirea extincției populației de râs în Dinari şi sud estul Alpilor este finanțat din fondul LIFE Natură și Biodiversitate.

Fondul LIFE Naturăși Biodiversitate conține trei secțiuni tematice:

  • Biodiversitate
  • Habitate
  • Specii

Pentru mai multe informații accesați:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.